Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2017 M. RUGPJŪČIO 2 D.
RUSIJA

Rusijos Aukščiausiojo Teismo sprendimas prieš Jehovos liudytojus sulaukia tarptautinio dėmesio

Rusijos Aukščiausiojo Teismo sprendimas prieš Jehovos liudytojus sulaukia tarptautinio dėmesio

Įvairių šalių valdžios institucijos ir pareigūnai išsakė savo nuomonę apie Rusijos Aukščiausiojo Teismo sprendimą, kuriuo visoje Rusijoje buvo uždrausta Jehovos liudytojų religinė veikla. Šis neteisingas ir griežtas Rusijos sprendimas prieš taikią religinę mažumą sulaukė daug kritikos.

2017-ųjų liepos 17-ąją Rusijos Aukščiausiojo Teismo trijų teisėjų apeliacinė kolegija paliko galioti to paties teismo balandžio 20-osios sprendimą „likviduoti religinę organizaciją – Jehovos liudytojų filialą Rusijoje – ir vietos religines organizacijas, kurios yra šios organizacijos struktūrinės dalys, ir Rusijos Federacijai perduoti visą likviduotos religinės organizacijos nuosavybę“. Šiuo sprendimu visoje Rusijoje buvo uždrausta Jehovos liudytojų religinė veikla.

Pasisakymai po 2017-ųjų liepos 17-osios apeliacinės kolegijos sprendimo

Toliau pateiktos ištraukos iš pasisakymų po Rusijos Aukščiausiojo Teismo apeliacinės kolegijos 2017-ųjų liepos 17-osios sprendimo, patvirtinusio to paties teismo balandžio 20-osios sprendimą.

„Rusijos Aukščiausiojo Teismo sprendimas atmesti Jehovos liudytojų apeliaciją dėl jų pripažinimo ekstremistais mums kelia didelį nerimą. Šiuo sprendimu 175 000 Rusijos piliečių taiki religinė veikla paskelbta nusikalstama. Šitaip pažeidžiama Rusijos Konstitucijoje įtvirtinta teisė į religijos laisvę“ ⁠(Vimbldono lordas Ahmadas, Užsienio ir Britų Sandraugos reikalų ministerijos žmogaus teisių ministras, Didžioji Britanija). https://www.gov.uk/government/news/minister-for-human-rights-statement-on-russian-supreme-court-ruling

„Šią savaitę priimtas Rusijos Aukščiausiojo Teismo sprendimas prieš Jehovos liudytojus yra naujausias Rusijos žingsnis persekiojant religines mažumas. Raginame Rusijos valdžią atšaukti Jehovos liudytojų veiklos uždraudimą, grąžinti Jehovos liudytojams jų filialo Rusijoje pastatus ir į laisvę paleisti visų religinių mažumų narius, nepagrįstai kalinamus už tariamai ekstremistinę veiklą“ ⁠(Heather Nauert, JAV Valstybės departamento atstovė). https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272679.htm

„Jehovos liudytojams, kaip ir bet kuriai kitai religinei grupei, turi būti leidžiama nekliudomai naudotis teise į susirinkimų laisvę, kurią garantuoja Rusijos Federacijos Konstitucija, tarptautiniai Rusijos įsipareigojimai ir tarptautinės žmogaus teisių normos“ ⁠(Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas). https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/30022/statement-spokesperson-upheld-ban-activities-jehovahs-witnesses-russia_en

„Deja, Aukščiausiojo Teismo sprendimas rodo, kad valdžia taikų religinės laisvės praktikavimą prilygina ekstremizmui. Liudytojai nėra ekstremistai ir jiems turi būti leidžiama viešai ir laisvai išpažinti savo tikėjimą be jokių valdžios suvaržymų“ ⁠(Danielis Markas, Jungtinių Valstijų Tarptautinės religijos laisvės komisijos pirmininkas). http://www.uscirf.gov/news-room/press-releases/russia-jehovah-s-witnesses-banned-after-supreme-court-rejects-appeals

