Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Lucine (Maskvos sritis) padegtas Jehovos liudytojų namas

2017 M. BIRŽELIO 16 D.
RUSIJA

Dėl Rusijos Aukščiausiojo Teismo sprendimo Jehovos liudytojai jau sulaukė neigiamų pasekmių

Dėl Rusijos Aukščiausiojo Teismo sprendimo Jehovos liudytojai jau sulaukė neigiamų pasekmių

Rusijos Aukščiausiojo Teismo sprendimas, priimtas 2017 metų balandžio 20 dieną, skaudžiai palietė Jehovos liudytojus visoje šalyje. Valdžios pareigūnai nepaiso pagrindinių jų teisių ir patraukia juos baudžiamojon atsakomybėn už religinę veiklą. Be to, kai kurie Rusijos piliečiai Teismo sprendimą laiko leidimu liudytojus diskriminuoti ir netgi užpuldinėti.

Rusijos valdžia pažeidžia ir varžo žmogaus teises

Dennisas Christensenas

Jehovos liudytojų religiniai tarnai patraukiami baudžiamojon atsakomybėn

 • Gegužės 25 dieną policija nutraukė Jehovos liudytojų religinę sueigą Oriolo mieste. Pareigūnai suėmė Danijos pilietį ir Oriolo bendruomenės vyresnįjį Dennisą Christenseną. Vyrui skirtas kardomasis kalinimas iki liepos 23-iosios, kol prokuroras ieško pagrindo iškelti jam bylą dėl ekstremistinės veiklos. Jei D. Christensenas bus pripažintas kaltu, jam grės šešių–dešimties metų kalėjimo bausmė.

Oficialūs įspėjimai vietos religinėms organizacijoms

 • Gegužės 4 dieną prokuratūra išdavė įspėjimą Krymsko vietos religinės organizacijos (VRO) pirmininkui. Įspėjime teigiama, kad pirmininkas ir VRO nariai už religinių sueigų organizavimą gali būti patraukti administracinėn ir baudžiamojon atsakomybėn.

 • Po Aukščiausiojo Teismo sprendimo panašius įspėjimus gavo dar mažiausiai penkių VRO nariai.

Policija nutraukia religines sueigas

 • Balandžio 22 dieną policija įsiveržė į liudytojų susirinkimų salę Džankojaus mieste (Krymo respublika) vykstant religinei sueigai. Pareigūnai pareiškė, kad po Aukščiausiojo Teismo sprendimo liudytojai neturi teisės rinktis draugėn į religinius sambūrius. Pareigūnai apieškojo salę ir ją užantspaudavo, kad liudytojai negalėtų rengti sueigų.

 • Po Aukščiausiojo Teismo sprendimo buvo dar bent penki atvejai, kai policija nutraukė Jehovos liudytojų sueigą. Vienu atveju ji vyko privačiuose namuose.

„Tai, kad taiki Jehovos liudytojų bendruomenės narių veikla Rusijoje yra laikoma nusikalstama, mane labai liūdina. [...] Raginu Rusijos valdžią pasirūpinti, kad būtų garantuojama teisė į religijos ir tikėjimo laisvę, teisė turėti savo nuomonę ir ja dalintis, teisė į Jehovos liudytojų taikių susirinkimų ir asociacijos laisvę, nes to reikalauja šalies įsipareigojimai tarptautiniams žmogaus teisių teisės aktams ir įsipareigojimai ESBO [Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai]“ ⁠(Michaelis Georgas Linkas, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro vadovas).

Kenčia liudytojų vaikai

 • Balandžio 24 dieną Bezvodnojės kaime (Kirovo sritis) mokytojas žemino du jaunus moksleivius, kurių mama yra Jehovos liudytoja. Savo poelgį mokytojas pateisino tuo, kad liudytojų veikla Rusijoje yra draudžiama.

 • Gegužės 17 dieną Maskvos srityje mokyklos direktorius vienos aštuonmetės moksleivės tėvams įteikė įspėjimą, nes mergaitė su bendraklasiu kalbėjo apie Dievą. Įspėjime nurodomas Aukščiausiojo Teismo sprendimas ir uždraudžiama mokyklos teritorijoje „užsiimti bet kokia veikla, nesusijusia su mokymusi“. Direktorius pagrasino apie įvykį pranešti policijai ir „iškelti klausimą, ar nereikėtų vaiko perkelti į kitokio pobūdžio mokymosi įstaigą“.

