Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimas rusų kalba

2016 M. LAPKRIČIO 18 D.
RUSIJA

2 DALIS

Ekspertai viešai pasmerkia Rusijos grasinimus uždrausti Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimą

Ekspertai viešai pasmerkia Rusijos grasinimus uždrausti Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimą

Tai antrasis straipsnis iš trijų straipsnių serijos, kurioje pateikiami išskirtiniai interviu su žinomais specialistais religijos, politikos ir sociologijos srityse, taip pat su ekspertais, tyrinėjančiais sovietinį ir posovietinį laikmetį.

SANKT PETERBURGAS (Rusija). Rusijos valdžia bando uždrausti Jehovos liudytojų leidžiamą Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimą teigdami, kad jis yra ekstremistinis leidinys.

Dr. Jekaterina Elbakian

Anot sociologijos ir socialinių procesų valdymo profesorės daktarės Jekaterinos Elbakian iš Maskvos Darbo ir socialinių santykių akademijos, jei teismas kaltintojų prašymą patenkintų, bet koks Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimo uždraudimas „prieštarautų Federalinio kovos su ekstremizmu įstatymo 3 straipsnio pataisai, kurią 2015 metų rudenį pasirašė Vladimiras Putinas“. O tai išties ironiška, nes 3 straipsnio pataisoje aiškiai teigiama: „Biblija, Koranas, Tanachas, Kandžūras, jų turinys bei ištraukos iš jų negali būti laikoma ekstremistine medžiaga.“

Dr. Romanas Lunkinas

„Kas galėjo pagalvoti, kad įstatymas, suteikiantis neliečiamybę tam tikriems šventiems raštams, išprovokuos kitų šventų raštų draudimą? – stebisi daktaras Romanas Lunkinas, Rusijos mokslų akademijos Maskvoje Religijos ir visuomenės studijų centro prie Europos instituto vadovas. – Pirmieji nuo to nukentėjo Jehovos liudytojai ir jų Biblijos vertimas.“

Dr. Jeffrey Haynesas

Be to, Londono metropoliteno universiteto Religijos, konfliktų ir bendradarbiavimo studijų centro vedėjas, politikos profesorius daktaras Jeffrey Haynesas pastebi: „Kadangi Rusija yra Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto valstybė narė, bandydama uždrausti šią Bibliją šalis pažeidžia religijos laisvę.“

Bylos dėl Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimo uždraudimo nagrinėjimas vyksta Vyborgo miesto teisme, 138 kilometrai į šiaurės vakarus nuo Sankt Peterburgo. 2016-ųjų balandžio 26-ąją, antrą parengtinio teismo posėdžio dieną, teisėjas patenkino prokuroro prašymą bylą atidėti, kol vyksta teismo paskirta Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimo analizė. Jehovos liudytojams nebuvo suteikta galimybė apsiginti, o atlikti analizę teismas pavedė Sociokultūrinių tyrimų centrui, kurio neigiamos išvados apie Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimą buvo pamatas pirmiesiems prokuroro kaltinimams. Paskirdamas analizę šiam Centrui antrą kartą, Vyborgo miesto teismas nesilaikė Rusijos Aukščiausiojo Teismo precedentu suformuotos praktikos nušalinti ekspertą, kuris jau anksčiau buvo pareiškęs savo nuomonę nagrinėjamu klausimu.

Dr. Gerhardas Besieris

Apie Jehovos liudytojų Biblijos vertimą palankiai atsiliepia nemažai specialistų. Pavyzdžiui, Sigmundo Neumanno laisvės ir demokratijos tyrimų instituto direktorius daktaras Gerhardas Besieris sakė: „Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimą labai išgyrė biblistai iš įvairių religinių bendruomenių.“

Panašiai rašė Maskvoje įsikūręs SOVA informacijos ir analizės centras 2016-ųjų vasario naujienų skiltyje Misuse of Anti-Extremism: „Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertime nerandame jokių ekstremizmo pėdsakų.“ Nuo to laiko beveik kiekvieną mėnesį šioje naujienų skiltyje SOVA centras vis pabrėžia savo tvirtą nusistatymą prieš Rusijos veiksmus. Pavyzdžiui, 2016-ųjų birželį buvo rašoma: „Norime dar kartą pakartoti, kad Jehovos liudytojų Rusijoje persekiojimas, jų literatūros draudimas ir bendruomenių likvidavimas, mūsų nuomone, yra religinė diskriminacija.“

Žiniasklaidai

Visame pasaulyje: Davidas A. Semonianas, Visuomenės informavimo tarnyba, +1 718 560 5000

Rusijoje: Jaroslavas Sivulskis, +7 812 702 2691

 

Pasidomėkite

ŽINIOS

Išskirtiniai interviu. Ekspertai viešai pasmerkia Rusijos grasinimus uždrausti Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimą

Tai antrasis straipsnis iš trijų straipsnių serijos, kurioje pateikiami išskirtiniai interviu su žinomais specialistais religijos, politikos ir sociologijos srityse, taip pat su ekspertais, tyrinėjančiais sovietinį ir posovietinį laikmetį.