Rodyti straipsnį

2012 M. GRUODŽIO 12 D.
PRANCŪZIJA

Prancūzija grąžina Jehovos liudytojams neteisėtai konfiskuotas jų lėšas

Prancūzija grąžina Jehovos liudytojams neteisėtai konfiskuotas jų lėšas

Po 15 metų teisinių batalijų 2012 metų gruodžio 11 dieną Prancūzijos vyriausybė Jehovos liudytojams grąžino 6 373 987,31 euro.

1998-aisiais šalies vyriausybė pareiškė, kad Jehovos liudytojų surinktos aukos atgaline data turi būti apmokestintos nepakeliamais 60 procentų mokesčiais, o 2003 metais buvo pareikalauta sumokėti dalį sumos. Europos Žmogaus Teisių Teismas nusprendė, kad Prancūzija, neteisėtai apmokestindama Jehovos liudytojus, pažeidė jų religinę laisvę. Sumokėję tokius mokesčius, liudytojams būtų tekę likviduoti šalyje veikiantį filialą, ir tai būtų trukdę Biblijos mokymo darbui. Pripažinus, jog mokesčiai neteisėti, Prancūzijos valdžia jau pradėjo vykdyti teismo sprendimą — grąžinti konfiskuotas lėšas su palūkanomis ir padengti liudytojų sumokėtas teismo išlaidas.

Žiniasklaidai:

J. R. Brown, Visuomenės informavimo tarnyba, tel. +1 718 560 5000

Prancūzijoje: Guy Canonici, tel. +33 2 32 25 55 55