Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

SVETAINĖ JW.ORG

Kaip naudotis giesmynu Džiugiai giedokime Jehovai

Kaip naudotis giesmynu Džiugiai giedokime Jehovai

 Atsisiųskite giesmyną

Eikite į LEIDINIAI > MUZIKA.

Spauskite prie leidinio esančią piktogramą Tekstas, kad atidarytumėte langą Atsisiųsti.

Atsidariusiame lange Atsisiųsti matysite prieinamus giesmyno Džiugiai giedokime Jehovai skaitmeninius formatus.

 • Pasirinkite norimą formatą, kad jį atsisiųstumėte. Pavyzdžiui, spauskite „PDF“, kad pamatytumėte, kokius failus galite atsisiųsti PDF formatu.

 • Spauskite atsisiuntimo mygtuką, esantį šalia norimo failo pavadinimo. Skliaustuose nurodytas failo dydis.

 Paleiskite arba atsisiųskite giesmių melodijas

Jei jūsų kalba prieinamas giesmių melodijų rinkinys, jį rasite skyrelyje LEIDINIAI > MUZIKA, prie giesmyno.

Spauskite piktogramą Ausinės, kad atidarytumėte langą Leisti ir atsisiųsti.

Lange Leisti ir atsisiųsti galite paleisti vieną ar daugiau giesmių.

 • Norėdamas giesmyno klausytis nuo pradžios, spauskite mygtuką Paleisti, esantį Garso failų paleidimo juostoje.

 • Norėdamas klausytis konkrečios giesmės, spauskite mygtuką Paleisti, esantį prie tos giesmės.

Giesmei pasibaigus, iškart pradės groti tolesnė giesmė. Taip giesmės gros tol, kol pasibaigs paskutinė giesmė.

Lange Leisti ir atsisiųsti taip pat yra funkcija atsisiųsti viso giesmyno arba atskirų giesmių melodijas.

 • Norėdamas atsisiųsti visų giesmių melodijas, spauskite mygtuką ZIP. Skliaustuose nurodytas bendras visų garso failų dydis.

 • Norėdamas atsisiųsti konkrečios giesmės melodiją, spauskite šalia jos esantį mygtuką MP3. Skliaustuose nurodytas garso failo dydis.

Susiraskite, paleiskite ir peržiūrėkite giesmes

 Eikite į LEIDINIAI > MUZIKA.

Paspaudęs ant giesmyno arba melodijų rinkinio pavadinimo, atidarysite giesmyno puslapį.

Šiame puslapyje galite giesmes matyti ir jų klausytis.

Pažymėkite funkciją Leisti be sustojimo, kad leistumėte visas rinkinyje esančias giesmes. Kai pasibaigs paskutinė giesmė, giesmės nebebus leidžiamos.

Pažymėkite funkciją Maišyti, kad visas giesmes leistumėte atsitiktine tvarka. Kai pasibaigs paskutinė giesmė, giesmės nebebus leidžiamos.

Naudodamasis funkcijomis Garso failų paleidimo juostoje, valdykite garso failų atkūrimą.

 • Norėdamas giesmyno klausytis nuo pradžios, spauskite mygtuką Paleisti. O norėdamas klausytis konkrečios giesmės, spauskite mygtuką Paleisti, esantį šalia jos.

 • Spauskite Padaryti pauzę, kad melodiją sustabdytumėte. Spauskite mygtuką Paleisti, kad klausymąsi tęstumėte.

 • Vilkite žymeklį pirmyn arba atgal į norimą garso įrašo vietą.

 • Norėdamas dar kartą paklausyti prieš tai skambėjusios giesmės melodijos, spauskite mygtuką Ankstesnis.

 • Norėdamas klausytis tolesnės giesmės melodijos, spauskite mygtuką Tolesnis.

 • Norėdamas nutildyti garsą, spauskite piktogramą Garsiakalbis. Nors garso įrašas toliau eis, garso nebus.

 • Spauskite mygtuką Garsiakalbis dar kartą, kad garsą vėl įjungtumėte.

Slenkant puslapį žemyn ar aukštyn, Garso failų paleidimo juosta slinks kartu. Todėl galėsite bet kada melodiją sustabdyti ir vėl paleisti.

Peržiūrėti giesmių sąrašą galima dvejopai: išdėstyta tinkleliu arba sąrašu.

 • Paspaudęs mygtuką Sąrašas, matysite visų giesmių numerius ir pavadinimus. Tai numatytasis rodymas.

 • Kai giesmės išdėstytos sąrašu, paspaudęs mygtuką Paleisti giesmę paleisite groti, o paspaudęs ant giesmės pavadinimo atidarysite giesmės tekstą.

 • Paspaudęs mygtuką Tinklelis, matysite tik giesmių numerius. Paspaudęs ant giesmės numerio, atidarysite giesmės tekstą.

Sekite giesmių tekstą

Jei giesmių tekstus galima skaityti interneto svetainėje, kiekvienos giesmės tekstą matysite paspaudęs ant jos numerio arba pavadinimo.

 Norėdamas greičiau surasti norimą giesmę, galite pasinaudoti Paieška, esančia po Garso failų paleidimo juosta.

 • Paspauskite rodyklytę ir pasirodys giesmių numeriai su pavadinimais.

 • Įrašykite giesmės numerį arba dalį pavadinimo, kad greičiau rastumėte norimą giesmę.

 • Paspaudęs ant norimos giesmės atidarysite jos tekstą.

Galite pasirinkti jums patinkantį giesmės teksto variantą:

 • Tekstinis variantas. Tai numatytasis rodymas. Jame Biblijos eilutės veikia kaip saitai: paspaudęs ant jos matysite Biblijos eilutės tekstą. Paleidus giesmės melodiją, einama eilutė paryškinama.

 • Grafinis variantas. Pasirinkęs šį rodymo variantą, giesmes matysite su natomis. Kad įjungtumėte šį variantą, spauskite mygtuką Grafinis variantas. Teksto dydį galite keisti spausdamas mygtukus Padidinti ir Sumažinti. Arba, jei naudojatės įrenginiu su liečiamuoju ekranu, gnybkite, kad vaizdą padidintumėte ar sumažintumėte.