Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2016 M. LIEPOS 22 D.
RUSIJA

Bylos dėl liudytojų filialo Rusijoje uždarymo svarstymas atidedamas iki rugsėjo

Bylos dėl liudytojų filialo Rusijoje uždarymo svarstymas atidedamas iki rugsėjo

Ikiteisminio bylos nagrinėjimo metu Maskvos Tverės rajono teismas apsvarstė Jehovos liudytojų skundą dėl generalinio prokuroro įspėjamojo laiško, kuriuo grasinama likviduoti šalies liudytojų filialą. Teismas išklausė įžanginius argumentus ir bylos svarstymą atidėjo iki 2016 metų rugsėjo 23 dienos, kai vyks pagrindinis bylos nagrinėjimas. Ikiteisminį bylos nagrinėjimą stebėjo diplomatai iš keleto užsienio valstybių ambasadų Maskvoje.

Liudytojų religijos laisvei grėsmę kelia ir kiti valdžios veiksmai. 2016 metų liepos 20 dieną įsigaliojo pakoreguotas federalinis įstatymas dėl sąžinės laisvės ir religinių bendrijų. Laikas parodys, kaip Rusijos valdžia taikys naujus potvarkius Jehovos liudytojų religinei veiklai.