Rodyti straipsnį

2014 M. LIEPOS 21 D.
AUSTRIJA

Jehovos liudytojams pagerbti atidengtas memorialas Guseno koncentracijos stovykloje

Jehovos liudytojams pagerbti atidengtas memorialas Guseno koncentracijos stovykloje

ZELTERSAS, Vokietija. 2014 metų balandžio 13 dieną Austrijoje, Guseno koncentracijos stovykloje, atidengta memorialinė lenta atminti 450 Jehovos liudytojų, kurie buvo nacių įkalinti Mauthauzeno ir Guseno koncentracijos stovyklose. Ceremonijoje dalyvavo per 130 žmonių.

2014 metų balandžio 13 dieną Guseno koncentracijos stovykloje atidengta memorialinė lenta

Kai liudytojai buvo atvežti į koncentracijos stovyklą, komendantas pagrasino: „Nė vienas Biblijos tyrinėtojas iš čia neišeis gyvas.“ Martinas Pėcingeris, devynerius metus kalėjęs Dachau, Mauthauzeno bei Guseno koncentracijos stovyklose ir vėliau buvęs vienas iš Jehovos liudytojų Vadovaujančiosios tarybos narių, apie įkalinimą Mauthauzene pasakoja: „Kad palaužtų mūsų tikėjimą, gestapas naudojo įvairiausius metodus.“

1945 m. gegužė: Guseno koncentracijos stovykla; Martinas Pėcingeris (priekinėje eilėje antras iš kairės) su kitais 23 išlikusiais gyvais netrukus po išvadavimo.

Kai kurie liudytojai iš Mauthauzeno vėliau buvo perkelti į Guseną. Tiesiogine prasme tai buvo mirties stovykla, kur esesininkai kasdien žudydavo žmones pagal numatytą planą. Kad išlaikytų tikėjimą tvirtą, liudytojai naktimis rinkdavosi grupelėmis ir aptarinėdavo Šventojo Rašto ištraukas, kurias žinojo mintinai. Kartą jie gavo Bibliją. Ją pasidalino po kelis lapus ir eilės tvarka jais keisdavosi su kitais. Paprastai lapus slėpdavo po čiužiniu ir skaitydavo trumpomis laisvalaikio valandėlėmis.

Be to, mintimis iš Biblijos liudytojai atsargiai dalydavosi su kitais. Pavyzdžiui, Bibliją studijavo su penkiais kaliniais iš Lenkijos. Šie buvo slapta pakrikštyti ta proga sukaltame mediniame lovyje. Liudytojas Franz’as Desch’as papasakojo Biblijos žinią vienam esesininkui. Vėliau tas vyras irgi tapo liudytoju.

Jehovos liudytojų atstovas žiniasklaidai Austrijoje Wolfram’as Slupina pareiškė: „Esame dėkingi, kad už tikėjimą ir drąsą buvo prisiminti liudytojai, kalėję Mauthauzeno ir Guseno koncentracijos stovyklose. Jų ryžtas kiekvienam rodyti krikščionišką atjautą ir gerumą buvo neabejotina pergalė prieš blogį. Tuos žmones verta prisiminti ir sekti jų pavyzdžiu.“

Žiniasklaidai:

J. R. Brown, Visuomenės informavimo tarnyba, tel. +1 718 560 5000

Austrijoje: Wolfram Slupina, tel. +49 6483 41 3110