Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Moksleivės Jehovos liudytojos, kurioms už atsisakymą mokėti bažnyčios mokestį iš pradžių nebuvo išduoti mokymosi pasiekimų įvertinimo pažymėjimai

2016 M. BIRŽELIO 14 D.
RUANDA

Ruanda imasi veiksmų, kad sustabdytų religinę diskriminaciją mokyklose

Ruanda imasi veiksmų, kad sustabdytų religinę diskriminaciją mokyklose

Ruandos valdžia išleido potvarkį, kuriuo reikalauja gerbti moksleivių religinius įsitikinimus, ir taip žengė svarbų žingsnį link religinės diskriminacijos mokyklose sustabdymo. Mokinius, kurių sąžinė neleidžia dalyvauti tam tikroje mokyklos veikloje, tokia žinia labai pradžiugino.

Nors daugumą Ruandos mokyklų finansiškai remia valdžia, jos yra pavaldžios religinėms organizacijoms. Įsirašyti mokytis mokyklose gali visi, todėl moksleiviai būna įvairių religijų. Deja, kai kurių mokyklų valdžia verčia visus mokinius užsiiminėti religine arba patriotine veikla ar reikalauja mokėti bažnyčios mokestį. O tuos, kurie dėl religinių įsitikinimų to daryti negali, baudžia. Valdžios pareigūnas, atsakingas už pradinį ir vidurinį išsilavinimą, moksleivius diskriminuojančių mokyklų vadovų požiūrį apibūdino taip: „Tiems mūsų mokiniams, kurių įsitikinimai nesutampa su mūsų tikėjimu, visai neleidžiama garbinti Dievo.“

Naujas potvarkis palaiko sąžinės laisvę

Siekdami problemą išspręsti, valdžios pareigūnai išleido vykdomąjį potvarkį su naujais nurodymais dėl religinės diskriminacijos mokyklose sustabdymo. 2015 metų gruodžio 14 dieną potvarkis buvo išleistas Ruandos oficialiajame leidinyje Official Gazette. Potvarkio Nr. 290/03 12 straipsnyje teigiama, kad visos mokyklos turi gerbti mokinių teisę laisvai išpažinti savo tikėjimą ir leisti jiems melstis pagal savo tikėjimą, jei jų religija ar bažnyčia yra teisiškai pripažinta ir jei tai neprieštarauja mokyklos mokymui ir mokymuisi.

Visos mokyklos turi gerbti mokinių teisę laisvai išpažinti savo tikėjimą (Potvarkio Nr. 290/03 12 straipsnis).

Savo veiksmais valdžia parodo, kad pritaria Karongio rajono teismo sprendimui dėl moksleivių Jehovos liudytojų, kurie 2014-ųjų gegužę buvo išmesti iš mokyklos. Mokyklos valdžia negerbė šių mokinių nusistatymo nedalyvauti religinėse apeigose. Teismas neįžvelgė jokio nusikaltimo, todėl leido jaunuoliams tęsti mokslus.

Vienos Ngororero rajono mokyklos direktorius iš pradžių neišdavė mokymosi pasiekimų įvertinimo pažymėjimų 30 mokinių, atsisakiusių mokėti bažnyčios mokestį (bažnyčios mokestis nėra mokesčio už mokslą dalis). Kai mokinių tėvai pasiskundė rajono švietimo vadovui, mokyklos direktorius galiausiai nusileido ir mokslo metų pabaigoje visiems aniems mokiniams pažymėjimus išdavė.

Liudytojų moksleiviams – palengvėjimas

Jehovos liudytoja Čantal Uvimbabazi buvo išmesta iš vienos Ngororero rajono mokyklos už tai, kad nedalyvavo mokyklos rengiamose katalikų mišiose. Bendraklasiai ir kiti iš Čantal tyčiojosi, ji visus metus nebegalėjo tęsti mokslų. Čantal teko įsirašyti į kitą mokyklą, esančią toliau nuo namų. Be to, naujoje mokykloje mokesčiai už mokslą didesni, o tai sukėlė papildomų rūpesčių našlaujančiai ir nepasiturinčiai Čantal mamai. Sužinojusi apie naują potvarkį, Čantal pajautė tikrą palengvėjimą. „Manau, kiti mokiniai, susiduriantys su panašia situacija religinėse mokyklose, taip pat džiaugsis, kad gali mokytis ir kad niekas nebepažeis jų teisių“, – sakė Čantal.

Naujasis potvarkis derinasi su Ruandos Konstitucija, kuri užtikrina religijos laisvę bei teisę į išsilavinimą. Moksleiviai Jehovos liudytojai ir jų tėvai tikisi, kad religinė diskriminacija liausis. Jie yra dėkingi, kad valdžia ėmėsi veiksmų apginti moksleivių religijos laisvę.