Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2015 M. RUGSĖJO 15 D.,
RUSIJA

Pakartotinai svarstant šešiolikos Jehovos liudytojų bylą Taganroge sprendimas atidėtas

Pakartotinai svarstant šešiolikos Jehovos liudytojų bylą Taganroge sprendimas atidėtas

Pakartotinis 16 Jehovos liudytojų Taganroge (Rusija) bylos svarstymas tęsiasi jau devintą mėnesį. Šią vasarą įvyko per 20 teismo posėdžių, ir dar daugiau jų numatyta surengti spalį. Jeigu liudytojai bus pripažinti kaltais, jiems gresia kalėjimas ir baudos vien už tai, kad lanko religinius sambūrius, skaito Bibliją ir bendrauja su tikėjimo broliais ir sesėmis.

Užsitęsęs teismo procesas kelia nerimą kaltinamiesiems

Nuo šių metų pradžios, kai bylą imta svarstyti pakartotinai, kaltinamieji praleido teisme apie 50 dienų. Jų teismas tęsiasi jau daugiau kaip dvejus metus, įskaitant pirminį bylos nagrinėjimą. Tai ilgiausiai trunkanti baudžiamoji byla, iškelta Jehovos liudytojams Rusijoje.

Ilgi teismo posėdžiai atsiliepė kaltinamųjų savijautai. Vienas iš jų, Kirilas Kravčenka, sako: „Mes negalime dirbti, negalime skirti pakankamai laiko šeimai ir poilsiui.“ Keletas kaltinamųjų buvo atleisti iš darbo arba spaudžiami išeiti iš jo dėl to, kad daug laiko praleidžia teismo posėdžiuose arba kad yra viešai šmeižiami dėl savo tikėjimo. Pastaruosius dvejus metus jiems draudžiama išvykti iš Taganrogo be oficialaus leidimo.

Teismo procesas, be to, sukėlė kaltinamiesiems didžiulę emocinę įtampą. „Tai atsiliepė mano sveikatai, – sako Tatjana Kravčenka. – Nebegaliu užmigti arba atsibundu vidury nakties. Nuolat galvoju apie teismą, galvoje vis sukasi neramios mintys.“ Vienas iš kaltinamųjų, Nikolajus Trociukas, dėl įtampos teisme kelis kartus gulėjo ligoninėje.

Įvykiai, vedę į pakartotinį bylos svarstymą Taganroge

2011 metais policija ėmė slapta rinkti medžiagą apie Jehovos liudytojus Taganroge. 2012-aisiais šešiolikai liudytojų buvo pareikšti kaltinimai, o pirminis bylos nagrinėjimas prasidėjo 2013-ųjų gegužę. Po 15 mėnesių trukusių teismo posėdžių Taganrogo miesto teismas septynis iš jų nuteisė už tariamai ekstremistinę veiklą. Visiems buvo skirtos didelės piniginės baudos, o keturiems iš jų – dar ir įkalinimas ilgiems metams. Tačiau netrukus teisėjas baudas atšaukė ir įkalinimą atidėjo. Kitus devynis liudytojus jis išteisino, motyvuodamas tuo, jog trūksta įrodymų, bet laikėsi nuomonės, kad jie dalyvavo ekstremistinėje veikloje.

Visi šešiolika Jehovos liudytojų kreipėsi į Rostovo apygardos teismą dėl kaltinimų panaikinimo. Apeliaciją padavė ir prokuroras, teigdamas, kad atidėtos bausmės yra per švelnios.

2014 metų gruodžio 12 dieną Rostovo apygardos teismas apeliacijas apsvarstė ir Taganrogo miesto teismo sprendimą panaikino. Tačiau, užuot išteisinęs liudytojus, Rostovo apygardos teismas prokuroro reikalavimus patenkino ir bylą grąžino Taganrogo miesto teismui peržiūrėti iš naujo, tik su kitu teisėju. Pakartotinis bylos svarstymas prasidėjo 2015 metų sausio 22 dieną, tad liudytojai tikėjosi, kad sprendimas bus paskelbtas birželį. Kadangi teisėjas numatė bylos posėdžius rengti spalį, atrodo, jog byla bus baigta 2015-ųjų gale.

Ar kovos su ekstremizmu įstatymas turėtų varžyti taikią religinę veiklą?

