Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2014 M. KOVO 3 D.
RUSIJA

Panaikindamas sprendimą uždrausti svetainę JW.ORG, Rusijos apeliacinis teismas palaiko žmogaus teises

Panaikindamas sprendimą uždrausti svetainę JW.ORG, Rusijos apeliacinis teismas palaiko žmogaus teises

2014 metų sausio 22 dieną Tverės miesto Apeliacinio teismo trijų teisėjų grupė anuliavo žemesnio teismo sprendimą uždrausti oficialią Jehovos liudytojų svetainę jw.org. * Priešingai pastaraisiais metais kitų Rusijos teismų priimtiems sprendimams, Apeliacinis teismas, vadovaudamasis įstatymu, neleido uždrausti mūsų svetainės.

Valstybės remiamas Jehovos liudytojų persekiojimas Rusijoje ypač paaštrėjo nuo 2013 metų rugpjūčio 7 dienos, kai Tverės miesto (apie 160 km į šiaurę nuo Maskvos) žemesnysis teismas posėdyje, trukusiame vos 25 minutes, priėmė sprendimą uždrausti svetainę jw.org. Jehovos liudytojų atstovai apie teismo posėdį nebuvo informuoti, todėl neturėjo galimybės užginčyti vietos prokuroro kaltinimų ir gintis teisme. Jehovos liudytojai apie sprendimą uždrausti svetainę sužinojo iš žiniasklaidos, likus vos kelioms valandoms iki paskutinio termino (2013 metų rugsėjo 12 dienos) apeliaciniam skundui pateikti, ir nedelsdami jį pateikė Tverės miesto Apeliaciniam teismui.

2014 metų sausio 22 dieną Apeliacinis teismas pripažino, kad buvo pažeistos svetainės savininko, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., teisės ir paskyrė kito posėdžio datą, kad būtų išklausytos abi šalys. Kaltintoja, atstovaujanti Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijoms, paprašė teismo mūsų svetainę pripažinti „ekstremistine“ ir uždrausti visoje Rusijoje. Mūsų naudai, Apeliacinis teismas prokurorės kaltinimus atmetė.

Prasideda šmeižto kampanija visos šalies mastu; piktnaudžiaujant įstatymu prieš ekstremizmą, stengiamasi uždrausti Jehovos liudytojų veiklą. Pradedant 2009 metais Rusijos valdžia naudojasi neapibrėžtu kovos su ekstremizmu federaliniu įstatymu. Anksčiau buvę pavieniai išpuoliai prieš Jehovos liudytojus virsta gerai organizuota kampanija visos šalies mastu. Pareigūnai, piktnaudžiaudami kovos su ekstremizmu įstatymu, pateisina:

  • daugiau kaip 1600 Jehovos liudytojų areštą;

  • 70 jų religinių leidinių draudimą;

  • kratas 171 namuose bei Karalystės salėse;

  • įsiveržimą į renginius ar jų nutraukimą 69 kartus.

Nagrinėjant Tverės bylą, prokurorė savo reikalavimus motyvavo tuo, kad svetainėje galima skaityti šešis neva ekstremistinius leidinius. Tverės Apygardos teismas 2013 metų rugpjūčio 7 dienos sprendimą priėmė, remdamasis kovos su ekstremizmu įstatymu. Svetainė jw.org buvo įtraukta į federalinį ekstremistinės informacijos sąrašą.

Sprendimas buvo akivaizdžiai per griežtas, nes nepasiūlyta jokios alternatyvos, pavyzdžiui, iš svetainės pašalinti „ekstremistinius“ leidinius. Apeliaciniam teismui įsitikinus, jog svetainės jw.org kūrėjai pasirūpino, kad Rusijos teritorijoje visi, tariamai ekstremistiniai, leidiniai skaitytojams nebūtų prieinami, uždrausti mūsų svetainę nebeliko jokio teisinio pagrindo. Šis sprendimas galutinis, nors kaltintojas turi teisę per šešis mėnesius jį apskųsti.

Ar Tverės Apeliacinio teismo sprendimas rodo, kad galima tikėtis daugiau laisvių?

Dar daug kas taisytina. Tverės miesto Apeliacinio teismo objektyvus požiūris ir jo priimtas sprendimas — ryškus kontrastas represinėms priemonėms, kurių prieš Jehovos liudytojus imasi kiti Rusijos teismai. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) keletą kartų pasmerkė šios valstybės veiksmus, kuriais pažeidžiama Jehovos liudytojų teisė laisvai išpažinti savo tikėjimą. Užuot atsižvelgusi į EŽTT rekomendacijas, Rusija ir toliau pažeidinėja žmogaus teises. Gindami savo tikėjimo laisvę, Jehovos liudytojai šiuo metu EŽTT yra įteikę 23 pareiškimus prieš Rusiją.

Ar Tverės Apeliacinio teismo sprendimas rodo, kad galima tikėtis daugiau laisvių? Jehovos liudytojai akylai stebi Rusijos reakciją į šį sprendimą ir EŽTT nutarimus ateityje.

^ pstr. 2 Teismo sprendimu svetainė nebūtų buvusi blokuojama. Šitaip valdžios atstovams būtų suteikti įgaliojimai kiekvieną, propaguojantį šią svetainę, apkaltinti kriminaliniu nusikaltimu.