Rodyti straipsnį

2015 M. RUGPJŪČIO 21 D.
ŠRI LANKA

Šri Lankos valdžia imasi ginti religijos laisvę

Šri Lankos valdžia imasi ginti religijos laisvę

Aukščiausi Šri Lankos teismai sutiko svarstyti keletą bylų dėl religinių ekstremistų smurtinių veiksmų prieš Jehovos liudytojus. Nuo 2013 metų liudytojai patiria vis daugiau grupinių užpuolimų, grasinimų ir užgauliojimų, kuriuos kursto kraštutinių pažiūrų budistų vienuoliai. Užpuolikai įsidrąsino ir religinė nepakanta įsivyravo dėl to, kad policija nesiėmė liudytojų ir kitų religinių mažumų ginti.

Skundai dėl išpuolių pasiekia Aukščiausiąjį Teismą

2014 metų kovo 1 dieną Talavoje (Šiaurės centrinė provincija) dvi Jehovos liudytojos kalbėjosi su žmonėmis apie savo religinius įsitikinimus, – to daryti Šri Lankos įstatymas nedraudžia. Du budistų vienuoliai ir du policininkai apkaltino moteris, neva jos verčia žmones pakeisti tikėjimą. Moterys buvo suimtos ir nuvežtos į policijos nuovadą, kur tiek policininkai, tiek vienuoliai kelias valandas jas užgauliojo. Policija moterims nepateikė jokių kaltinimų, bet vis tiek laikė uždarytas per naktį.

2014 metų spalio 29 dieną Valasmuloje (Pietų provincija) policija suėmė keturias moteris (nuotrauka straipsnio pradžioje) ir per naktį jas laikė su nuteistais nusikaltėliais. Fiziškai jos nenukentėjo, bet buvo kelias valandas įžeidinėjamos.

Po šių įvykių liudytojai Šri Lankos Aukščiausiajam Teismui dėl policijos pareigūnų elgesio pateikė skundus, taip pat prašymą apginti pagrindines žmogaus teises. Teismo manymu, ieškiniai pagrįsti, todėl nutarta bylas nagrinėti. Talavoje nukentėjusios moterys sakė: „Džiaugiamės, kad Aukščiausiasis Teismas sutiko tirti bylą. Vėl tikime Šri Lankos teisingumo sistema.“ 2015 metų gegužės 29 dieną parengtinio posėdžio metu teisėjas Sisira de Abru pasakė, kad liudytojai „yra labai malonūs žmonės“ ir kad leidiniai, kuriuos jie platina, „nėra nukreipti prieš budizmą“. Abi bylos bus nagrinėjamos šiais metais.

Apeliacinis teismas nagrinės skundus dėl policijos neveiklumo

Sostinėje Kolombe Jehovos liudytojai kreipėsi į apeliacinį teismą dėl 11 išpuolių, per kuriuos policija nieko nesiėmė, kad liudytojus apgintų. Vienu atveju budistų vienuolis stipriai sumušė Nirošaną Silvą ir jėga nuvedė jį į policijos nuovadą pateikti jam kaltinimų. Užuot Silvą apgynę, policininkai prieš vyrą panaudojo fizinį smurtą.

Silva sakė: „Neprašome, kad Šri Lankoje su mumis būtų elgiamasi kaip nors ypatingai. Tiesiog norime, kad įsigalėtų teisingumas ir teisė į religijos laisvę būtų užtikrinta visiems žmonėms.“ Teismas sutiko nagrinėti bylą.

Padėtis gerėja

Šri Lankos valdžia pripažino, kad religinė nepakanta šalyje egzistuoja, ir pažadėjo „imtis veiksmų, kad apgintų religijos laisvę“. Jehovos liudytojai tai laiko žingsniu į priekį.

Jehovos liudytojams atstovaujantis vyresnysis žmogaus teisių advokatas Dž. Veliamuna sakė: „Tikėjimų įvairovė Šri Lankoje egzistuoja jau ne pirmą dešimtmetį. Ir per visą tą laiką religijos tarpusavyje buvo taikios. Padėtis pasikeitė neseniai. Kai kurių tikėjimų atstovai pradėjo smurtu ir bauginimais reikšti priešiškumą Jehovos liudytojams ir kitoms religinėms mažumoms, taip pažeisdami konstitucines jų teises. Valdžia neturėtų tikėti melagingais kaltinimais ir viską išsamiai ištirti.“

Liudytojai tikisi, kad teismai apgins jų teisę taikingai išpažinti savo religiją ir kad valdžia užtikrins įstatymų vykdymą bei konstitucijoje garantuojamų teisių apsaugą.