Rodyti straipsnį

2015 M. LIEPOS 2 D.
RUANDA

Ruandoje teismas stoja prieš religinę diskriminaciją

Ruandoje teismas stoja prieš religinę diskriminaciją

Ruandoje Karongi apylinkės teismas palaikė aštuonių moksleivių Jehovos liudytojų teisę į religijos laisvę. Dėl savo įsitikinimų jie atsisakė dalyvauti tikybos pamokose.

Dauguma Ruandos mokyklų priklauso religinėms organizacijoms. Kai kurios tų mokyklų reikalauja, kad moksleiviai dalyvautų pamaldose ir mokėtų bažnyčiai mokesčius. Moksleiviai Jehovos liudytojai atsisako tai daryti ir dėl to nuo 2008 iki 2014 metų 160 jų buvo pašalinti iš mokyklos. Nors tai dedasi visos šalies mastu, byla Karongi (Vakarų provincija) liudija, kad Ruandos valdžia gali sėkmingai kovoti su religine diskriminacija.

Dėl religinės diskriminacijos moksleiviai šalinami iš mokyklos

2014 metų gegužės 12 dieną Karongi mokyklos Groupe Scolaire Musango administracija už atsisakymą dalyvauti pamaldose iš mokyklos pašalino aštuonis nuo 13 iki 20 metų * moksleivius Jehovos liudytojus. Jų tėvai šiuo klausimu kreipėsi į Ruankuba sektoriaus vykdomąjį sekretorių, ir šis nurodė pašalintuosius grąžinti atgal. Mokyklos vadovybė, nepatenkinta sprendimu, pakeitė taktiką: apkaltino moksleivius negerbiant valstybinio himno, mat jie jo negiedodavo. 2014 metų birželio 4-ąją, praėjus vos dviem dienoms nuo tada, kai vaikai buvo grąžinti į mokyklą, ten atvyko policija ir juos suėmė.

Moksleiviai kalėjime išbuvo šešias dienas. Pareigūnai jiems grasino, visaip įžeidinėjo, o du vyresnius sumušė už tai, kad šie esą daro spaudimą jaunesniems. Nepaisant tokio žiauraus elgesio, nė vienas iš aštuonių moksleivių savo įsitikinimų neišsižadėjo.

Teismas moksleivius išteisina

2014 metų birželio 9 dieną policija septynis moksleivius paleido, o jauniausiam iš jų prokuroras bylą nutraukė. Tačiau vyriausias dar devynias dienas buvo laikomas kalėjime. Po to teisėjas liepė jį laikinai paleisti, bet palikti teisėsaugos pareigūnų priežiūroje iki 2014 metų spalio 14 dienos, kuomet bus nagrinėjama moksleivių byla.

Per teismo posėdį teisėjas kiekvienam moksleiviui pateikė klausimų. Vienas jaunuolis visų vardu teisėjui paaiškino, kad tikroji jų pašalinimo iš mokyklos priežastis – ne valstybinio himno negiedojimas, o atsisakymas mokėti bažnyčiai mokesčius ir dalyvauti pamaldose mokykloje.

Tada teisėjas paprašė prokurorą pateikti daugiau įrodymų, kad moksleiviai rodė nepagarbą valstybiniam himnui. Prokurorui ėmus klausinėti moksleivius, šie patvirtino, jog niekada nerodė nepagarbos valstybiniam himnui tuo metu, kai kiti jį giedojo.

2014 metų lapkričio 28 dieną Karongi tarpinės instancijos teismas nutarė, kad atsisakymas giedoti valstybinį himną „neturi būti laikomas jo paniekinimu ar negerbimu“. Remdamasis įstatymu teismas moksleivius išteisino. Po šio teismo sprendimo diskriminacija Ruandos mokyklose galbūt liausis.

Raginimas gerbti pagrindines žmogaus teises

Jehovos liudytojai Ruandoje yra dėkingi už palankų teismo sprendimą mokyklos Groupe Scolaire Musango moksleiviams. Tačiau kitais atvejais Jehovos liudytojų vaikams, pašalintiems iš mokyklos už savo religinius įsitikinimus, nelieka kitos išeities kaip pakeisti mokyklą. Kai kurie iš jų nebeturi galimybės mokytis toliau, nes vienintelė alternatyva – privačios mokyklos, į kurias leisti savo vaikus tėvai neišgali.

Jehovos liudytojai kaip ir kiti tėvai nori savo vaikams gero. Jie trokšta, kad jų vaikai ugdytųsi būtinus gyvenimui įgūdžius ir taptų naudingais visuomenės nariais. Liudytojai tikisi, jog palankus teismo sprendimas Karongi prisidės prie to, kad visose Ruandos mokyklose būtų gerbiama moksleivių teisė į sąžinės ir religijos laisvę.

^ pstr. 5 Ruandoje pilnametystės amžius yra 21 metai (Civilinio kodekso 360 straipsnis).