Šių laikų Rusijoje, Taganrogo mieste, pirmą kartą šešiolikai Jehovos liudytojų * iškelta baudžiamoji byla vien už tai, kad rinkosi į taikingus sambūrius ir išpažino savo tikėjimą. * Jei bus pripažinti kaltais, kiekvienam iš jų gresia 300 000 rublių (10 000 JAV dolerių) bauda arba kai kuriais atvejais įkalinimas iki aštuonerių metų. Kol teismas priims sprendimą, šešiolikai liudytojų draudžiama išvykti iš miesto.

Taganroge Jehovos liudytojų represijos prasidėjo 2008 metų birželį, kai Rostovo srities prokuroras pareikalavo uždrausti ir likviduoti Jehovos liudytojų organizaciją Taganroge. Jis taip pat pareiškė, kad Jehovos liudytojų leidiniai yra ekstremistinio pobūdžio. Teismo posėdis patenkino prokuroro reikalavimą, o 2009 metų gruodžio 8 dieną šį sprendimą patvirtino Rusijos Federacijos Aukščiausiasis Teismas.

Po šios Aukščiausiojo Teismo nutarties miesto valdžia konfiskavo Jehovos liudytojų Karalystės salę, kur vykdavo jų sueigos, todėl liudytojams neliko nieko kito, kaip rinktis privačiuose namuose. Be to, teismas nurodė į ekstremistinių leidinių sąrašą įtraukti dar 34 Jehovos liudytojų leidinius. Liudytojai šiuos sprendimus užginčijo ir kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą.

Taganrogo valdžia, pasinaudodama susidariusia padėtimi, ir toliau terorizuoja liudytojus. 2011 metais net 19 kartų pareigūnai šeštą valandą ryto įsiveržė į liudytojų namus ir, ant kojų sukeldami net senelius ir vaikus, darė kratas, kurios trukdavo nuo aštuonių iki vienuolikos valandų; ieškojo neva ekstremistinių leidinių. Jie beatodairiškai konfiskavo visus religinius leidinius ir net pasisavino kai kuriuos asmeninius daiktus. Vietinės valdžios įgalioti asmenys slapčia filmavo Jehovos liudytojų sueigas ir jų dalyvius, kad vėliau galėtų jiems pareikšti kaltinimus. Įvykiais Taganroge prasidėjo valstybės remiama Jehovos liudytojų persekiojimo kampanija visoje Rusijoje. *

Jehovos liudytojų religija yra pripažinta tarptautiniu mastu. Religijos laisvę garantuoja tiek Rusijos Konstitucija, tiek Europos žmogaus teisių konvencija. Šią Jehovos liudytojų teisę patvirtino ne vienas Aukščiausiasis Teismas visame pasaulyje. Vis dėlto Taganrogo valdžia elgiasi taip, tarsi liudytojai nebūtų verti tokios teisės.

Baudžiamoji byla nagrinėjama, o šių metų gegužę, išklausius baigiamąsias kalbas, tikimasi Teismo sprendimo. Jei 16 liudytojų bus pripažinti kaltais, daugiau kaip aštuoniems šimtams Taganroge gyvenančių liudytojų iškils grėsmė prarasti laisvę. Be to, šitoks sprendimas gali tapti precedentu sprendžiant liudytojams iškeltas baudžiamąsias bylas visoje Rusijoje.

Jehovos liudytojų atstovas žiniasklaidai Rusijoje Grigorijus Martynovas pasakė: „Toks religijos laisvės draudimas nepateisinimas. Rusijos Federacijos vientisumui ir saugumui Jehovos liudytojai nekelia jokios grėsmės. Žmonės persekiojami ir susiduria su išankstine nuostata vien dėl to, kad yra Jehovos liudytojai.“

^ pstr. 2 Atkreipiame dėmesį, kad nuotraukoje jų yra tik 10 iš 16.

^ pstr. 2 2012 metais Rusijos valdžia 16 liudytojų apkaltino pagal Rusijos Federacijos Baudžiamojo kodekso straipsnį 282.2(1) ir (2), kuriuo remiantis gresia įkalinimas iki trejų metų. Keturiems bendruomenės vyresniesiems iškelti kaltinimai dar ir pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį 150(4), už kuriuos skiriama bausmė nuo 5 iki 8 metų kalėjimo.

^ pstr. 5 Nuo Rusijos Federacijos Aukščiausiojo Teismo nutarties, priimtos 2009 metų gruodžio 8 dieną, pareigūnai yra sulaikę per 1600 liudytojų, kaip „ekstremistinius“ uždraudę daugiau kaip 70 religinių leidinių, padarę kratas ne mažiau kaip 171 bute ar sambūrių vietoje ir 69 kartus sutrukdę pravesti sueigą arba ją nutraukę.