Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2012 M. LAPKRIČIO 1 D.
AUSTRIJA

Austrija įpareigota atlyginti Jehovos liudytojams už jų diskriminavimą

Austrija įpareigota atlyginti Jehovos liudytojams už jų diskriminavimą

STRASBŪRAS (Prancūzija). 2012 metų rugsėjo 25 dieną Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažino Austriją kalta dėl Jehovos liudytojų diskriminavimo ir įpareigojo vyriausybę jiems išmokėti beveik 13 000 eurų teismo išlaidoms padengti.

2002-aisiais Austrijos valdžia neišdavė leidimo šioje šalyje gyventi dviem Jehovos liudytojams iš Filipinų, norėjusiems užsiimti misionieriška veikla tagalogų kalba šnekančiųjų tarpe. Kitu atveju vyriausybė apmokestino per 1999 metus liudytojų gautas aukas. Abu kartus šitaip pasielgta todėl, kad Austrijoje Jehovos liudytojai buvo pripažįstami ne kaip „religinė bendrija“, o kaip „religinė bendruomenė“, kurios statusas menkesnis. Todėl liudytojams nebuvo suteikta kai kurių teisių, kuriomis naudojasi tradicinės religijos.

Tai šeštas Jehovos liudytojams palankus Teismo sprendimas prieš Austriją. Juo pakartotinai patvirtintas 2008 metų sprendimas, jog, atsižvelgiant į tai, kad ši „tarptautinė organizacija egzistuoja jau seniai ir daug metų veikia“ Austrijoje, „religinės bendrijos“ statusas Jehovos liudytojams turėjo būti suteiktas „per daug trumpesnį laikotarpį“.

Liudytojai tikisi, kad ši pergalė Europos Žmogaus Teisių Teisme padės apginti pagrindines žmogaus laisves ir užkirsti kelią religinei diskriminacijai ne tik bendratikių, bet ir visų valstybių, Europos Tarybos narių, piliečių labui.

Žiniasklaidai:

J. R. Brown, Visuomenės informavimo tarnyba, tel. +1 718 560 5000

Austrijoje: Johann Zimmermann, tel. +43 1 804 53 45