Jehovos liudytojai Uzbekistane puoselėja viltį, kad jiems nebebus trukdoma laisvai išpažinti savo tikėjimą. Liudytojų atstovas Igoris Jurčenko, 2013 metais dalyvavęs susitikimuose su šalies valdžios pareigūnais, teigė: „Kalbėdamiesi su Uzbekistano valdžios atstovais, pastebime teigiamų poslinkių; atrodo, jie pasirengę priimti kai kuriuos sprendimus mūsų naudai. Tikimės, jog šie susitikimai netrukus duos apčiuopiamų rezultatų.“

Abdubanobas Achmedovas

Geros valios ženklas jau yra tai, kad 2013 metų kovo 2 dieną iš kalėjimo paleistas Abdubanobas Achmedovas, iš šešerių su puse metų skirtos bausmės iškalėjęs ketverius su puse. Jis — vienas iš trijų Jehovos liudytojų, kalėjusių už taikią religinę veiklą. Kiti du buvo išleisti anksčiau, 2012 metais. Šiuo metu šalyje nekalinamas nė vienas liudytojas.

Po kelių mėnesių, kai Achmedovas išėjo į laisvę, Uzbekistano valdžia įsipareigojo labiau gerbti žmogaus teises. 2013 metų liepos 5 dieną ji informavo JT Žmogaus teisių tarybos darbo grupę, rengiančią Visuotinės periodinės peržiūros sesijas, apie savo sutikimą įgyvendinti rekomendacijas, kurios kiekvienam asmeniui ar grupei užtikrintų teisę laisvai išpažinti savo tikėjimą.

Pastangos įregistruoti naujas bendruomenes

Šiuo metu Uzbekistane yra tik viena įregistruota Jehovos liudytojų bendruomenė Čirčiko mieste, Taškento srityje. Tačiau daug Jehovos liudytojų gyvena ir kituose šalies regionuose. Kadangi nuo 1996-ųjų neleidžiama įregistruoti naujų bendruomenių, jų rengiamų sueigų negina Įstatymas ir dėl to liudytojai gali būti baudžiami. Jurčenko pasakė: „Viliamės, jog konstruktyvus dialogas su valdžios atstovais atvers kelią tolesniems poslinkiams ir galbūt bus leista Jehovos liudytojų bendruomenes įregistruoti visame Uzbekistane.“

Jehovos liudytojai Uzbekistane nekantriai laukia, kada galės laisvai garbinti Dievą ir tikisi, kad šalies valdžia greitai leis įregistruoti naujas bendruomenes.