Rodyti straipsnį

2015 M. VASARIO 13 D.
UKRAINA

Ukrainoje, Donecko ir Luhansko srityse, užgrobtos Jehovos liudytojų susirinkimų salės

Ukrainoje, Donecko ir Luhansko srityse, užgrobtos Jehovos liudytojų susirinkimų salės

Donecko sritis

HORLIVKA. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2014 m. birželio pabaigoje į Karalystės salę įsilaužę ginkluoti vyrai pavogė elektroninę įrangą ir įdėjo naujas spynas. Užgrobtą pastatą jie padarė savo kareivinėmis.

Horlivka, vul. Akademika Koroliova 75

HORLIVKA. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2014 m. liepos 5 d. Karalystės salę buvo užgrobę ginkluoti vyrai. Čia jie buvo įkūrę kareivines ir sandėliavo ginklus, bet 2014-ųjų rugsėjį patalpas apleido. Todėl Jehovos liudytojai vėl galėjo naudoti salę savo sueigoms.

 • 2014 m. spalio 12 d. ginkluoti vyrai sueigos metu įsiveržė į salę ir liepė visiems dalyviams nutraukti savo religinę veiklą. Jie pareiškė, kad vienintelis regione leidžiamas tikėjimas yra stačiatikių ir kad netrukus jie ketina „atsikratyti visų Jehovos liudytojų“. Pastate dabar veikia kareivinės.

Doneckas, vul. Karamzina 10

DONECKAS. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2014 m. rugpjūčio 13 d. ginkluoti vyrai įsilaužė į Karalystės salę ir įkūrė kareivines.

 • 2014 m. rugpjūčio 19 d. tie vyrai pavogė garso įrangą ir pastatą apleido. Tada Jehovos liudytojai vėl pradėjo naudoti salę savo sueigoms.

 • 2014 m. spalio 18 d., pasibaigus sueigai, į Karalystės salę įėjo 4-ojo bataliono „Oplot“ įgaliotiniai ir visiems ten buvusiems Jehovos liudytojams pareiškė, kad salė konfiskuojama.

 • 2014 m. lapkričio 18 d. ginkluoti vyrai pareikalavo, kad liudytojai pasirašytų dokumentą, kuriuo nuosavybės teisė į Karalystės salę perleidžiama Petrovskio ir Kirovskio rajonų komendantūrai. Pastate dabar veikia kareivinės.

Horlivka, vul. Hercena 4

HORLIVKA. Karalystės salė užgrobta civilių.

 • 2014 m. rugsėjo 30 d. duodamas interviu vietinei televizijos stočiai naujasis salės „savininkas“ pareiškė, kad pastatas iš Jehovos liudytojų buvo konfiskuotas ir jame bus įrengta bokso mokykla. Nuo 2013 m. ši salė buvo ne kartą nuniokota vandalų ir padegta. Paskutinį sykį salę padegti bandyta 2014 m. birželio 5 d.

DONECKAS. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2014 m. spalio 26 d. ginkluoti vyrai iš Donecko Liaudies Respublikos (DLR) bataliono „Šachtar“ įsilaužė į Karalystės salę ir įkūrė kareivines.

Ždanivka, vul. Komsomolska 14

ŽDANIVKA. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2014 m. spalio 27 d., vykdydami komendanto įsakymą, salę užgrobė Horlivkos ginkluotos grupuotės nariai. Horlivkos komendanto pavaduotojas pareiškė, kad vienintelė teisėta religija yra stačiatikių, kitos uždraudžiamos.

 • 2014 m. lapkričio 21 d. kito karinio būrio komendantas Jehovos liudytojams pasakė, kad nuo šiol salė yra jo pavaldinių valdžioje.

Telmanovė, vul. Pervomajska 112

TELMANOVĖ. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2014 m. lapkričio 4 d. ginkluoti vyrai įsiveržė į Karalystės salę ir pastatė prie jos sargybą.

