Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

TURKMĖNISTANAS

Jehovos liudytojų padėtis Turkmėnistane

Jehovos liudytojų padėtis Turkmėnistane

Jehovos liudytojai Turkmėnistane savo veiklą pradėjo dvidešimto amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje. Netrukus po to, kai 1991-ųjų spalį šalis tapo nepriklausoma nuo Sovietų Sąjungos, vyriausybė ėmė smarkiai varžyti religijos laisvę.

Turkmėnistane Jehovos liudytojai nėra teisiškai įregistruoti. Už tai, kad išpažįsta savo religiją, kai kurie iš jų buvo stipriai sumušti, neteisėtai sulaikyti, įkalinti, nubausti piniginėmis baudomis, buvo apieškoti jų namai. Kai kuriais atvejais liudytojai buvo įkalinti policijai suklastojus kaltinimus. Kadangi Turkmėnistane nėra galimybės atlikti alternatyviąją civilinę tarnybą, jauni karo tarnybos atsisakantys liudytojai patraukiami baudžiamojon atsakomybėn. Jehovos liudytojai šiais klausimais yra pateikę skundų JT Žmogaus teisių komitetui ir kitoms tarptautinėms organizacijoms.

2014-ųjų spalį Turkmėnistano prezidentas paskelbė amnestiją aštuoniems neteisėtai įkalintiems Jehovos liudytojams. Už šį teigiamą poslinkį liudytojai Turkmėnistano vyriausybei viešai išreiškė padėką. Jie tikisi, kad valdžia imsis tolesnių žingsnių ginti teisę į religijos laisvę.