2017 metų rugpjūčio 17 dieną Vyborgo miesto teismas Šventojo Rašto „Naujojo pasaulio“ vertimą rusų kalba paskelbė ekstremistiniu leidiniu. Jehovos liudytojai Bibliją leidžia daugeliu kalbų. * Tai pirmasis toks sprendimas, kai Biblija yra uždraudžiama šalyje, kur didžioji dalis piliečių išpažįsta krikščionybę.

2017 metų liepos mėnesio pabaigoje Vyborgo miesto teismas vėl ėmėsi nagrinėti bylą, kurios svarstymas buvo atidėtas nuo 2016 metų balandžio mėnesio, kad būtų atlikta Biblijos ekspertizė. Teisėjas patenkino Leningrado-Suomijos transporto prokuroro prašymą atlikti ekspertizę, kuria remiantis būtų priimtas sprendimas, ar paskelbti „Naujojo pasaulio“ vertimą ekstremistiniu. Tyrimas buvo vis atidėliojamas ir jo išvados teismui pateiktos 2017 metų birželio 22 dieną. „Ekspertai“ nusprendė, kad Biblija yra ekstremistinis leidinys. Tokias pat išvadas teismo paskirti „ekspertai“ anksčiau buvo padarę ir apie kitus Jehovos liudytojų leidinius.

Ekspertizė pagrįsta teologinėmis doktrinomis, o ne faktais

Siekiant pagrįsti ekspertizės išvadas buvo netgi tvirtinama, kad „Naujojo pasaulio“ vertimas „nėra Biblija“. Šiuo teiginiu buvo siekiama apeiti Kovos su ekstremizmu įstatymą, kuris draudžia ekstremistiniais paskelbti šventuosius tekstus, pavyzdžiui, Bibliją. Jaroslavas Sivulskis, Europos krikščionių Jehovos liudytojų draugijos atstovas, sako: „Rusijos valdžia jau ne kartą klaidingai pritaikė kovos su ekstremizmu įstatymą mūsų religinei veiklai, o dabar siekia jį iš viso apeiti – tvirtina, esą „Naujojo pasaulio“ vertimas nėra Biblija, kad galėtų paskelbti jį ekstremistiniu. Tai dar vienas pavyzdys, kiek toli Rusijos valdžia gali nueiti, kad apšmeižtų Jehovos liudytojus.“

„Biblija, Koranas, Tanachas, Kandžūras, jų turinys bei ištraukos iš jų negali būti laikoma ekstremistine medžiaga“ ⁠(Rusijos federalinio kovos su ekstremizmu įstatymo naujausios redakcijos 3 straipsnio 1 punktas „Specialiosios nuostatos dėl Rusijos federalinių kovos su ekstremizmu teisės aktų taikymo religiniams tekstams“).

Pagrindinis argumentas, kuriuo remiantis tyrime tvirtinama, jog „Naujojo pasaulio“ vertimas „nėra Biblija“, yra tai, kad Dievo asmenvardžio tetragrama * išversta žodžiu „Jehova“. Jehovos liudytojams atstovaujantys advokatai pateikė įrodymų, kad šis argumentas nėra logiškas. Advokatai teismui parodė dešimt kitų Biblijos vertimų rusų kalba, kuriuose vartojamas vardas „Jehova“. Taip pat buvo remiamasi M. Cvetajevos ir A. Puškino poezijos kūriniais, rašytojų A. Kuprino, I. Gončarovo ir F. Dostojevskio knygomis bei ištraukomis iš kitos rusų literatūros klasikos. Be to, advokatai atkreipė dėmesį į XIX amžiaus Makarijaus vertimą, į rusų kalbą išverstą stačiatikių vertėjų, kuriame Dievo vardas Jehova pavartotas daugiau kaip 3500 kartų.

Teismas leido parodymus duoti dviem specialistams, kurie patvirtino, kad „Naujojo pasaulio“ vertimas yra viena Biblijos versijų. Per rugpjūčio 9-osios posėdį parodymus davė pasižymėjęs lingvistas, profesorius Anatolijus Baranovas *. Jis paliudijo, kad formuluotės skirtumai tarp „Naujojo pasaulio“ vertimo ir sinodalinio vertimo neįrodo, kad „Naujojo pasaulio“ vertimas nėra Biblija. Normalu, kad tarp skirtingų vertimų yra skirtumų. Norint objektyviai įvertinti šiuolaikinio Biblijos vertimo tikslumą, jį reikia lyginti su tekstais originalo kalbomis (hebrajų, aramėjų ir graikų), o ne su senesniais vertimais į tą pačią kalbą.

Per rugpjūčio 16-osios posėdį religijotyrininkas Michailas Odincovas * pažymėjo, kad „Naujojo pasaulio“ vertimo tekstas iš esmės nesiskiria nuo kitų rusiškų Biblijų ir atitinka visuotinai priimtą Biblijos kanoną. Kalbėdamas apie Dievo vardo vartojimą, M. Odincovas patvirtino, kad vardą „Jehova“ pavartojo ir kiti Biblijos į rusų kalbą vertėjai, pavyzdžiui, sinodaliniame vertime, kur Dievo vardas randamas apie dešimt kartų.

