Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

TURKMĖNISTANAS

Įkalinti už tikėjimą

Įkalinti už tikėjimą

2015 metų kovo 14 dieną policijos pareigūnai netikėtai įsiveržė į Bahramo Hemdemovo namus ir nutraukė ten vykusį religinį susirinkimą. Trisdešimt aštuoni Jehovos liudytojai buvo suimti ir apkaltinti neteisėta religine veikla. Su jais buvo blogai elgiamasi, trisdešimčiai jų skirtos baudos, aštuoni buvo įkalinti 15 parų. Vėliau Lebapo apygardos teismas B. Hemdemovui skyrė ketverių metų įkalinimo bausmę. Dabar jis kali priverčiamojo darbo stovykloje Seidi mieste. Jehovos liudytojai deda pastangas, kad neteisėtai kalinamas B. Hemdemovas būtų paleistas.

Klausimas, ar bus gerbiama sąžinės, religijos ir tikėjimo laisvė, lieka atviras

2015 ir 2016 metais Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas priėmė dešimt palankių sprendimų skundus padavusiems Jehovos liudytojams vyrams, kurie buvo kalinami žiauriomis sąlygomis už tai, kad dėl įsitikinimų atsisakė atlikti karinę tarnybą. Šiuo metu Turkmėnistane atsisakantieji karinės tarnybos dėl įsitikinimų nebėra įkalinami.

Į šį komitetą kreipėsi ir kiti du liudytojai, neteisingai apkaltinti, matyt, ketinant suvaržyti jų religinę veiklą. 2012 metų balandį Žmogaus teisių komiteto pranešime apie žmogaus teises Turkmėnistane šios šalies valdžia buvo raginama „užtikrinti, kad įstatymais ir veiksmais, susijusiais su religinių organizacijų įteisinimu, būtų gerbiamos žmogaus teisės laisvai išpažinti savo tikėjimą, kaip numatyta [Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte]“. 2008 metais Jehovos liudytojai Turkmėnistano valdžiai pateikė prašymą įteisinti jų veiklą šalyje, tačiau valdžia prašymo nepatenkino.

Ko tikimasi

Jehovos liudytojai dėkingi Turkmėnistano valdžiai už tai, kad stengdamasi atitaisyti neteisybę ji paleido įkalintus jų bendratikius. * Liudytojai taip pat viliasi, kad valdžia tinkamai reaguos į Žmogaus teisių komiteto sprendimus ir šalyje bus labiau gerbiamos žmogaus teisės apskritai, o ypač teisė į sąžinės, religijos ir tikėjimo laisvę. Advokatas, atstovaujantis Jehovos liudytojams, pasakė: „Jehovos liudytojai tikisi, jog konstruktyvus dialogas su Turkmėnijos valdžia padės išspręsti probleminius klausimus taip, kad liudytojai galėtų išlaikyti gerą sąžinę ramiai tarnaudami Dievui.“

Laiko juosta

 1. 2017 m. gegužės 12 d.

  Turkmėnijos valdžia paleidžia Mansurą Mašaripovą, kuris buvo įkalintas nuo 2016 m. birželio 30 d.

 2. 2016 m. rugpjūčio 18 d.

  Mansuras Mašaripovas suimtas pateikus išgalvotus kaltinimus ir nuteistas vieniems metams kalėjimo.

 3. 2016 m. liepa

  Žmogaus teisių komitetas priėmė šešis palankius sprendimus Jehovos liudytojams, nuteistiems už karinės tarnybos atsisakymą dėl įsitikinimų.

 4. 2015 m. gruodžio 14 d.

  Žmogaus teisių komitetas priėmė palankius sprendimus trims Jehovos liudytojams, nuteistiems už karinės tarnybos atsisakymą dėl įsitikinimų. Dar vienas palankus sprendimas buvo priimtas anksčiau, 2015 m. gegužės 19 d.

 5. 2015 m. gegužės 19 d.

  Bahramas Hemdemovas pripažintas kaltu už religinę veiklą ir nuteistas ketveriems metams kalėjimo. Iki teismo jis buvo kalinamas du mėnesius.

 6. 2015 m. vasaris–kovas

  Paleisti du Jehovos liudytojai, įkalinti už karo tarnybos atsisakymą dėl įsitikinimų. Žmogaus teisių komitetas priėmė palankų sprendimą dėl Jehovos liudytojų, nuteistų už atsisakymą atlikti karo tarnybą dėl įsitikinimų.

 7. 2014 m. lapkričio 18 d.

  Šiuo metu dėl įsitikinimų atsisakę atlikti karinę tarnybą kalinami du Jehovos liudytojai.

 8. 2014 m. spalio 22 d.

  Turkmėnistano prezidentas paskelbia amnestiją aštuoniems įkalintiems Jehovos liudytojams, ir jie paleidžiami.

 9. 2014 m. rugsėjo 30 d.

  Įkalinami devyni liudytojai: septyni – už atsisakymą atlikti karo prievolę, du – pateikus sufabrikuotus kaltinimus, siekiant apriboti jų religinę veiklą.

 10. 2014 m. rugsėjo 2 d.

  Turkmėnistano valdžia išleidžia į laisvę Bibi Rahmanovą, ketverių metų įkalinimą pakeisdama lygtiniu teistumu.

 11. 2014 m. rugpjūčio 18 d.

  Bibi Rahmanovai pateikiami suklastoti kaltinimai, ir ji nuteisiama ketverius metus kalėti.

 12. 2014 m. liepos 25 d.

  Kalinami septyni liudytojai: penki – už atsisakymą atlikti karo prievolę, du – pateikus sufabrikuotus kaltinimus, siekiant apriboti jų religinę veiklą.

 13. 2014 m. balandžio 6 d.

  Suimami dvidešimt šeši Jehovos liudytojai. Trylikai iš jų nepateikta jokių kaltės įrodymų. Jiems skiriama piniginė bauda.

 14. 2013 m. lapkritis

  Kalinami devyni Jehovos liudytojai: aštuoni – už atsisakymą atlikti karo prievolę, vienas – pateikus sufabrikuotus kaltinimus dėl religinės veiklos.

 15. 2013 m. rugpjūčio 29 d.

  Trys liudytojai kreipiasi į Žmogaus teisių komitetą, Turkmėnistano valdžiai pažeidus jų teisę dėl religinių įsitikinimų atsisakyti karo prievolės.

 16. 2013 m. gegužės 1 d.

  Du liudytojai kreipiasi į Žmogaus teisių komitetą, Turkmėnistano valdžiai pažeidus jų teisę dėl religinių įsitikinimų atsisakyti karo prievolės.

 17. 2013 m. sausio 24 d.

  Praėjus kelioms savaitėms po to, kai Žmogaus teisių komitetas pranešė Turkmėnistano valdžiai apie gautą skundą, trisdešimt policijos pareigūnų įsiveržia į Navruzo Nasirlajevo namus ir sumuša šeimos narius bei ten buvusius svečius.

 18. 2012 m. rugsėjo 7 d.

  Dešimt liudytojų kreipiasi į Žmogaus teisių komitetą, Turkmėnistano valdžiai pažeidus jų teisę dėl religinių įsitikinimų atsisakyti karo prievolės. Skundas parašytas Navruzo Nasirlajevo vardu.

 19. 2008 m. rugpjūčio 21 d.

  Jehovos liudytojai pateikia prašymą teisiškai įregistruoti jų organizaciją.