„Man kelia didelį nerimą tai, kad teismo sprendimas uždrausti Jehovos liudytojų veiklą Rusijoje buvo patvirtintas. Nebuvo atsižvelgta į mūsų apeliacijas, pateiktas įvairiose instancijose. Remiantis šiuo sprendimu naudojimasis teise į religijos ir minties laisvę bus laikomas nusikaltimu“ ⁠(Gernotas Erleris, Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos Tarpvisuomeninio bendradarbiavimo su Rusija, Vidurio Azija ir Rytų partnerystės šalimis koordinatorius). http://www.auswaertiges-amt.de/sid_5DAC942B7DE50BCC4AFCDFC864C2E383/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2017/170719-Ko_RUS-Zeugen_Jehovas.html

„Priėmusi protu nesuvokiamą sprendimą uždrausti Jehovos liudytojų – Rusijoje pripažintos religinės bendrijos – veiklą, Rusija šiurkščiai pažeidė Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18 straipsnį, kuriame įtvirtinama religijos ir tikėjimo laisvė. [...] Geros širdies žmonės iš įvairių religijų, taip pat tie, kas brangina sąžinės laisvę, turi palaikyti Jehovos liudytojus Rusijoje“ ⁠(dr. Katrina Lantos Swett, Lantoso fondo prezidentė). https://www.lantosfoundation.org/news/2017/7/17/lantos-foundation-condemns-russias-outrageous-decision-to-ban-jehovahs-witnesses

Pasisakymai po 2017-ųjų balandžio 20-osios Aukščiausiojo Teismo sprendimo

Prieš apeliacinei kolegijai priimant sprendimą, daugybė valdžios institucijų ir pareigūnų pasmerkė Rusijos Aukščiausiojo Teismo balandžio 20-osios sprendimą.

„Paprašiau Prezidento Vladimiro Putino, kad jis pasinaudotų savo įtaka ir šalyje užtikrintų mažumų, įskaitant Jehovos liudytojų, teises“ ⁠(kanclerė Angela Merkel per spaudos konferenciją su Prezidentu V. Putinu). http://uk.reuters.com/article/uk-russia-germany-putin-syria-idUKKBN17Y1JZ

„Neseniai paskelbtas Aukščiausiojo Teismo sprendimas pripažinti Jehovos liudytojų filialą Rusijos Federacijoje ekstremistine organizacija ir likviduoti jį bei 395 vietos religines organizacijas kelia didelį nerimą dėl religijos laisvės Rusijoje. Be to, tai dar vienas pavyzdys, kaip kovos su ekstremizmu įstatymu yra piktnaudžiaujama siekiant suvaržyti saviraiškos ir susirinkimų laisvę“ ⁠(Theodora Bakoyannis ir Liliane Maury Pasquier, Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos stebėsenos komiteto Rusijos Federacijoje reporterės). http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6599

„Negerbdama religijos laisvės, Rusija dar kartą neatleistinai pažeidė ESBO [Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos] Maskvoje įsipareigojimus. Taikią religinę veiklą praktikuojantys asmenys niekada neturėtų būti užgauliojami, baudžiami ar kalinami. Situaciją dar labiau pablogina tai, kad teismo įsakymu buvo konfiskuota Jehovos liudytojų nuosavybė. Tikiuosi, kad šis sprendimas bus apskųstas Europos Žmogaus Teisių Teismui“ ⁠(senatorius Rogeris Wickeris, Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisijos pirmininkas). http://csce.emailnewsletter.us/mail/util.cfm?gpiv=2100141660.2454.614