Rusijos Federacijos įstatymas dėl kovos su ekstremizmu iš pradžių buvo skirtas kovoti su terorizmu, bet kai kurie Rusijos pareigūnai juo piktnaudžiauja norėdami suvaržyti taikią, teisėtą religinę veiklą. Naudodamasi šiuo įstatymu kaip pretekstu pateisinti savo veiksmus, valdžia visoje šalyje daug kartų nutraukė liudytojų sueigas, darė kratą jų namuose, uždraudė ir konfiskavo leidinius. Tuo remdamiesi Taganrogo valdžios pareigūnai likvidavo Jehovos liudytojų vietinį juridinį asmenį ir konfiskavo jų Karalystės salę. Neseniai valdžia Samaroje ir Abinske sekdama tuo pavyzdžiu likvidavo Jehovos liudytojų vietinius juridinius asmenis ir atėmė jų turtą.

Dėl šiurkščių Rusijos valdžios veiksmų Jehovos liudytojai padavė 28 skundus Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT). Kadangi 22 iš šitų skundų liečia panašius žmogaus teisių pažeidimus, EŽTT nagrinėja juos kartu. Pasak vieno liudytojų advokato, EŽTT sprendimą gali priimti ne anksčiau kaip 2015-ųjų pabaigoje.

Gresia dar didesnis religinis nepakantumas

Kalbant apie religijos laisvę, Rusija dabar stovi kryžkelėje. Jeigu kaltinamieji Taganroge bus nuteisti, Jehovos liudytojai Rusijoje baiminasi, kad jų bendratikiai Samaroje, Abinske ir kitur taip pat bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tačiau jie viliasi, jog Rusijos valdžia nutrauks persekiojimus ir užtikrins religijos laisvę visiems savo piliečiams.

Laiko juosta

 1. 2008 m. birželio 9 d.

  Rostovo apygardos prokuratūra pareiškia, kad Jehovos liudytojai Taganroge įtariami ekstremistine veikla.

 2. 2009 m. rugsėjo 11 d.

  Rostovo apygardos teismas 34 Jehovos liudytojų leidinius paskelbia ekstremistiniais ir uždraudžia vietinę religinę organizaciją (VRO) Taganroge.

 3. 2009 m. gruodžio 8 d.

  Rusijos Federacijos Aukščiausiasis Teismas palaiko Rostovo apygardos teismo nutartį, priimtą 2009-ųjų rugsėjį.

 4. 2010 m. kovo 1 d.

  Teisingumo ministerija į federalinį ekstremistinės informacijos sąrašą įtraukia 34 leidinius, kuriuos ekstremistiniais paskelbė Rostovo apygardos teismas. Valdžia konfiskuoja liudytojų Karalystės salę Taganroge.

 5. 2010 m. birželio 1 d.

  Jehovos liudytojai Taganroge Europos Žmogaus Teisių Teismui pateikia skundą Taganrogo VRO ir kiti prieš Rusiją.

 6. 2011 m. balandžio 30 d.

  Žvalgybos valdyba pradeda slapta filmuoti liudytojų sueigas Taganroge.

 7. 2011 m. liepos 6 d.

  Valdžia Taganrogo VRO įtraukia į federalinį ekstremistinių organizacijų sąrašą.

 8. 2011 m. rugpjūtis

  Vietos valdžia inicijuoja baudžiamąją bylą prieš liudytojus Taganroge ir padaro kratas 19-oje butų.

 9. 2012 m. gegužės 31 d.

  Tyrėjai pateikia pirmuosius oficialius kaltinimus Jehovos liudytojams Taganroge už jų religinę veiklą.

 10. 2013 m. gegužė

  Taganrogo miesto teisme prasideda 16 liudytojų, kaltinamų ekstremizmu, teismo procesas.

 11. 2014 m. liepos 29–30 d.

  Taganrogo miesto teismas nuteisia septynis liudytojus už tariamai ekstremistinę veiklą. Vėliau visi 16 kaltinamųjų, taip pat prokuroras, paduoda apeliaciją.

 12. 2014 m. gruodžio 12 d.

  Rostovo apygardos teismas, atsižvelgdamas į apeliacinį skundą, nusprendžia grąžinti bylą, kad ją iš naujo peržiūrėtų kitas teisėjas.

 13. 2015 m. sausio 22 d.

  Taganrogo miesto teismas pradeda pakartotinį 16 liudytojų bylos svarstymą.

^ pstr. 44 „Dėl Rusijos Federacijos pareigų ir įsipareigojimų vykdymo“, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 1896 (2012), pstr. 25.31.

^ pstr. 45 „Baigiamosios pastabos apie Rusijos Federacijos septintąją periodinę ataskaitą“, JT Žmogaus teisių komitetas, pstr. 20.