Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2015 M. VASARIO 13 D.
UKRAINA

Ukrainos rytuose užgrobti religinės paskirties pastatai

Ukrainos rytuose užgrobti religinės paskirties pastatai

Ginkluotos grupuotės jėga užgrobė 14 Jehovos liudytojų organizacijai priklausančių Karalystės salių — pastatų, kur rengiamos sueigos. Visi užgrobti pastatai yra Donecko ir Luhansko regionuose, rytinėje šalies dalyje, kur jau daug mėnesių vyksta žiaurūs susirėmimai. Ginkluoti vyrai neapykantą lieja ant Jehovos liudytojų, nes yra prieš juos nusistatę ir negerbia jų teisės laisvai išpažinti savo tikėjimą.

Daugiau kaip 20 metų liudytojai Ukrainoje džiaugėsi religijos laisve. Jehovos liudytojų filialo Lvove atstovas Vasilis Kobelis pasakė: „Mes reguliariai rinkdavomės savo Karalystės salėse skaityti Biblijos bei melstis ir visada stengėmės būti pavyzdingi piliečiai. Bet pastaraisiais mėnesiais suirutė Ukrainos rytuose skaudžiai atsiliepė visos šalies gyventojams. Ne išimtis ir Jehovos liudytojai; mes irgi tapome smurto aukomis.“

Vasilis Kobelis kalbėjo 150 000 šalyje gyvenančių Jehovos liudytojų vardu. Per kelis mėnesius iš karo zonos pabėgo tūkstančiai liudytojų. Bet apie 17 500 mūsų bendratikių, likusių gyventi Donecko bei Luhansko regionuose, nepaisant žiaurių konfliktų ir to, kad jų Karalystės salės užgrobtos, tęsia savo veiklą ir sueigas rengia privačiuose butuose. Kai kam iki sueigos vietos tenka keliauti net dvi valandas.

Karalystės salių užgrobimas — religinės neapykantos išraiška

Tokie veiksmai nėra atsitiktiniai. Tai fanatiški išpuoliai prieš liudytojus bei jų organizaciją. Vieno būrio vadas pareiškė, kad siekia „atsikratyti visų Jehovos liudytojų“, nes, jo požiūriu, vienintelė teisėta Bažnyčia yra stačiatikių. Kito būrio vadas pasakė: „Jūsų dienos baigėsi!“ Nepaisydami tokių grasinimų, Jehovos liudytojai visoje Ukrainoje pasiryžę ir toliau nenuleisti rankų.

Nors atimant Karalystės sales nė vienas liudytojas nenukentėjo, jų saugumui ir galimybei laisvai rinktis su bendratikiais iškilo grėsmė. Kartą Horlivkoje (Donecko regionas) sueigos metu ginkluoti vyrai įsiveržė į Karalystės salę ir išgąsdino ten susirinkusius žmones, tarp jų pagyvenusius ir vaikus. Atsitiko ir taip, kad atvykę į sueigą savo Karalystės salėje, liudytojai buvo priblokšti, radę pakeistus užraktus, o pastatą paverstą kareivinėmis.

Kaip sprendžiama problema

Vasilis Kobelis pasakė: „Jehovos liudytojų filialas Lvove susisiekė su įvairiomis ministerijomis bei vyriausybinėmis organizacijomis ir pranešė apie neteisėtą nuosavybės užgrobimą. Šitaip valdžia informuota, jog Jehovos liudytojai nėra atsakingi už tai, kas vyksta užgrobtuose pastatuose.“ Be to, vyrams, atsakingiems už Jehovos liudytojų bendruomenes Donecko ir Luhansko regionuose, filialas nurodė, kiek įmanoma, užtikrinti kiekvieno liudytojo saugumą. Taip pat priminė, jog žmonių gyvybė svarbiau nei pastatai, todėl neturi būti imamasi nieko, kas bet kuriam liudytojui keltų grėsmę.

Esant tokiai situacijai, teisiškai atgauti Karalystes sales nėra jokios galimybės. Vis dėlto, nepaisant nepalankių aplinkybių, liudytojai pasiryžę tęsti religinę veiklą. Jie laukia to meto, kai pastatai bus grąžinti ir drauge su bendratikiais vėl galės saugiai ir patogiai rinktis Karalystės salėse.