2017-ųjų birželio 21-ąją Oriolo rajono teismas atmetė skundą dėl Denniso Christenseno kardomojo kalinimo. Šį Danijos pilietį Federalinės saugumo tarnybos (FST) atstovai ir kaukėti bei ginkluoti policijos pareigūnai suėmė 2017-ųjų gegužės 25-ąją už dalyvavimą Jehovos liudytojų surengtoje religinėje sueigoje.

Rusijos Federacijos Aukščiausiasis Teismas neseniai paskelbė, kad Jehovos liudytojų juridiniai asmenys Rusijoje užsiima ekstremistine veikla, ir juos visus likvidavo. Pareigūnai, kurie gegužės 25-ąją nutraukė liudytojų sueigą, susirinkusiesiems pasakė, jog jie gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad tęsė veiklą organizacijos, kuri už ekstremizmą buvo likviduota. FST paprašė teismo leidimo laikyti D. Christenseną kardomajame kalinime iki 2017-ųjų liepos 23-iosios, kad turėtų pakankamai laiko pradėti bylą prieš jį dėl ekstremistinės veiklos. D. Christensenas yra taikus pilietis ir neturi jokių teistumo įrašų.

Jehovos liudytojai apskundė neteisingą Aukščiausiojo Teismo sprendimą ir ruošiasi ginti savo teisę užsiimti taikia religine veikla be jokių suvaržymų. Šią teisę garantuoja Rusijos Konstitucija ir Europos Žmogaus teisių konvencija.