 • 2014 m. gruodžio 11 d. vyrai į pastatą atvežė ginklų ir pavertė jį kareivinėmis.

Makijivka, vul. Pečerska 17

MAKIJIVKA. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų, vėliau apleista.

 • 2014 m. lapkričio 5 d. į salę įsilaužė ginkluoti vyrai iš bataliono „Rusia“. Liudytojams jie liepė atiduoti salės raktus ir čia niekada nebeateiti. Kitą dieną komendanto įgaliotiniai nuėmė užrašą „Jehovos liudytojų Karalystės salė“ ir vietoje jo pakabino bataliono vėliavą.

 • 2014 m. lapkričio 26 d. batalionas pastatą apleido.

HORLIVKA. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų, vėliau apleista.

 • 2014 m. lapkričio 29 d. ginkluoti vyrai įėjo į salę ir visiems ten buvusiems Jehovos liudytojams pareiškė, kad salė konfiskuojama. Vienas vyrų pasakė, kad DLR valdžia pripažins tik stačiatikių religiją. Prie salės buvo pastatyta ginkluota sargyba, liudytojams liepta čia nebeateiti. Kitą dieną vyrai pastatą apleido.

Zuhresas, vul. Černiachovskoho 1

ZUHRESAS. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2014 m. gruodžio 20 d. miesto komendantas pranešė, kad pastatą konfiskuoja. Liudytojams jis liepė atiduoti salės raktus ir niekada čia nebegrįžti.

DONECKAS. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2015 m. vasario 1 d. į pastatą įėjo ginkluoti vyrai. Jie pareikalavo, kad liudytojai atiduotų salės raktus ir pasirašytų dokumentą, kuriuo nuosavybės teisė į Karalystės salę karo laikotarpiu perleidžiama jiems.

JENAKIJEVĖ. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2015 m. kovo 3 d. ginkluoti vyrai pareikalavo Jehovos liudytojų atiduoti jiems salės raktus, kad galėtų įkurti čia kareivines.

Luhansko sritis

Antracytas, vul. Komunarska 4

ANTRACYTAS. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2014 m. rugsėjį nežinomi asmenys du kartus įsilaužė į Karalystės salę. Jie pavogė elektroninę įrangą ir ant sienos užrašė „Stačiatikių kazokai!“

 • 2014 m. rugsėjo 25 d. vietinis televizijos kanalas pranešė, kad Jehovos liudytojų Karalystės salės konfiskuotos ir pastatai bus naudojami kitiems tikslams, pavyzdžiui, juose bus įrengti vaikų darželiai.

Rovenkai, vul. Dzeržynskoho 84-A

ROVENKAI. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2014 m. rugsėjo 23 d. ginkluoti vyrai iš „Šv. Jurgio bataliono“ įsiveržė į salę ir uždraudė liudytojams joje rinktis. Pastate įkurtos kareivinės.

PEREVALSKAS. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2014 m. lapkričio 5 d. ginkluoti vyrai, vadovaujami komendanto pavaduotojo, įėjo į pastatą ir ten buvusiems liudytojams paskelbė, kad salę konfiskuoja ir joje įrengs valgyklą. Pavaduotojas pareiškė: „Jehovos liudytojams atėjo galas.“ Dar liudytojams jis pasakė, kad nuo šiol jie nebegalės užsiimti religine veikla.

Krasnyj Lučas, vul. Radjanska 37

KRASNYJ LUČAS. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2014 m. gruodžio 5 d. į salę įsilaužę ginkluoti vyrai prie jos pastatė ginkluotą sargybą ir į salės aikštelę atvarė karines transporto priemones.

BRIANKA. Karalystės salė užgrobta ginkluotų vyrų.

 • 2015 m. kovo 26 d. į salę įsilaužė ginkluoti vyrai. Iš pastato jie išnešė visus baldus ir užrašą „Karalystės salė“ pakeitė užrašu „Didžioji Dono kariuomenė“.