Turkijoje Jehovos liudytojai savo veiklą pradėjo 1931-aisiais. Iki devintojo dešimtmečio pabaigos dėl tikėjimo jie buvo persekiojami. Vėliau vyriausybės priešiškumas palaipsniui silpnėjo ir liudytojams buvo leista savo tikėjimą laisvai išpažinti. Vis dėlto prašymai Jehovos liudytojų veiklą įregistruoti būdavo atmetami. Padėtis pasikeitė, kai 2007-ųjų liepą Turkijos teismai priėmė liudytojams palankius sprendimus, davusius pagrindą įteisinti Jehovos liudytojų religiją. Šiandien liudytojai gali netrukdomai rinktis į susirinkimus ir laisvai užsiimti savo religine veikla.

Turkija nepripažįsta teisės atsisakyti karo tarnybos dėl įsitikinimų, todėl daugelį metų šios tarnybos atsisakantys Jehovos liudytojai yra vis šaukiami į kariuomenę, teisiami ir baudžiami piniginėmis baudomis bei kalėjimu. Šiuo klausimu Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) nuo 2011 metų yra priėmęs tris liudytojams palankius sprendimus. Sprendimą liudytojų naudai 2012-aisiais priėmė ir JT Žmogaus teisių komitetas. Nepaisant to, Turkija ir toliau patraukia baudžiamojon atsakomybėn jaunus Jehovos liudytojus, kurie atsisako atlikti karo tarnybą.

2003-aisiais Turkija pakoregavo teritorijų planavimo įstatymą, dabar leidžiantį nemusulmoniškoms religinėms mažumoms statytis ir turėti savo maldos namus. Bet savivaldybės ir vietiniai teismai vis atsisako Jehovos liudytojų susirinkimų salėms suteikti maldos namų statusą. Liudytojai dėl to pateikė skundą EŽTT ir šiuo metu laukia sprendimo.