Enda ku bidi'mo

Enda ku kifunka

Batumoni ba Yehova

Tonga Ludimi Kiluba

 NSEKUNUNI YA MU BŪMI

Kwikala wa Kitwi Kekwankankejepo Kufundija Bakwabo

Kwikala wa Kitwi Kekwankankejepo Kufundija Bakwabo

Nabatyijibwe mu 1941, na myaka 12. Inoko naivwanije senene bubine bwa mu Bible ke mu mwaka wa 1946. Mwanda waka? Nondei nemulombole lusango lwami.

MU MWAKA wa 1910, bambutwile bami batambile ku Tbilisi, mu Jeorji, bavilukila ku Kanada. Bavilukidile mu kobo katyutyu ka ku madimi kubwipi na Pelly, mu Saskatchewan, kushika kwa Kanada. Nabutwilwe mu 1928, amiwa ye mukala mu bana basamba. Tata wafwile myeji isamba kumeso kwa ami kubutulwa, mama nandi wafwa ami papo nakidi’tu mwanuke. Apo papita’tu kitatyi kityetye, kaka wetu mubajinji Lucy, nandi wafwa na myaka 17. Penepa Muyomba Nick wetulela ami ne bamwanetu.

Difuku dimo ponadi nekifunda kwenda, ba mu kyetu kisaka pakumona nkoka kabalwe ketu ku mukila, bazakele amba kabalwe kabwanya kuntyampa mukono, kupwa baunena na diwi ditunduke amba, abe leka. Inoko, byonadi nebelele nyuma, nkyaivwenepo mabila onso obadi bangela. Na bya dyese, kabalwe’ka kekaunsanshijepo. Dino dyo difuku dyajingulwile ba mu kyetu kisaka’mba ndi wa kitwi.

Mulunda umo wa kyetu kisaka wanenene’mba i biyampe bantume ku masomo a babitwi. Ebiya Muyomba Nick wauntuma ku masomo a babitwi adi mu Saskatoon, mu Saskatchewan. Ano masomo adi kulampe na kwetu, ne byonadi na myaka itano kete, nadi na moyo bininge. Nadi nkapempula kyetu kisaka enka mu makonje ne mu bushipo. Bityebitye, nefunda ludimi lwa batumama kadi napelelwe kukaya na bakwetu.

KWIFUNDA BUBINE BWA MU BIBLE

Mu 1939, kaka wetu mukulu Marion wasongwa na Bill Danylchuck, ebiya baanza kwitulela ami ne kaka Frances. Abo ye bantu babajinji mu kyetu kisaka bashilwile kwifunda na Batumoni ba Yehova. Mu kitatyi kya makonje, badi balonga bukomo bwabo bonso bwa kunsapwila byobadi befunda mu Bible. Byadi bikoma kwisamba nabo mwanda kebadipo bayukile ludimi lwa batumama. Inoko bamwene’tu  amba nadi nsenswe bya binebine byonadi nefunda padi Yehova. Naivwanije amba byobadi balonga byadi bikwatañene na binena Bible, kupwa keñenda nabo mu busapudi. Na pano kala, nasaka kubatyijibwa, Bill waumbatyije mu mafuku 5, Kweji 9, 1941 mu ntanki wa dilata muyule mema mateke mu mushimwa. Mema’a adi atalala nyā!

Na kisumpi kya babitwi ku kitango kya mu Cleveland, Ohio, mu 1946

Mu 1946, ami pa kujokela kwetu mu bushipo, twakatanwa ku kitango mu Cleveland, Ohio, mu États-Unis. Difuku dibajinji, bakaka badi banembela mwanda wa ngivwane senene bipita ku mpangiko. Inoko mu difuku dya bubidi nasangele mpata pa kwivwana’mba kwadi muntu wadi walamwina kisumpi kya babitwi mpangiko ya kitango mu ludimi lwa batumama. Bine, namwenine bininge mu mpangiko, kadi kyadi kya kutendelwa pa kwivwanija senene musunsa mubajinji byobya bifundija Bible!