„Dėl vakarykščio Rusijos Federacijos Aukščiausiojo Teismo sprendimo uždrausti Jehovos liudytojų filialo Rusijoje veiklą apkaltinant juos ekstremizmu Jehovos liudytojai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn vien už tai, kad garbina Dievą. Jehovos liudytojams, kaip ir bet kuriai kitai religinei grupei, turi būti leidžiama nekliudomai naudotis teise į susirinkimų laisvę, kurią garantuoja Rusijos Federacijos Konstitucija, tarptautiniai Rusijos įsipareigojimai ir tarptautinės žmogaus teisių normos“ ⁠(Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas). https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/24870/statement-ban-activities-jeho

„Esu labai susirūpinęs tuo, kad taikūs Jehovos liudytojų bendruomenės nariai Rusijoje be pateisinamos priežasties yra laikomi nusikaltėliais ir kad jiems neleidžiama šalyje vykdyti savo veiklos. Šis Aukščiausiojo Teismo sprendimas kelia grėsmę demokratinės, laisvos, atviros, pliuralistinės ir tolerantiškos visuomenės vertybėms bei principams“ ⁠(Michaelis Georgas Linkas, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro vadovas). http://www.osce.org/odihr/313561

„Taikių žmonių persekiojimas vien už jų religinę veiklą akivaizdžiai pažeidžia vieną pagrindinių teisių – teisę į religijos laisvę, taip pat tarptautines žmogaus teisių normas, įtvirtinamas Rusijos Federacijos Konstitucijoje. Todėl sprendimą reikia kuo greičiau peržiūrėti“ ⁠(profesorė Ingeborg Gabriel, ESBO kovos su rasizmu, ksenofobija ir diskriminacija pirmininko asmeninė atstovė). http://www.osce.org/odihr/313561

„Mane labai sukrėtė Rusijos Aukščiausiojo Teismo sprendimas Jehovos liudytojus pripažinti ekstremistais. Šiuo sprendimu 175 000 taikių Rusijos piliečių veikla yra laikoma nusikalstama. Be to, sprendimas pažeidžia teisę į religijos laisvę, kurią garantuoja Rusijos Konstitucija. Jungtinė Karalystė ragina Rusijos valdžią laikytis tarptautinių įsipareigojimų gerbti šią laisvę“ ⁠(baronienė Joyce Anelay, Užsienio ir Britų Sandraugos reikalų ministerijos buvusi valstybės ministrė). https://www.gov.uk/government/news/minister-for-human-rights-criticises-russian-supreme-court-ruling-for-labelling-jehovahs-witnesses-as-extremist

Rusijos Aukščiausiojo Teismo sprendimas pasmerktas visame pasaulyje

2017 metų liepos 20 dieną ESBO nuolatinė taryba Europos Sąjungos (ES) vardu patvirtino pareiškimą, kuriame Rusija raginama leisti Jehovos liudytojams „nekliudomai naudotis teise į susirinkimų laisvę, kurią garantuoja Rusijos Federacijos Konstitucija, tarptautiniai Rusijos įsipareigojimai ir tarptautinės žmogaus teisių normos“. Pareiškimą Vienoje vienbalsiai patvirtino visos 28 ES valstybės narės. Pareiškimui pritarė ir kai kurios ne ES valstybės, pavyzdžiui, Australija, Kanada, Norvegija. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pc_1155_eu_jehovahs_witnesses_in_russia.pdf

Jehovos liudytojai visame pasaulyje yra labai nusiminę, kad šiuo neteisingu sprendimu Rusijos Aukščiausiasis Teismas uždraudė jų veiklą visoje šalyje. Įvairių šalių valdžios institucijos ir pareigūnai savo pasisakymuose pasmerkė Rusiją už tai, kad be pagrindo pripažino Jehovos liudytojus ekstremistais ir nepaiso konstitucinių bei tarptautinių įsipareigojimų ginti religijos laisvę. Šį klausimą svarstys Europos Žmogaus Teisių Teismas. Tikimasi, kad šis teismas Jehovos liudytojų veiklos draudimą atšauks.