Kad galėtumėte pirkti programas iš Amazon parduotuvės, kurdamas Amazon paskyrą turite nurodyti mokėjimo būdą. Norėdamas gauti nemokamų programų ir mokėjimo būdo nenurodyti, apsilankykite Amazon internetinės svetainės skyrelyje „Pagalba ir klientų aptarnavimas“ (Help & Customer Service).