Penktąją teismo proceso dieną Rusijos Federacijos Aukščiausiasis Teismas pradėjo peržiūrinėti didelį kiekį bylos medžiagos – 43 tomus dokumentų. Be to, Jehovos liudytojų filialo atstovams Teismas leido prie bylos pridėti naujų įrodymų apie išpuolius per liudytojų religinius sambūrius. 2017 metų kovą ir balandį teisėsaugos pareigūnai nutraukė sambūrius ir susirinkusiesiems grasino iškelti baudžiamąsias bylas.

Svarstydamas, ar patenkinti Teisingumo ministerijos (toliau – Ministerija) prašymą likviduoti 395 juridinius asmenis (vietos religines organizacijas Rusijoje), Teismas išklausė argumentus apie teisinę ir kanoninę Jehovos liudytojų organizacijos struktūrą. Teismui peržiūrėjus ankstesnius sprendimus dėl aštuonių vietos religinių organizacijų likvidavimo, liudytojų advokatai pareiškė, kad tie sprendimai buvo pagrįsti sufabrikuotais įrodymais ir kad sprendimuose yra procedūrinių klaidų.

Be to, filialo advokatai pabrėžė, kad Ministerija taiko dvigubus standartus. Kai buvo svarstoma, ar reikėtų likviduoti vietos religines organizacijas, Ministerija laikėsi nuostatos, kad jų veikla neturi nieko bendro su filialu, todėl kliudė filialui dalyvauti teismo posėdžiuose. Tačiau nagrinėjant šią bylą Ministerija teigia, kad filialas yra atsakingas už tariamus vietos religinių organizacijų nusižengimus ir už „ekstremistinę“ liudytojų literatūrą.

Ministerija daugybę kartų patikrino liudytojų juridinius asmenis ir patikros išvadas pateikė Teismui. Vis dėlto, kai buvo paprašyta pateikti bent vieną pavyzdį, kad liudytojai užsiima ekstremistine veikla, Ministerija to padaryti negalėjo.

Teismas posėdį atidėjo iki 2017-ųjų balandžio 20-osios, 14 val.