Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2017 M. GEGUŽĖS 30 D.
RUSIJA

Rusijos Aukščiausiasis Teismas Jehovos liudytojų apeliaciją svarstys 2017 m. liepos 17 d.

Rusijos Aukščiausiasis Teismas Jehovos liudytojų apeliaciją svarstys 2017 m. liepos 17 d.

Rusijos Jehovos liudytojai apskundė Aukščiausiojo Teismo sprendimą, kuriuo buvo uždrausta jų religinė veikla. Balandžio 20 dieną teisėjo Jurijaus Ivanenko paskelbtu sprendimu buvo likviduoti visi Jehovos liudytojų juridiniai asmenys šalyje. Aukščiausiojo Teismo trijų teisėjų apeliacinė kolegija apeliaciją svarstys 2017-ųjų liepos 17-ąją.

Jehovos liudytojų pateiktoje apeliacijoje prašoma sprendimą visiškai panaikinti. Joje argumentuojama, kad sprendimas nėra pagrįstas faktiniais įrodymais ir kad Jehovos liudytojai neužsiima jokia ekstremistine veikla. Apeliacijoje taip pat teigiama, kad Aukščiausiasis Teismas priėmė savo sprendimą remdamasis tokiais pat kaltinimais, kokiais rėmėsi valdžia, persekiojusi liudytojus sovietmečiu. Anais laikais nuteisti Jehovos liudytojai buvo vėliau reabilituoti, visi kaltinimai jiems buvo panaikinti. Apeliacijoje, be to, pabrėžiama, kad Teismo sprendimas varžo religijos laisvę, kurią gina Rusijos Konstitucija ir tarptautiniai teisės aktai, kuriuos Rusija yra priėmusi.

Dėl priimto sprendimo Jehovos liudytojai susiduria su panašiais sunkumais kaip liudytojai, gyvenę valdant komunistams. Dėl tariamai ekstremistinės veiklos kai kurie liudytojai yra patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai kurie buvo atleisti iš darbo, mokytojai baugina liudytojų vaikus prieš visą klasę, priešiškai nusistatę asmenys niokoja Karalystės sales. Be to, du liudytojų namai sudegė iki pat pamatų, kai vandalai juos apmėtė padegamosiomis bombomis.

Visame pasaulyje Jehovos liudytojai tikisi, kad Rusijos Aukščiausiojo Teismo apeliacinė kolegija pripažins, kad šis sprendimas yra neteisingas, bei jį panaikins ir taip apgins Jehovos liudytojų Rusijoje religijos laisvę ir saugumą.