Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2015 M. RUGPJŪČIO 28 D.
UKRAINA

Aukštasis specializuotasis Ukrainos teismas patvirtina teisę atsisakyti karo tarnybos mobilizacijos laikotarpiu

Aukštasis specializuotasis Ukrainos teismas patvirtina teisę atsisakyti karo tarnybos mobilizacijos laikotarpiu

Aukštasis specializuotasis Ukrainos teismas patvirtino, kad asmenys, dėl sąžinės atsisakantys karo tarnybos, turi teisę atlikti alternatyviąją tarnybą net pilietinių neramumų ar karo laikotarpiu. Šis sprendimas yra labai reikšmingas ginant žmogaus teises tiek Ukrainoje, tiek kitose šalyse.

Jehovos liudytojas Vitalijus Šalaika buvo apkaltintas karo tarnybos vengimu mobilizacijos laikotarpiu, nes gavęs šaukimą pateikė prašymą atlikti alternatyviąją tarnybą. Tiek apylinkės, tiek apeliacinis teismas Šalaiką išteisino, tačiau prokuroras pateikė apeliaciją Ukrainos aukštajam specializuotajam civilinių ir baudžiamųjų bylų teismui. 2015 metų birželio 23 dieną šis teismas apeliaciją atmetė, taip patvirtindamas žemesniųjų teismų sprendimus.

Aukštasis specializuotasis teismas pareiškė, kad „apylinkės teismas pagrįstai rėmėsi atitinkamais Europos Žmogaus teisių konvencijos nuostatais ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais“. Ukrainos teismas taip pat sutiko su apylinkės teismu, kad šiuo atveju taikytinas sprendimas, priimtas byloje Bajatianas prieš Armėniją. Sprendimą Bajatiano byloje 2011 metų liepos 7 dieną priėmė Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžioji kolegija. Šiuo svarbiu sprendimu pripažinta, kad teisę atsisakyti karo tarnybos dėl religinių įsitikinimų gina Europos Žmogaus teisių konvencijos 9 straipsnis. Vitalijaus Šalaikos bylos sprendime Ukrainos aukštasis specializuotasis teismas pareiškė, kad asmenų, dėl sąžinės atsisakančių atlikti karo tarnybą, teisės yra ginamos ne tik per eilinį šaukimą į kariuomenę, bet ir tada, kai šalis mobilizuoja kariuomenę kilus ginkluotam konfliktui. Aukštojo specializuotojo teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Po šio teismo sprendimo Šalaikai labai palengvėjo. Jis sako: „Aš suprantu, kad šalis karinę mobilizaciją paskelbė norėdama apsaugoti savo piliečius. Mano sąžinė neleidžia man eiti karo tarnybos, bet aš esu pasiruošęs atlikti alternatyviąją tarnybą. Esu dėkingas teismui, kad jis pripažino, jog karo tarnybos atsisakiau dėl tvirtų religinių įsitikinimų.“

Sprendimas, naudingas daugeliui

Mobilizacijos laikotarpiu sunkumų dėl savo neutralios pozicijos patyrė tūkstančiai Jehovos liudytojų visoje Ukrainoje. Tie, kam buvo iškeltos baudžiamosios bylos dėl karo tarnybos vengimo, dabar gali remtis precedentu tapusiu sprendimu Vitalijaus Šalaikos byloje.

Šalaikos advokatas Vadimas Karpovas sakė: „Paprastai sakant, aukštasis teismas paaiškino, kad būdamas Jehovos liudytojas Vitalijus Šalaika negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už karo tarnybos atsisakymą. Pagirtina, kad Ukraina, net kenčianti nuo karo ir neramumų, laikosi tarptautinės teisės, garantuojančios religijos ir sąžinės laisvę.“

Ukrainos pagarba žmogaus teisėms – pavyzdys kitoms šalims

Ukrainos teismai pripažino, kad teisė dėl sąžinės atsisakyti karo tarnybos yra viena esminių žmogaus teisių ir kad ji turi būti ginama net ir mobilizacijos laikotarpiu. Tokios tarnybos atsisakymas nėra pareigų vengimas nei kelia grėsmę valstybės gerovei ar saugumui. Aukštasis specializuotasis Ukrainos teismas, patvirtindamas žemesniųjų teismų sprendimus, apgynė visų ukrainiečių žmogaus teises. Ukraina yra puikus pavyzdys šalims, kurios baudžia asmenis, dėl sąžinės atsisakančius karo tarnybos.