Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2014 M. BIRŽELIO 11 D.
TURKIJA

EŽTT priėmė palankų sprendimą keturiems Turkijos piliečiams, atsisakiusiems karo tarnybos dėl įsitikinimų

EŽTT priėmė palankų sprendimą keturiems Turkijos piliečiams, atsisakiusiems karo tarnybos dėl įsitikinimų

2014 metų birželio 3 dieną Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) vienbalsiai nutarė, kad Turkija, nuteisusi keturis savo piliečius Jehovos liudytojus už atsisakymą atlikti karinę tarnybą, pažeidė Europos Žmogaus teisių konvenciją *. Čalaras Buldu (Çağlar Buldu), Barišas Gernezas (Bariş Görmez), Ersinas Elgunas (Ersin Ölgün) ir Nevzatas Umdu (Nevzat Umdu) atsisakė tarnauti kariuomenėje dėl savo gilių religinių įsitikinimų. EŽTT nuosprendyje teigiama: „Priemonės, kurių buvo imtasi prieš pareiškėjus [...], yra apribojimas, kuris demokratinėje visuomenėje nėra būtinas, kaip apibrėžta Konvencijos 9 straipsnyje.“

2008 metų kovo 17-ąją minėti keturi liudytojai kreipėsi į EŽTT (byla Buldu ir kiti prieš Turkiją), kaltindami Turkijos valdžią, kad ji, ne kartą patraukusi juos baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisusi už atsisakymą atlikti karinę tarnybą, negerbė jų teisės į religijos laisvę. Iš viso jie buvo šaukiami į kariuomenę 30 suvirš kartų ir daugiau kaip šešerius metus praleido kalėjime ir areštinėje.

EŽTT sprendime sakoma: „Pareiškėjų, kurie yra Jehovos liudytojai, atsisakymas atlikti karinę tarnybą dėl sąžinės iš tikrųjų buvo jų religinių įsitikinimų išpažinimas. Teismas neabejoja, kad daugkartiniai pareiškėjų nuteisimai [...], taip pat grėsmė nuolat patirti baudžiamąjį persekiojimą [...] yra pažeidimas teisės laisvai išpažinti ir skelbti savo religiją; šią teisę garantuoja Konvencijos 9 straipsnis.“

Barišas Gernezas

Tai yra trečias Turkijai nepalankus EŽTT sprendimas bylose dėl karinės tarnybos atsisakymo; 2012-aisiais Teismas tokiame teisiniame ginče palaikė Fetį Dermitašą (Feti Demirtaş), o 2011 metais – Junusą Erčepą (Yunus Erçep). Taip pat JT Žmogaus teisių komitetas priėmė palankų sprendimą dviem liudytojams Turkijoje – Dženkui Atasojui ir Ardai Sarkutui (Cenk Atasoy, Arda Sarkut), – kurie irgi atsisakė karinės tarnybos dėl sąžinės.

Europoje svarbus posūkis šiuo klausimu įvyko 2011-ųjų liepos 7 dieną, kai EŽTT Didžioji kolegija paskelbė sprendimą byloje Bajatianas prieš Armėniją. Pirmą kartą istorijoje EŽTT nutarė, kad Europos Žmogaus teisių konvencijos 9 straipsnis gina teisę atsisakyti karo tarnybos dėl įsitikinimų. Į šį sprendimą privalo atsižvelgti visos valstybės, priklausančios Europos Tarybai. Sprendimas byloje Bajatianas prieš Armėniją, trys EŽTT priimti Turkijai nepalankūs sprendimai ir kiti panašūs EŽTT sprendimai įpareigoja Turkiją ir kitas valstybes nares iš naujo apsvarstyti savo elgesį su karinės tarnybos atsisakėliais ir savo įstatymus pataisyti taip, kad derintųsi su Konvencijos garantuojamomis teisėmis.

Džeimsas Andrikas, vienas iš advokatų, atstovavusių keturiems minėtiems liudytojams jų byloje, sakė: „Nors šiuo metu Turkijoje nė vienas liudytojas nėra įkalintas už atsisakymą atlikti karo tarnybą, valdžia ir toliau traukia baudžiamojon atsakomybėn jaunus liudytojus, atsisakančius karo tarnybos dėl savo įsitikinimų. Tikimės, kad neseniai priimtas sprendimas byloje Buldu ir kiti prieš Turkiją paskatins Turkijos valdžią gerbti vieną pagrindinių žmogaus teisių – teisę į sąžinės laisvę.“

^ pstr. 2 Pagal 3 straipsnį, niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį; pagal 6 straipsnį, kiekvienas turi teisę į teisingą bylos nagrinėjimą; pagal 9 straipsnį, kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę.