Pernai Rusijos valdžia uždraudė į šalį įvežti Jehovos liudytojų išleistas Biblijas ir taip Rusijoje dar labiau suvaržė religijos laisvę. Jehovos liudytojai nustebo sužinoję, kad, pasak Vyborgo muitinės, tose Biblijose gali būti ekstremizmo požymių. Šis įvykis nepraėjo be rimtų pasekmių ne tik liudytojams, bet ir visiems Rusijos piliečiams, kurie Bibliją laiko šventa knyga, neatsiejama nuo savo tikėjimo.

Pavojaus signalas: kaltinama Biblija

2015 metų liepos 13 dieną Rusijos muitinės pareigūnai pasienio mieste Vyborge sulaikė Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimo * rusų kalba siuntą, iš viso 2016 egzempliorių. Tris egzempliorius valdžia konfiskavo ir nusiuntė „ekspertui“ nustatyti, ar juose nėra „ekstremistinės“ leksikos, o likusias Biblijas areštavo. Rugpjūtį muitinės pareigūnai iškėlė administracinę bylą Jehovos liudytojų Suomijos filialui, literatūros į Rusiją vežėjui.

Anksčiau, 2015 metų gegužės 5 dieną, muitinės pareigūnai sulaikė religinės literatūros partiją, kurioje buvo ir Jehovos liudytojų išléistos Biblijos osetinų kalba. Tai turėjo liūdnų pasekmių ta kalba kalbantiems krikščionims Rusijoje, nes visõs Biblijos vertimų į osetinų kalbą, išskyrus „Naujojo pasaulio“ vertimą, nėra.

Iki šių įvykių Rusijos valdžia Jehovos liudytojų leidiniams jau yra neteisėtai pritaikiusi federalinį įstatymą dėl kovos su ekstremizmu, tačiau dabar ji pirmą kartą pareiškė, kad su ekstremizmu gali būti susijęs Biblijos vertimas. * Jeigu teismai šias Biblijas pripažins ekstremistinėmis, Rusijoje bus uždrausta jas platinti.

Neteisėtai sulaikyti kiti leidiniai

Muitinėje sulaikytos literatūros siuntos

Muitinės pareigūnai trukdo įvežti ne tik Biblijas – nuo 2015 metų kovo jie neteisėtai sulaiko Jehovos liudytojų religinius leidinius. * Kaskart jie veikia pagal tą patį planą: atlieka neteisėtą patikrą ir konfiskuoja keletą leidinių pavyzdžių „ekspertų įvertinimui“, * paskui prokuratūra iškelia bylą turėdama tikslą paskelbti tuos leidinius ekstremistiniais. Tokiais atvejais neišvengiami sudėtingi teismo procesai, nes beveik kiekvienos leidinių siuntos sulaikymo teisėtumą reikia užginčyti administraciniuose ir arbitražo teismuose.

Norėdami atgauti vieną iš sulaikytų siuntų, Jehovos liudytojai muitinės pareigūnams pateikė palankius teismo sprendimus, ekspertų išvadas ir kitus dokumentus, patvirtinančius, kad šalies valdžia tų leidinių nelaiko ekstremistiniais. Tačiau pateiktus įrodymus muitinės pareigūnai ignoravo ir siuntos neatidavė.

Jehovos liudytojams trukdoma gauti ne tik spausdintus, bet elektroninius leidinius. Štai 2015 metų liepos 21 dieną Rusija tapo vienintele pasaulio valstybe, uždraudusia oficialią Jehovos liudytojų svetainę jw.org. Interneto tiekėjai visoje Rusijoje užblokavo prieigą prie šios svetainės, ir kiekvienam, kas Rusijos teritorijoje skatintų kitus svetainėje apsilankyti, grėstų administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

Šis draudimas smarkiai apribojo liudytojų galimybes gauti religinius leidinius elektroniniu formatu; ypač skaudžiai tai atsiliepia kurtiesiems ir akliesiems. Biblijos mokymas yra neatsiejamas nuo Jehovos liudytojų tikėjimo, tad negaudami biblinės literatūros jie negali laisvai išpažinti savo religijos.

Jehovos liudytojai prašo rodyti sveiką nuovoką

Rusijos teismai anksčiau yra užkirtę kelią bandymams uždrausti kitus šventais laikomus tekstus. Pavyzdžiui, 2011 metais Tomsko teismas atmetė ieškinį uždrausti vieną hinduistų Bhagavad Gita leidimą. O 2013-aisiais apeliacinis teismas panaikino sprendimą, kuriuo vienas Korano vertimų buvo paskelbtas ekstremistiniu.

Jehovos liudytojai tikisi, kad Rusijos teismai paneigs absurdišką muitinės pareigūnų tvirtinimą, esą Biblijos vertimas yra ekstremistinis, ir įsakys atiduoti sulaikytas Biblijas bei kitus Jehovos liudytojų išleistus religinius leidinius.

Siuntų sulaikymas. Laiko juosta

 1. 2015 m. kovo 1 d.

  Muitinės pareigūnai sulaiko literatūros siuntą ir neteisėtai konfiskuoja keletą leidinių.

 2. 2015 m. gegužės 4 d.

  Valdžia sulaiko Rusijai skirtą literatūros siuntą. Vėliau ją apieško ir konfiskuoja keletą leidinių – tarp jų Biblijas osetinų kalba – ištirti, ar juose yra ekstremizmo požymių.

 3. 2015 m. gegužės 28 d.

  Teismas nurodo vienai Sankt Peterburgo institucijai atlikti 2015 m. kovo 1 d. sulaikytos siuntos leidinių „ekspertizę“.

 4. 2015 m. birželis

  Vyborge muitinės pareigūnai sulaiko dvi siuntas.

 5. 2015 m. liepos 13 d.

  Muitinės pareigūnai sulaiko rusiškų Biblijų siuntą.

 6. 2015 m. rugpjūčio 13 d.

  Vyborgo muitinės pareigūnai nutaria konfiskuoti visus 2016 Biblijos egzempliorių iš liepos 13 d. sulaikytos siuntos, tvirtindami, jog juose gali būti ekstremizmo požymių. Pareigūnų iniciatyva teismas iškelia administracinę bylą Jehovos liudytojų Suomijos filialui.

 7. 2015 m. rugsėjo 1 d.

  Teismo posėdyje dėl gegužės 4 d. sulaikytos siuntos su Biblijomis osetinų kalba ir kitais leidiniais teisėjas atmeta liudytojų prašymus ir neleidžia jų advokatams pateikti galutinių argumentų.

 8. 2015 m. spalio 30 d.

  Vyborgo miesto teismas nutaria, jog muitinės pareigūnų atliktas gegužės 4 d. sulaikytos siuntos patikrinimas ir leidinių konfiskavimas yra neteisėtas.

 9. 2015 m. lapkričio 17 d.

  Įvyksta teismo posėdis dėl liepos 13 d. sulaikytos Biblijų siuntos. Teismas bylos svarstymą atideda.

^ pstr. 4 Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimas yra Jehovos liudytojų išleistas Biblijos vertimas šiuolaikine kalba, kurį galima gauti nemokamai daugiau kaip 120 kalbų.

^ pstr. 6 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, Rusijos teismai ekstremistiniais yra paskelbę 82 Jehovos liudytojų leidinius. Dėl tokių sprendimų Jehovos liudytojai pateikė apeliacinius skundus savo šalies teismams ir Europos Žmogaus Teisių Teismui.

^ pstr. 8 Iki 2015 m. gruodžio pabaigos Vyborgo muitinės pareigūnai sulaikė septynias siuntas, skirtas Jehovos liudytojams Rusijoje.

^ pstr. 8 Pagal Rusijos įstatymus, patikrą ir konfiskavimą galima atlikti tik gavus teismo išduotą orderį ir dalyvaujant atitinkamų pusių atstovams. Visais atvejais muitinės pareigūnai šią procedūrą pažeidė.