Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2014 M. LIEPOS 31 D.
RUSIJA

Taganrogo teismas nuteisė Jehovos liudytojus už tai, kad išpažįsta savo tikėjimą

Taganrogo teismas nuteisė Jehovos liudytojus už tai, kad išpažįsta savo tikėjimą

2014 m. liepos 30 d. Taganrogo miesto teismas nuteisė 7 iš 16 Jehovos liudytojų už taikių religinio pobūdžio sueigų rengimą ir lankymą. Jie persekiojami už tą pačią religinę veiklą, kurią Jehovos liudytojai vykdo visame pasaulyje. Šis teismo nuosprendis – precedentas, verčiantis susirūpinti, kad Jehovos liudytojams religijos laisvė gali būti apribota visoje Rusijoje.

Nuosprendis turėjo būti paskelbtas 2014 m. liepos 28 d., bet vienai dienai buvo atidėtas. Liepos 29-ąją teisėjas visą dieną skaitė 100 puslapių nuosprendį. Jį baigė skaityti liepos 30-ąją. Keturi bendruomenės vyresnieji nuteisti kalėti 5–5,5 metų ir sumokėti 100 000 rublių (7200 litų) baudą. Kitiems trims liudytojams paskirta po 50 000–60 000 rublių (3600–4400 litų) baudos. Teismui viršijus nustatytus bylos nagrinėjimo terminus, nuosprendžio vykdymas atidėtas. Kiti devyni kaltinamieji išteisinti.

Priimdamas tokį nuosprendį, teisėjas vadovavosi Rostovo srities teismo 2009 metų rugsėjo mėnesio sprendimu likviduoti Jehovos liudytojų religinę organizaciją Taganroge. Nors 2009 metų sprendimas lietė tik teisinį organizacijos statusą, teisėjo nuomone, tuo buvo uždrausta bet kokia Jehovos liudytojų veikla Taganroge ir jo apskrityje.

Per 15 mėnesių trukusį bylos nagrinėjimą kaltinamieji įrodė, kad neišsižadės savo tikėjimo ir toliau bus aktyvūs Jehovos liudytojai. Nuteistųjų ryžtas nenutraukti savo veiklos reiškia, kad jiems gresia įkalinimas už pakartotinį nusižengimą.

Vienas iš byloje dalyvavusių teisininkų, Viktoras Ženkovas, pareiškė: „Baiminuosi, kad šis sprendimas Jehovos liudytojams Rusijoje nežada nieko gero. Teisėsaugos pareigūnai tiek Taganroge, tiek visoje Rusijoje šį sprendimą gali panaudoti kaip precedentą toliau užpuldinėti bei persekioti Jehovos liudytojus, grasinant įkalinimu vien už tai, kad išpažįsta savo tikėjimą.“

Rostovo srities teismo sprendimą Taganrogo Jehovos liudytojai ketina apskųsti.