Rodyti straipsnį

2013 M. LAPKRIČIO 18 D.
VISAME PASAULYJE

Prisiminkime esančius kalėjime

Prisiminkime esančius kalėjime

Tarptautinės pilietinių ir politinių teisių konvencijos 18-ame straipsnyje teigiama, jog esminė žmogaus teisė yra „teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę“. * Kai kuriose šalyse Jehovos liudytojai, siekiantys pasinaudoti šiomis prigimtinėmis teisėmis, įkalinami ir net žiauriai kankinami. Dauguma jų — jauni vyrai, dėl religinių įsitikinimų atsisakantys tarnauti kariuomenėje. Kiti įkalinami vien už tai, kad laikosi savo tikėjimo.

Tačiau tokios represijos Jehovos liudytojų nepalaužia. Negerbdama žmogaus teisių valdžia tik suteršia savo reputaciją. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyta, kurioje šalyje kiek Jehovos liudytojų įkalinta.

KUR?

ĮKALINTA

 Eritrėja

52

 Pietų Korėja

599

 Kalnų Karabachas

1

 Singapūras

18

 Turkmėnistanas

9

Iš viso

679

2013 m. lapkričio 12 d. duomenimis

 ERITRĖJA

Paskutiniais duomenimis šioje šalyje baisiomis sąlygomis kalinami 52 Jehovos liudytojai, vyrai ir moterys. Nors oficialiai nė vienas nėra apkaltintas ar nuteistas, jie sulaikyti dėl atsisakymo tarnauti kariuomenėje, religinės veiklos ar tiesiog be aiškios priežasties. Trys vyrai, Paulosas Ijasu, Isaakas Mogosas ir Negedė Teklemariamas, atsisakę karinės tarnybos, kali jau beveik 20 metų — nuo 1994-ųjų rugsėjo 24 dienos. Misgina Gebretinsė ir Johanesas Hailė, kuriems buvo per 60, taip ir mirė kalėjime. Nuo 1993 metų, kai Eritrėja tapo nepriklausoma valstybe, Jehovos liudytojai nuolat įkalinami, kankinami ir persekiojami.

 PIETŲ KORĖJA

Šiuo metu dėl atsisakymo tarnauti kariuomenėje 18 mėnesių nuteisti 599 jauni liudytojai. Nuo Korėjos karo laikų iki dabar Pietų Korėjoje nuolat persekiojami Jehovos liudytojai, atsisakantys atlikti karinę tarnybą, ir jiems nesiūloma jokios alternatyvos. Per šį laikotarpį dėl to nuteisti 17 549 liudytojai. Bendras jiems skirtų bausmių laikas sudarytų 34 100 metų. Pietų Korėja nevykdo tarptautinių įsipareigojimų ir atsisako pripažinti prigimtinę teisę į sąžinės laisvę. Plačiau apie tai rašoma straipsnyje „Neteisybė Pietų Korėjoje sulaukia tarptautinio atgarsio“.

 KALNŲ KARABACHAS

Dvidešimtmetis Jehovos liudytojas, atsisakęs karinės tarnybos, įkalintas, nes Kalnų Karabache nėra įstatymo dėl alternatyvios civilinės tarnybos. 2011 metų gruodžio 30 dieną jis nuteistas 30 mėnesių kalėti. 2013-ųjų sausio 29 dieną jo prašymas paleisti lygtinai buvo atmestas. Kalėjimo administracija nusprendė, kad jo argumentai dėl prastėjančios sveikatos nepagrįsti.

 SINGAPŪRAS

Šalies valdžia reikalauja atlikti karinę tarnybą ir nepripažįsta piliečių teisių į sąžinės laisvę. Apsisprendę nepažeisti Biblija išlavintos sąžinės, 18 Jehovos liudytojų nuteisti po 39 mėnesius kalėti ginkluotųjų pajėgų kareivinėse. Dėl tos pačios priežasties kalėjime išbuvęs metus vienas liudytojas buvo išleistas į laisvę 2013-ųjų rugpjūtį.

 TURKMĖNISTANAS

Šiuo metu čia kali devyni liudytojai — aštuoni dėl to, kad atsisakė atlikti karinę tarnybą ir vienas melagingai apkaltintas. Jie nuteisti kalėti nuo 12 iki 24 mėnesių ir neretai yra kalėjimo sargybinių bei kareivių negailestingai mušami. Pasibaigus įkalinimo laikui, kartais jie ir vėl teisiami už „pakartotinį prasižengimą“ ir uždaromi į griežtesnio režimo kalėjimą.

^ pstr. 2 Skaitykite Jungtinių Tautų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18-ą straipsnį ir Europos žmogaus teisių konvencijos 9-ą straipsnį.