Rodyti straipsnį

2015 LIEPOS 27 D.
RUSIJA

Rusijoje uždrausta oficiali Jehovos liudytojų svetainė

Rusijoje uždrausta oficiali Jehovos liudytojų svetainė

Praėjus septyniems mėnesiams po to, kai Rusijos Federacijos Aukščiausiasis Teismas oficialią Jehovos liudytojų svetainę www.jw.org paskelbė ekstremistine, Rusijos valdžia svetainę uždraudė. Draudimas įsigaliojo 2015 metų liepos 21 dieną, kai Rusijos Federacijos Teisingumo ministerija svetainę įtraukė į federalinį ekstremistinių leidinių sąrašą. Interneto tiekėjai Rusijoje užblokavo prieigą prie svetainės. Dabar šalyje reklamuoti šią svetainę yra kriminalinis nusikaltimas. Rusija yra vienintelė šalis pasaulyje, uždraudusi svetainę jw.org.

Prie uždraudimo vedę įvykiai

Rusijos Jehovos liudytojai nežinojo, kad Tverės miesto valdžia 2013-aisiais slapta pradėjo prieš svetainę nukreiptą teisminį procesą. Tverės miesto prokuroras Centriniam Tverės rajono teismui pateikė prašymą uždrausti svetainę jw.org, nes joje publikuojami religiniai Jehovos liudytojų leidiniai, kurie ankstesniu Rusijos teismų sprendimu buvo pripažinti ekstremistiniais *. 2013 metų rugpjūčio 7 dieną rajono teismas prokuroro prašymą patenkino ir paskelbė svetainę ekstremistine, bet Jehovos liudytojų apie tai neinformavo.

Po mėnesio per žiniasklaidą sužinoję apie šį teismo sprendimą, liudytojai padavė apeliaciją ir išėmė uždraustus leidinius iš svetainės dalies, prieinamos lankytojams iš Rusijos. 2014 metų sausio 22 dieną Tverės apygardos teismas rajono teismo sprendimą panaikino, teigdamas, kad uždrausti svetainę jw.org nebuvo teisinio pagrindo ir kad svetainės autorinių teisių savininkas turėjo būti pakviestas dalyvauti teismo procese.

Nenorėdamas sutikti su apeliacinio teismo sprendimu, generalinio prokuroro pavaduotojas S. G. Kechlerovas Rusijos Federacijos Aukščiausiajam Teismui pateikė kasacinį skundą. Liudytojai apie bylos svarstymą nebuvo tinkamai informuoti. 2014 metų gruodžio 2 dieną Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo prokuroro skundą liudytojams nedalyvaujant.

Aukščiausiasis Teismas patvirtino, kad liudytojai netrukus po Tverės apygardos teismo sprendimo, priimto 2013 metų rugpjūtį, iš svetainės pašalino uždraustus leidinius. Vis dėlto Teismas, nors ir neturėdamas pagrindo, pareiškė, jog išlieka tikimybė, kad tuos leidinius liudytojai į svetainę vėl įkels. Todėl Teismas nutarė apygardos teismo sprendimą atšaukti ir grąžinti rajono teismo sprendimą, kuriuo svetainė jw.org buvo paskelbta ekstremistine. * Jehovos liudytojai norėdami šį sprendimą užginčyti pateikė priežiūrinį skundą Aukščiausiajam Teismui, bet Teismas skundą atmetė. Liudytojai taip pat padavė apeliaciją Aukščiausiojo Teismo primininkui; 2015-ųjų liepos 8-ąją jis apeliaciją atmetė.

Teismo sprendimas kelia grėsmę religijos laisvei

Jehovai liudytojai teigia, kad Aukščiausiojo Teismo sprendimas yra šališkas ir nepagrįstas, nes nuo 2013-ųjų rudens leidiniai, paskelbti ekstremistiniais, svetainės jw.org lankytojams Rusijoje nėra prieinami. Vadovaudamasi šiuo teismo sprendimu, Rusijos valdžia interneto tiekėjams nurodė užblokuoti prieigą prie svetainės jw.org visoje šalyje. Daugybė žmonių prarado galimybę skaityti Bibliją daugiau kaip 130 kalbų ir ją aiškinančius leidinius 700 suvirš kalbų, tarp jų ir rusų bei rusų gestų kalbomis. Asmuo, skatinantis kitus apsilankyti svetainėje jw.org, gali būti patrauktas administracinėn arba baudžiamojon atsakomybėn už ekstremistinę veiklą. Paskelbus draudimą, daugiau kaip 170 000 Jehovos liudytojų neteko priėjimo prie informacijos, svarbios jų dvasinei pažangai ir kasdienei krikščioniškai veiklai.

Toks Aukščiausiojo Teismo sprendimas – dar viena priežastis kai kuriems Rusijos valdžios pareigūnams varžyti religinę Jehovos liudytojų veiklą. Jeigu pareigūnai ir toliau neteisingai taikys kovos su ekstremizmu įstatymą, religijos laisvė Rusijoje bus vis labiau ribojama. Jehovos liudytojai labai tikisi, kad nešališki valdininkai apgins svarbias žmogaus teises į religijos laisvę ir teisingą bylos nagrinėjimą, kurias garantuoja Rusijos pasirašyti tarptautiniai susitarimai ir šalies konstitucija.

^ pstr. 4 Iki 2015 metų birželio 1 dienos Rusijos teismai ekstremistiniais buvo paskelbę 78 Jehovos liudytojų leidinius. Šiuos sprendimus liudytojai ginčija tiek šalies teismuose, tiek Europos Žmogaus Teisių Teisme.

^ pstr. 7 Kasacinį skundą pateikė prokuroro pavaduotojas, sprendimą priėmė Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus Teisėjų kolegija.