Rodyti straipsnį

2015 M. SPALIO 20 D.
GANA

Jehovos liudytojai Ganoje suteikė pagalbą nukentėjusiems nuo potvynio

Jehovos liudytojai Ganoje suteikė pagalbą nukentėjusiems nuo potvynio

AKRA (Gana). 2015-ųjų rugpjūčio pabaigoje Jehovos liudytojai atliko paskutiniuosius pagalbos darbus Ganos sostinėje Akroje, kur stiprus potvynis sugadino daug pastatų ir pražudė daugiau kaip 200 žmonių.

Vietiniai Jehovos liudytojai rodo potvynio vandens paliktą žymę ant vieno liudytojo namo

Per potvynį nežuvo nė vienas Jehovos liudytojas, bet apie 250 jų neteko pastogės. Jau kitą dieną po potvynio, 2015-ųjų birželio 4-ąją, Ganos Jehovos liudytojų filialas įsteigė pagalbos komitetą, kuris rūpinosi būtiniausiais nukentėjusiųjų poreikiais – parūpino patalynės, drabužių, geriamojo vandens. Pagalbos komitetas taip pat organizavo potvynio apgadintų namų valymą ir remontą. Akros Jehovos liudytojai po savo stogu laikinai priėmė namų netekusius tikėjimo brolius ir seses.

Pagalbos komiteto pirmininkas Dossou Amevoras (kairėje) vadovauja čiužinių dalijimui Atimano Karalystės salėje Madinoje (Akra)

Dėl potvynio vienoje Adabrakos rajono degalinėje kilo sprogimas. Per jį buvo sugadintas miesto vandentiekis. Todėl Jehovos liudytojų filialas į Karalystės salę (liudytojų susirinkimų namai) Adabrakoje atgabeno talpyklą su geriamuoju vandeniu liudytojams ir aplinkiniams gyventojams.

Birželio 6 dieną, šeštadienį, į sostinės rajonus Aladžu ir Adabraką filialas atsiuntė dvi medicininį išsilavinimą turinčių liudytojų komandas: penkis gydytojus ir dvi slauges. Jie rūpinosi bendratikiais ir kitais nukentėjusiaisiais. Medikams teko gydyti tokius sveikatos sutrikimus kaip maliarija, kvėpavimo takų infekcija, viduriavimas. Filialo atstovai ir vietiniai liudytojai lankė tikėjimo brolius ir seses, juos guodė, stiprino dvasiškai.

Trys liudytojai gydytojai ir dvi slaugės Adabrakos Karalystės salėje, kur buvo teikiama medicininė pagalba

Jehovos liudytojų atstovas Ganoje Nathanielis Gbedemah’as sakė: „Mums skaudu, kad kilęs potvynis Akroje pridarė daug žalos ir nusinešė nemažai gyvybių. Kaip ir liudytojai kitose šalyse, stengiamės pasirūpinti emociniais, fiziniais ir dvasiniais nukentėjusiųjų poreikiais.“

Atstovai žiniasklaidai

Visame pasaulyje: J. R. Brownas, Visuomenės informavimo tarnyba, tel. +1 718 560 5000

Ganoje: Nathanielis Gbedemah’as, tel. +223 30701 0110