Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2017 M. LIEPOS 18 D.
RUSIJA

Rusijos Aukščiausiasis Teismas paliko galioti Jehovos liudytojams nepalankų sprendimą

Rusijos Aukščiausiasis Teismas paliko galioti Jehovos liudytojams nepalankų sprendimą

2017-ųjų liepos 17-ąją Rusijos Aukščiausiasis Teismas, visiškai nepaisydamas šalies tarptautinių įsipareigojimų ginti religijos laisvę, paliko galioti ankstesnį sprendimą, kuriuo Jehovos liudytojų veikla Rusijoje buvo pripažinta nusikalstama. Jehovos liudytojų religinė veikla visoje Rusijoje yra uždraudžiama.

Aukščiausiojo Teismo trijų teisėjų apeliacinė kolegija atmetė Jehovos liudytojų apeliaciją ir patvirtino balandžio 20-osios sprendimą, kurį priėmė teisėjas Jurijus Ivanenko. Jis patenkino Teisingumo ministerijos prašymą „likviduoti religinę organizaciją – Jehovos liudytojų filialą Rusijoje – ir vietos religines organizacijas, kurios yra šios organizacijos struktūrinės dalys, ir Rusijos Federacijai perduoti visą likviduotos religinės organizacijos nuosavybę“.

Teisme liudytojų filialui atstovavę asmenys

Priėmus šį sprendimą, 175 000 suvirš Jehovos liudytojų saugumui ir gerovei iškilo rimtas pavojus. Jehovos liudytojų generalinis advokatas Philipas Brumley sako: „Viso pasaulio Jehovos liudytojai yra labai susirūpinę dėl tikėjimo brolių ir sesių Rusijoje gerovės. Apeliacinės kolegijos sprendimas jau vykdytiems išpuoliams prieš Jehovos liudytojus suteikia teisinį pagrindą ir sudaro sąlygas patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn bei toliau juos puldinėti. Savo šalyje jie tapo atstumtaisiais.“

Siekdami teisingumo Rusijos Jehovos liudytojai pateikė skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui ir JT Žmogaus teisių komitetui. Jų bendratikiai visame pasaulyje meldžiasi, kad Rusijos valdžia pakeistų savo poziciją bei gerbtų pagrindines žmogaus teises ir kad liudytojai galėtų „ramiai, tykiai gyventi su visu dievotumu“, kaip rašoma 1 Timotiejui 2:2.