Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2015 M. GRUODŽIO 2 D.
RUSIJA

Taganrogo miesto teismas 16 Jehovos liudytojų nuteisė už religinę veiklą

Taganrogo miesto teismas 16 Jehovos liudytojų nuteisė už religinę veiklą

Po 11 mėnesių trukusio pakartotinio bylos nagrinėjimo Taganrogo miesto teismas nuteisė 16 Jehovos liudytojų už taikių religinių sambūrių rengimą ir dalyvavimą juose. Teismas rėmėsi baudžiamuoju įstatymu, pagal kurį ekstremistinės veiklos organizatoriai ir dalyviai yra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn. Toks baudžiamasis persekiojimas buvo įmanomas todėl, kad anksčiau, 2009-aisiais, apygardos teismas netinkamai pritaikė Rusijoje priimtą įstatymą dėl kovos su ekstremizmu. *

2015 metų lapkričio 30 dieną teisėjas A. Vasiučenka keturis Jehovos liudytojus už religinių susirinkimų organizavimą nuteisė daugiau nei penkeriems metams kalėjimo ir kiekvienam skyrė po 100 000 rublių (apie 1400 eurų) baudą. Kitiems dvylikai teisiamųjų skirtos baudos nuo 20 000 iki 70 000 rublių (270–940 eurų). Nuosprendžio vykdymą teisėjas tuoj pat atidėjo, nereikalavo užmokėti ir baudų. Tačiau neaišku, kaip šis nuosprendis, nors jo vykdymas sustabdytas, nuteistuosius paveiks, juk dabar jie yra pripažinti nusikaltėliais.

Rimto apsisprendimo metas

Daugiau kaip 800 Jehovos liudytojų, gyvenančių Taganroge, su nerimu svarsto, kas jų laukia, jeigu jie ir toliau rinksis į taikias sueigas studijuoti Biblijos ir melstis. Visi kaltinamieji teismo proceso metu pareiškė, kad nepaliaus laikytis Jehovos liudytojų tikėjimo. Dabar, kai nuosprendis jau paskelbtas, jų pasiryžimas bus išbandytas. „Teisme mums iš esmės buvo pasakyta: „Atsisakykite savo tikėjimo arba būsite baudžiami kaip recidyvistai“, – pasakojo vienas nuteistųjų Aleksandras Skvorcovas.

Taganroge paskelbtas nuosprendis sukėlė nerimą liudytojams visoje Rusijoje. Sekdama Taganrogo pavyzdžiu, Samaros ir Abinsko valdžia įstatymą dėl kovos su ekstremizmu netinkamai pritaikė taikiai Jehovos liudytojų religinei veiklai ir likvidavo jų vietinius juridinius asmenis. Jehovos liudytojai Rusijoje suvokia: kol pareigūnai laikysis tokios taktikos, jų religijos laisvė bus paminama.

Kova už religijos laisvę tęsiasi

Minėtas nuosprendis rodo, jog Rusijos valdžia daro vis didesnį spaudimą, kad Jehovos liudytojų veikla būtų suvaržyta. Pernai Rusijos teismai du Jehovos liudytojų juridinius asmenis paskelbė ekstremistiniais. Nuo 2015 metų kovo liudytojams neleidžiama į šalį įsivežti jokių religinių leidinių, net Biblijos. Liepą Rusija liūdnai pagarsėjo tuo, kad tapo vienintele šalimi pasaulyje, uždraudusia oficialią Jehovos liudytojų svetainę jw.org. Kad žmogaus teisių pažeidimai Rusijoje liautųsi, šiuos nepalankius sprendimus liudytojai stengiasi užginčyti šalies teismuose ir yra pateikę 28 skundus Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Taganroge nuteisti šešiolika Jehovos liudytojų teismo nuosprendį apskųs ir taip savo ilgoje teisinėje kovoje atvers naują puslapį. „Jų teismo procesas trunka jau daugiau kaip dvejus su puse metų, – sako Administracinio Jehovos liudytojų centro Rusijoje atstovas Jaroslavas Sivulskis. – Gaila, kad jiems vėl teks grumtis teismuose vien tam, kad apgintų vieną pagrindinių savo teisių – teisę į religijos laisvę, kurią garantuoja Konstitucija.“

Jehovos liudytojai nėra ekstremistai. Jų religinė veikla skirta mokyti meilės Dievui ir artimui. Liudytojai Taganroge per savo savaitines sueigas aptaria tą pačią medžiagą kaip ir jų bendratikiai visame pasaulyje. Nors yra užregistruota daugiau kaip 1700 atvejų, kai Rusijos pareigūnai pažeidė liudytojų teises, jie nė karto į tai neatsakė pilietiniu nepaklusnumu.

Jehovos liudytojai tikisi, jog Rusijos valdžia pripažins jų religinę veiklą esant taikią ir liausis juos persekioti Taganroge bei kitur. Teisė į religijos laisvę Jehovos liudytojams turi būti suteikiama lygiai kaip ir kitoms pripažintoms religijoms.

Pakartotinis bylos svarstymas. Laiko juosta *

 1. 2015 m. sausio 22 d.

  Taganrogo miesto teismas pradeda pakartotinį 16 liudytojų bylos svarstymą.

 2. 2015 m. birželis

  Teisėjas bylos svarstymą atideda, nuosprendį planuoja paskelbti rudenį.

 3. 2015 m. lapkričio 13 d.

  Teisėjas atideda bylos svarstymą.

 4. 2015 m. lapkričio 30 d.

  Taganrogo miesto teismas nuteisia 16 Jehovos liudytojų. Visiems paskiriamos baudos, o keturiems jų – dar ir įkalinimas daugiau kaip penkeriems metams. Teisėjas nuosprendžio vykdymą atideda.

 

Pasidomėkite

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Kokie yra Jehovos liudytojų įsitikinimai?

Skaitykite apie pagrindinius mūsų įsitikinimus ir pažiūras.

SUEIGOS

Kas vyksta Jehovos liudytojų sueigose?

Pažiūrėkite, kas įdomaus vyksta Jehovos liudytojų sueigose.