Bilondolola Bible

Umpangi wetu ye wābadikile kutūla’ko bijila bitala pa busongi, kumeso kwa maludiki kutūla’ko byao. Mukanda umbajinji wa mu Bible witusapwila’mba: “Po pa mwanda’o mwana-mulume wakashila shandi ne inandi mwine, ukalamata kudi wandi mukaji, ino abo bonso babidi ke ngitu imo yonka.” (Ngalwilo 2:24) Kishima kya Kihebelu kitelelwe bu “mukaji,” mungya dibuku dimo dishintulula bishima bya mu Bible (Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words) i muntu wa ngitu ya bumvu ya bwana-bukaji.” Yesu wābingije uno mwanda’mba kyokya kya kutwa pamo mu lupungu lwa busongi kifwaninwe kwikala ba “mwana-mulume ne mwana-mukaji.”—Mateo 19:4.

Nanshi, Leza wādi usaka busongi bwikale bwa nyeke, kijimba kikutyile ba mwana-mulume ne mwana-mukaji pamo. Bana-balume ne bana-bakaji bāpangilwe kwikwasha umo ku mukwabo mu malango ne kuvuija bisakibwa bya kusambakena pamo ne kubutula bana.