KUFUNDIJA BUBINE

Mu kine kitatyi’kya, Divita II dya Ntanda byodyadi dikipwapwa’tu, bantu badi basaka kwilombola amba balamete ku yabo ntanda. Inoko byonadi nakitamba ku kitango, kenjokela ku masomo, nadi musumininwe kukōkela Yehova. O mwanda nalekele’byo kwimuna ndalapo, kwimba lwimbo lwa ntanda, ne kufeta mafetyi a ntanda. Kadi nalekele ne kwenda na bakwetu ba ku masomo ku byabo bipwilo. Bendeji ba masomo kebasangelepo, kadi bashilwile kunsusula ne kumbepela bya bubela mwanda wa nshinte butyibi bwami. Bakwetu ba ku masomo byobamwene byadi bilongeka, o mwanda naikele na mikenga mivule ya kwibasapwila. Bamo mobadi, kubadila’mo ne Larry Androsoff, Norman Dittrick, ne Emil Schneider, baitabije bubine ne pano bengidilanga Yehova.

Ponadi ñenda ku bibundi bikwabo, nadi nonga nyeke bukomo bwa kusapwila babitwi. Kimfwa, ponadi mu Montreal, naendele ku kifuko kwadi kulelelwe babitwi. Kwine’kwa ye konasapwidile ne nkasampe umo Eddie Tager, wadi mu kisumpi kya babipolapola. Wadi mu kipwilo kya ludimi lwa batumama kya mu Laval, mu Québec kufika ne byaafwile mwaka wapityile’u. Kadi netene’mo ne na nkasampe Juan Ardanez. Pamo bwa bene Belea ba pa kala, uno nkasampe nandi wadi usaka kujingulula shi byaadi wifunda’bya byadi bimanine pa Bible. (Bilongwa 17:10, 11) Nandi watwelele mu bubine, ne kwingila bu mukulumpe mu Ottawa, mu Ontario, kufika ne byaafwile.

Nsapula mu kipito ku ngalwilo kwa myaka ya 1950

Mu 1950, navilukidile ku Vancouver. Nansha byonadi nsenswe kusapwila babitwi, ino nkikelwapo nansha dimo mwanda onemwenine na mwana-mukaji umo wivwana witwa bu Chris Spicer, onasapwidile mu kipito. Waitabija mapepala ku lupeto kadi waunena tukemone na wandi mulume Gary. Naenda ku yabo njibo, twesambile bilampe na kwilembela. Ketwadipo tukimona mu bula bwa myaka ibala-inga, ino amba ntulumuke baiya kuñimuna ku kitango kyalongelwe mu Toronto, mu Ontario. Gary waba tyijibwe enka mu dine difuku’dya. Ino myanda yonemwenine yaumvulwije mvubu ya kusapula nyeke, mwanda ketuyukilepo i muntu’ka otusapwila ukatwela mu bubine.

Kupwa, najokela ku Saskatoon. Kwine’kwa natene’ko lolo umo waunenene twifunde Bible na bandi bana ba mapasa bana-bakaji babitwi, ba Jean ne Joan Rothenberger. Nabo badi bafunda enka ku masomo a babitwi konafundile ne ami. Na pano kala, bano bansongwakaji bashilula kusapwila bakwabo ba ku masomo myanda yobadi befunda. Bityebitye, bantu batano ba mu kabo kalasa baikala ke Batumoni ba Yehova. Umo bidi i Eunice Colin. Twetene dibajinji na Eunice mu mwaka wami wa mfulo ku masomo a babitwi. Mu kine kitatyi’kya waumpele kibese kya bombo, ne kunena twikale balunda. Mwenda mafuku, waikele muntu wa mvubu mpata mu bwami būmi. Waikala ke wami mukiji!

Na Eunice mu 1960 ne mu 1989

Payukile inandya Eunice amba kaefundenga Bible, wasoñenye mwimaniji wa masomo amukankaje. Nansha byaatompele kumukankaja ne kumuyata mabuku onso a kwifunda’mo, inoko Eunice wadi musumininwe kukōkela nyeke Yehova. Pawasakile kubatyijibwa, bambutwile bandi bamunenene amba, “Shi wikale Kamoni wa Yehova, nabya tusa kukupanga kwinjibo!” O mwanda pabwenye Eunice myaka 17, wavilukile kwabo wakashikata na kisaka kimo kya Batumoni ba Yehova. Waendelele na kwifunda, ne mwenda mafuku wabatyijibwa. Potwesongele mu 1960, bambutwile bandi bapelele ne kwiya ku butundaile bwetu kwine. Inoko myaka pa kupita’po, bashilula kwitulēmeka pa mwanda wa nkulupilo yetu ne pa muswelo otwadi tutamija betu bana.

