Maskvos Jehovos liudytojų naudai priimto Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo santrauka.