Tyrime taip pat buvo tvirtinama, kad „Naujojo pasaulio“ vertimas nėra Biblija, nes tai konkrečiai nenurodyta pavadinime. Tačiau M. Odincovas paaiškino, jog sąvokos „Raštas“ ir „Šventasis Raštas“ visiškai tinka įvardyti Biblijai.

Dar vienas būdas pakenkti Jehovos liudytojams

Vyborgo miesto teismo sprendimas dar neįsiteisėjo, ir „Naujojo pasaulio“ vertimas dar nėra įtrauktas į Federalinį ekstremistinių leidinių sąrašą. Jehovos liudytojai sprendimą apskųs Leningrado srities teismui per 30 dienų.

Rusijos valdžia Jehovos liudytojus persekioja jau daugiau kaip dešimtmetį, ir sprendimas uždrausti Bibliją, kurią Jehovos liudytojai naudoja garbindami Dievą, yra dar vienas būdas jiems pakenkti. Persekiojimas pasiekė kulminaciją, kai liepos 17-ąją Rusijos Aukščiausiasis Teismas patvirtino anksčiau priimtą sprendimą uždrausti Jehovos liudytojų veiklą Rusijoje. Šis Vyborgo miesto teismo sprendimas yra naujausias Rusijos žingsnis nepagrįstai persekiojant liudytojus.

Laiko juosta

 1. 2017 m. rugpjūčio 17 d.

  Vyborgo miesto teismas patenkino prokuroro prašymą paskelbti „Naujojo pasaulio“ vertimą ekstremistiniu leidiniu.

 2. 2017 m. rugpjūčio 9 d.

  Vyborgo miesto teismas atnaujino „Naujojo pasaulio“ vertimo bylos nagrinėjimą.

 3. 2017 m. birželio 6 d.

  Sociokultūrinių tyrimų centro ataskaitoje pateikta išvada, kad „Naujojo pasaulio“ vertimas nėra Biblija ir yra ekstremistinis leidinys.

 4. 2016 m. gruodžio 23 d.

  Rusijos Federacijos Aukščiausiasis Teismas paliko galioti žemesnės instancijos teismo sprendimus, kuriais nurodyta Jehovos liudytojams negrąžinti Biblijų, konfiskuotų 2015 metų liepą.

 5. 2016 m. balandžio 26 d.

  Vyborgo miesto teismas pavedė Sociokultūrinių tyrimų centrui išnagrinėti „Naujojo pasaulio“ vertimą ir nustatyti, ar jame yra ekstremizmo požymių.

 6. 2016 m. kovo 15 d.

  Pagal prokuroro pateiktą prašymą Vyborgo miesto teismas pradėjo svarstyti, ar „Naujojo pasaulio“ vertimas turėtų būti pripažintas ekstremistiniu leidiniu.

 7. 2015 m. gruodžio 29 d.

  Leningrado srities ir Sankt Peterburgo miesto arbitražo teismas atmetė Jehovos liudytojų pretenziją dėl neteisėtai konfiskuotų Biblijų.

 8. 2015 m. rugpjūčio 13 d.

  Vyborgo muitinės pareigūnai nutarė konfiskuoti visus 2016 Biblijos egzempliorių iš liepos 13 dieną sulaikytos siuntos, tvirtindami, jog juose gali būti ekstremizmo požymių.

 9. 2015 m. liepos 14 d.

  Vyborgo muitinės pareigūnai, norėdami pagrįsti konfiskaciją, paėmė 3 Biblijos egzempliorius ekspertizei.

 10. 2015 m. liepos 13 d.

  Vyborgo muitinės pareigūnai sulaikė „Naujojo pasaulio“ vertimo rusų kalba siuntą.

^ pstr. 2 Biblijos „Naujojo pasaulio“ vertimas (visas arba dalimis) išleistas 120 suvirš kalbų. Išplatinta daugiau kaip 200 milijonų jo egzempliorių.

^ pstr. 6 Tetragrama vadinamas hebrajiškas Dievo vardo keturraidis – יהוה. Jis transliteruojamas YHWH arba JHVH. Hebrajiškojoje Biblijos dalyje (Senajame Testamente) jis randamas beveik 7000 kartų.

^ pstr. 7 Profesorius A. Baranovas yra Rusijos teismo ekspertizių centro Lingvistikos ekspertų sertifikavimo komiteto narys ir Rusijos mokslų akademijos Rusų kalbos instituto Eksperimentinės leksikografijos katedros vedėjas.

^ pstr. 8 Profesorius M. Odincovas yra Rusijos valstybinio sociopolitinės istorijos archyvo Akademinės tarybos narys ir vyriausiasis specialistas bei Religijotyrininkų asociacijos prezidentas.