YEHOVA WAUNKWATAKENYE

Wami mwana Nicholas ne wandi mukaji Deborah, bengila ku Betele ya mu Londoni

Byotwadi bambutwile babitwi, byadi bikomo kutamija bana bana-balume bevwana basamba-babidi.  Inoko twalongele bukomo bwa kwibafundija ludimi lwa batumama mwa kwisambila nabo ne kwibafundija bubine. Kadi batutu ne bakaka mu kipwilo nabo badi betukwasha bininge. Kimfwa, mbutwile umo wetulembele mwanda wa kwitulombola’mba kudi wetu mwana umo wadi unena binenwa bibi mu Njibo ya Bulopwe. Twakweshe uno mwana bukidibukidi. Betu bana baná—ba James, Jerry, Nicholas, ne Steven—i bakulumpe kadi bengidilanga Yehova na kikōkeji pamo na bakaji babo ne bisaka byabo. Kadi ba Nicholas ne wandi mukaji Deborah, bakwashanga ku kisumpi kya bwalamuni mu ludimi lwa batumama ku musambo wa mu Beletanye, Steven nandi ne wandi mukaji Shannan, bengilanga ku kisumpi kya bwalamuni mu ludimi lwa batumama kya ku musambo wa mu États-Unis.

Bami bana, ba James, Jerry, ne Steven ne babo bakaji bakwatakanya mwingilo wa busapudi mu ludimi lwa batumama mu miswele palapala

I kya bulanda, ako kukishele’tu kweji umo tubwanye myaka 40 mu busongi, Eunice wafwa na misongo ya dyaya. Mu kitatyi kyaadi wikonda na makambakano, lukulupilo lwa lusangukilo lwamukomeje. Ntengele na kipyupyu difuku dyotukemona nandi monka.

Ba Faye ne James, Ba Jerry ne Evelyn, Ba Shannan ne Steven

Mu Kweji 2, 2012, naponene, netyumuna kifuka. Namona’mba nsakilwa bukwashi, o mwanda navilukidile kwa wami mwana umo musonge. Pano tudi mu kipwilo kya ludimi lwa batumama kya mu Cal­gary mwine moñingila bu mukulumpe. Na bubine, uno o musunsa wami mubajinji kwingidila mu kipwilo kya ludimi lwa batumama! Ino i muswelo’ka onabwenye kulama kipwano kyami na Yehova mu myaka yonso yonalongele mu kipwilo kya ludimi lwa Angele? Yehova ye waunkweshe’tu. Wafikidije mulao wandi wa kukwatakanya bana ba nshiye. (Ñimbo ya Mitōto 10:14) Mfwijanga’ko bonso badi banembela, befunda ludimi lwa batumama ne kungalamwina ponso pobibwanika.

Ku masomo a bapania a mu ludimi lwa batumama na myaka 79

Kwadi kitatyi kimo kyonkyadipo ngivwana senene byadi binenwa ne kyonadi mona’mba i kutupu muntu upotolwele mwa kukwashisha babitwi. Mu bitatyi bya uno muswelo, shi nafītwa kensake kuzoza, nadi nangulukila pa binenwa bya Petelo byaāsapwidile Yesu amba: “A Mfumwetu, le twenda kudi ani? Abe udi na binenwa bya būmi bwa nyeke.” (Yoano 6:66-68) Nami nefundile kwikala na kitūkijetyima pamo’nka bwa batutu ne bakaka bavule babitwi kebalonge myaka mivule mu bubine. Nefundile kukulupila mudi Yehova ne mu bulongolodi bwandi, ne kino kyaundetele madyese mavule. Dyalelo, kudi mabuku mavule mu lwetu ludimi, kadi ngidi na nsangaji mwanda pano ntanwanga ku kupwila ne ku bitango mu ludimi lwa batumama lwa mu Amerika. Bine, ngidi na nsangaji ne madyese mavule mu būmi bwami atamba ku kwingidila Yehova, Leza wetu mukatampe.