Le i muswelo’ka omubwanya kwiula Yesu ne kusangaja Yehova?