Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2013 M. SPALIO 9 D.
VOKIETIJA

Vokietijoje atidengtas paminklas holokaustą ištvėrusiam Jehovos liudytojui

Vokietijoje atidengtas paminklas holokaustą ištvėrusiam Jehovos liudytojui

ZELTERSAS (Vokietija). 2013 metų birželio 21 dieną Lautertalyje-Reichenbache buvo iškilmingai atidengtas paminklas pagerbti mirusiam Maksui Lybsteriui, Jehovos liudytojui, daugiau kaip penkerius metus kalėjusiam nacių koncentracijos stovyklose. Ceremonijoje, kurioje dalyvavo vietos gyventojai bei Makso Lybsterio našlė Simona Lybster, taip pat Jehovos liudytoja, paminklą atidengė miesto meras bei kiti valdžios atstovai.

Vokietijoje gyvenęs žydų tautybės Maksas Lybsteris 1939-aisiais buvo gestapo suimtas ir kalėjo penkiose koncentracijos stovyklose: Zachsenhauzene, Nojengamėje, Osvencime, Bunoje, Buchenvalde. Aštuoni jo šeimos nariai iš koncentracijos stovyklų taip ir nebegrįžo. Tarp jų buvo ir Lybsterio tėvas, kurio kūną sūnus pats nunešė į Zachsenhauzeno krematoriumą.

Koncentracijos stovyklose Maksas Lybsteris susipažino su čia kalėjusiais Jehovos liudytojais. Pasikrikštijo 1945 metais, išėjęs į laisvę. Kaip užrašyta vienoje ant monumento pritvirtintoje paminklinėje lentoje iš bronzos, Lybsterio tikėjimas „suteikė [jam] stiprybės ir troškimo išgyventi“. Jis mirė 2008-aisiais, sulaukęs 93 metų.

Kvietime į paminklo atidengimo ceremoniją paminėta, jog Lybsteris „buvo tvirtai įsitikinęs, kad krikščioniškos vertybės turi galią atskleisti, kas žmoguje tauriausia“. Jehovos liudytojų atstovas žiniasklaidai Vokietijoje Wolfram’as Slupina sako: „Džiaugiamės, kad įvertinta vieno iš daugelio mūsų bendratikių drąsa, tvyrant religinei nepakantai, elgtis pagal savo sąžinę. Šis monumentas — nepaneigiamas įrodymas, kokią galią Biblijos žinia turi taikai ir vienybei, kurią palaikyti taip stengiasi Jehovos liudytojai.“

Žiniasklaidai:

J. R. Brown, Visuomenės informavimo tarnyba, tel. +1 718 560 5000

Vokietijoje: Wolfram Slupina, tel. +49 6483 41 3110