Liudytojams neleidžiama atlikti alternatyviosios civilinės tarnybos

 • Balandžio 28 dieną Čeboksarų ir Marijinskij Posado regionų naujokų šaukimo komisija atmetė vieno Jehovos liudytojų prašymą atlikti alternatyviąją tarnybą. Komisija pareiškė, kad Jehovos liudytojai yra ekstremistai ir alternatyvioji tarnyba jiems negali būti suteikta.

 • Buvo atmesti dar bent dviejų liudytojų prašymai dėl alternatyviosios civilinės tarnybos.

Jehovos liudytojų generalinis advokatas Philipas Brumley pastebėjo, kad valdžios pozicija dėl Jehovos liudytojų yra prieštaringa: „Iš vienos pusės valdžia neleidžia jauniems liudytojams atlikti alternatyviosios civilinės tarnybos, nes jie ekstremistai. Bet iš kitos pusės valdžia reikalauja, kad šie ekstremistai eitų į kariuomenę. Argi logiška, kad valdžia leidžia ekstremistams tarnauti kariuomenėje?“

Visuomenės priešiškumas ir diskriminacija

Smurtas prieš liudytojus

 • Balandžio 30 dieną Lucine (Maskvos sritis) iki pamatų buvo sudegintas vienos liudytojų šeimos namas ir greta stovintis jų pagyvenusių tėvų namas. Padegėjas, prieš padegdamas namus, pareiškė, kad nekenčia tos šeimos religijos.

 • Gegužės 24 dieną Žešarte (Komijos respublika) buvo padegtas pastatas, kuriame Jehovos liudytojai rengia religines sueigas. Padaryta didelė žala.

  Žešarte padegta Karalystės salė

 • Po Aukščiausiojo Teismo sprendimo, priimto 2017-ųjų balandžio 20-ąją, vandalai nuniokojo dar bent devynias susirinkimų sales.

 • Balandžio 26 dieną Belgorodo mieste vienas Jehovos liudytojas buvo užpultas prie savo namų. Užpuolikas šaukė: „Jūsų religija uždrausta!“ ir liudytoją sumušė.

 • Gegužės 11 dieną grupė vyrų nutraukė Jehovos liudytojų religinę sueigą Tiumenės mieste. Nešvankiais ir užgauliais žodžiais jie grasino sueigos dalyviams.

Atleidžiami iš darbo

 • Gegužės 11 dieną Dorogobuže (Smolensko sritis) chemijos fabriko vadovybė atleido visus darbuotojus, kurie yra Jehovos liudytojai. Vadovybė paaiškino, kad iš Federalinės saugumo tarnybos gavo nurodymą atleisti visus liudytojus, nes ekstremistai fabrike negali dirbti.

 • Po Aukščiausiojo Teismo sprendimo buvo dar bent trys atvejai, kai liudytojams buvo grasinama atleidimu iš darbu, nes jie priklauso ekstremistinei religijai. Jaškino kaime (Kemerovo sritis) policija iš vienos liudytojos reikalavo, kad ši išduotų informaciją apie kitus liudytojus. Pareigūnai pasakė, jog priklausydami uždraustai religijai jie pažeidžia įstatymą, ir Jehovos liudytojus prilygino ISIS teroristams.

Ko tikėtis ateityje?

Dar iki Aukščiausiajam Teismui priimant sprendimą, Rusijos valdžia dešimt metų organizavo įvairias atakas prieš Jehovos liudytojus – jų religijos laisvė buvo varžoma, jie patyrė užgaulių. Dabar, kai sprendimas jau priimtas, liudytojų saugumui kilo dar didesnė grėsmė. Sprendimas liudytojus apjuodino, o kai kurie pavieniai asmenys ir valdžios pareigūnai įgavo drąsos kenkti liudytojams, kaip kad rodo minėti incidentai. Jehovos liudytojai visame pasaulyje yra didžiai sunerimę, kas bus su jų bendratikiais Rusijoje, jei Aukščiausiojo Teismo apeliacinė kolegija, peržiūrėjusi bylą, Aukščiausiojo Teismo sprendimą paliks galioti. Bylos nagrinėjimas vyks 2017-ųjų liepos 17-ąją.

Ph. Brumley sako: „Niekas nepateikė jokių įrodymų, kad Jehovos liudytojai bent iš tolo yra susiję su ekstremizmu. Persekiojimas, kurį liudytojai jau patiria, visiškai neproporcingas tam tariamam pavojui, kurį jie esą kelia visuomenei. Rusijos valdžia turi persvarstyti savo elgesį su Jehovos liudytojais atsižvelgdama į savo Konstituciją ir į tarptautinius įsipareigojimus, kurie garantuoja religijos laisvę.“