MUMWEKELO
Bilembwa
Kifwatulo

(Ñimbo ya Mitōto 139)

 1. 1. Abe Leza ungyukile shē,

  Mwendelo wami, mushikatyilo,

  Kulanguka, kulāla, ne kunena;

  Uyukile ne yami

  mifwatakanyo.

  Kadi napangilwe pafīta

  Ne bikupa kebyakufīlwepo.

  Ngitu yami yalembwa mu mukanda.

  Mashinda obe a kwanwa

  i makomo.

  Ñeni yobe, Leza, i itendelwa;

  Muya wami kewidilwe’kyopo.

  Nansha nene’mba fukutu impūte,

  Mushipiditu unsokola’mo.

  Lelo ñende pi, a Yehova?

  Le ñende nkafyame mu kibundu?

  Nansha le mfyame mūlu mulamula?

  Ne mu dijiba mwine

  i bikomo’tu.

(Tala ne Ñim. 66:3; 94:19; Yel. 17:10.)