Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2015 M. LIEPOS 10 D.
UKRAINA

Persekiojimas dėl religinių įsitikinimų Rytų Ukrainoje

Persekiojimas dėl religinių įsitikinimų Rytų Ukrainoje

Rytų Ukrainoje nuo 2014 metų rugpjūčio ginkluotų grupuočių nariai, skatinami religinės neapykantos, buvo pagrobę iš viso 26 Jehovos liudytojus. Su pagrobtaisiais buvo elgiamasi žiauriai. Tame regione gyvena daug Jehovos liudytojų, aplinkiniams jie gerai žinomi dėl savo viešosios tarnybos ir politinio neutralumo. Kadangi vietovėje nepaisoma kai kurių įstatymų ir nesilaikoma viešosios tvarkos, grupuočių nariai, pasinaudoję tokia situacija, liudytojus pasirinko savo brutalių išpuolių taikiniu. *

Smurto atvejai

  • 2015 metų gegužės 21 dieną Stachanovo miesto policijos pareigūnai dėl religinės veiklos sulaikė du liudytojus (abiem per šešiasdešimt metų). Jiems buvo pateikti kaltinimai dėl „rimties trikdymo“ ir skirtas 15 dienų kardomasis kalinimas. Per tą laiką vyrai buvo apkaltinti šnipinėjimu, jų kelis kartus klausinėjo apie Jehovos liudytojų organizaciją. Bendruomenės nariai prašė vietinio prokuroro vyrus paleisti, bet tai padaryti jis atsisakė. Iš pradžių šeimos nariai ir tikėjimo draugai su jais susisiekti negalėjo, bet vėliau buvo leista tris kartus per savaitę vyrams atnešti maisto, drabužių ir vaistų. Vienas liudytojas buvo paleistas 2015 metų birželio 2-ąją, kitas – birželio 3-iąją. Pastarajam buvo įsakyta išvažiuoti iš srities.

  • 2015 metų gegužės 17 dieną Novoazovsko rajone ginkluoti vyrai sulaikė keturis Jehovos liudytojus, užrišo jiems akis ir, grasindami ginklu, nuvedė į vietos karinę būstinę. Dvi valandas liudytojus žiauriai mušė, buvo inscenizuojamos jų egzekucijos. Buvo reikalaujama, kad jauniausias liudytojas stotų į kariuomenę ir kad visi jie pripažintų, jog stačiatikybė yra vienintelis tikras tikėjimas. Visą naktį kalinti ankštoje patalpoje, liudytojai buvo paleisti.

  • Sužalojimai, kuriuos patyrė du Jehovos liudytojai, kai Novoazovsko rajone buvo pagrobti ir sumušti

  • 2015 metų sausio 22 dieną trys ginkluoti vyrai pagrobė vieną liudytoją iš jo darbovietės Donecke. Jo šeima nežinojo nei kur, nei dėl kokių priežasčių jį išsivedė. Kol buvo sulaikytas, liudytojas ne kartą aiškino, kodėl laikosi politinio neutralumo. Jis buvo paleistas po devynių dienų.

  • 2014 metų rugpjūčio 9 dieną Stachanove (Luhansko sritis) vietinės ginkluotos grupuotės narys pagrobė du Jehovos liudytojus. Šešias dienas jie buvo kalinami, ne sykį sumušti, buvo inscenizuojami jų sužalojimai ir egzekucijos. Liudytojams taip pat neleido gauti pakankamai maisto, vandens, drabužių, medicininės pagalbos. Pagrobėjai bandė priversti juos išsižadėti savo tikėjimo, kartoti stačiatikių dogmas, garbinti ikonas, – šitaip norėjo parodyti, kad dėl visko kaltas liudytojų tikėjimas. Nepaisant tokio šiurkštaus elgesio, liudytojai tvirtai laikėsi savo.

Ukrainoje vykstant konfliktui Jehovos liudytojai atsisako kariauti, agituoti už kurią nors pusę ar materialiai jas remti, nes gyvena pagal savo tikėjimo principus. Dėl tokios neutralios pozicijos ir dėl to, kad nepalaiko stačiatikių įsitikinimų, liudytojai patyrė ginkluotų grupuočių išpuolių. Šiomis žiauriomis priemonėmis bandoma priversti juos atsisakyti savo tikėjimo.

Ištvermė persekiojimų metu

Kadangi regione vis dar vyksta konfliktai, šiuo metu Jehovos liudytojams teisiškai apsiginti neįmanoma. Straipsnyje išvardytus ir kitus smurto atvejus jie pranešė tarptautinei bendrijai, taip pat ir Jungtinių Tautų specialiajam įgaliotiniui kankinimų klausimais.

Nepaisant visų sunkumų, kuriuos Jehovos liudytojams Rytų Ukrainoje gali tekti patirti, jie yra pasiryžę išlikti politiškai neutralūs ir imdamiesi visų atsargumo priemonių tęsia savo veiklą. Liudytojai tikisi, kad vietinė valdžia gerbs vieną pagrindinių žmogaus teisių – teisę į religijos laisvę.

^ pstr. 2 Ginkluoti vyrai užpuolė Jurijų (nuotrauka straipsnio pradžioje), nes jis Jehovos liudytojas. Vieną kartą jie susistabdė jį gatvėje grįžtantį iš religinio susirinkimo, o du sykius užpuolė jo namuose. Jie pareikalavo, kad Jurijus atsisakytų savo tikėjimo ir nutrauktų religinę veiklą.