Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Pietų Korėjos Žmogaus teisių komisijos būstinė Seule

2017 M. SAUSIO 25 D.
PIETŲ KORĖJA

Pietų Korėjos Žmogaus teisių komisija ragina gerbti sąžinės laisvę

Pietų Korėjos Žmogaus teisių komisija ragina gerbti sąžinės laisvę

2016 metų gruodžio 9 dieną Pietų Korėjos Žmogaus teisių komisija (toliau – Komisija) pateikė savo išvadą apie skundus, kuriuos šiuo metu nagrinėja Konstitucinis Teismas. Pateiktame dokumente svarstoma teisė atsisakyti karo tarnybos dėl įsitikinimų. Remdamasi naujausiais žmogaus teisių aktais, Komisija padarė išvadą, kad ši teisė yra viena pagrindinių žmogaus teisių, kuri negali būti varžoma ir kurią valdžia turi ginti.

Verta paminėti, kad, Komisijos nuomone, ši teisė yra „pateisinamas pagrindas“ neatlikti karo tarnybos. Komisija paragino valdžią, kad Konstitucijoje įtvirtintą sąžinės laisvę suderintų su karo prievole įvesdama „visuomenei naudingą alternatyviąją tarnybą“.

Išvadoje pabrėžiama, kad dabar taikoma praktika įkalinti atsisakančiuosius karo tarnybos neduoda jokios naudos. Joje sakoma: „Bausmės paskirtis turėtų būti mažinti nusikalstamumą arba visai užkirsti jam kelią. Tačiau dauguma karo tarnybos atsisakančiųjų savo sprendimo nesigaili ir jo nekeičia net gresiant bausmei. [...] Todėl bausmė neduoda jokio rezultato.“

Komisija dar kartą patvirtino 2005-ųjų gruodžio 26-osios sprendimą, kuriuo Korėjos Respubliką ragino įvesti alternatyviąją tarnybą, padedančią suderinti teisę atsisakyti karo tarnybos su krašto apsaugos prievole. * Vykdydama įsipareigojimą ginti žmogaus teises, Komisija savo išvadą pateikė svarstyti Konstituciniam Teismui.

„Teisę atsisakyti karo tarnybos dėl įsitikinimų gina teisė į sąžinės laisvę, o ši yra garantuojama Konstitucijoje ir tarptautiniuose žmogaus teisių aktuose. Baudžiant karo tarnybos atsisakančius asmenis už karo prievolės įstatymo nesilaikymą (nors būtų galima leisti jiems atlikti krašto apsaugos prievolę per alternatyviąją tarnybą), yra pažeidžiama sąžinės laisvė“ (Pietų Korėjos Žmogaus teisių komisija, 2016 metų lapkričio 28 dienos sprendimas).

Tikimasi gerų rezultatų

Teisės profesorius Če Sing Li apie Komisijos sprendimą atsiliepė taip: „Jei Pietų Korėjos valdžia nuspręs gerbti visuotinai pripažįstamą žmogaus teisę atsisakyti karo tarnybos dėl įsitikinimų, galbūt įves alternatyviąją civilinę tarnybą. Tokiu atveju patarčiau vadovautis tarptautiniais alternatyviosios civilinės tarnybos standartais, kad būtų pasiekti kuo geresni rezultatai.“

Jehovos liudytojų Pietų Korėjoje atstovas Te Il Chongas sakė: „Nuo tada, kai 2012-ųjų rugpjūtį Konstitucinis Teismas nusprendė pakartotinai išnagrinėti šį klausimą, buvo įkalinta daugiau kaip 2000 jaunuolių Jehovos liudytojų. Tikimės, kad Konstitucinio Teismo sprendimas derinsis su tarptautiniais teisės aktais, ginančiais žmogaus gyvybę ir taiką. Viliamės, kad įkalinimai liausis ir kad jauni liudytojai galės pasitarnauti visuomenei nepamindami savo sąžinės.“

^ pstr. 5 2008-ųjų liepos 11-ąją Pietų Korėjos Žmogaus teisių komisija antrą kartą paragino Krašto apsaugos ministrą parengti ir įgyvendinti alternatyviosios tarnybos programą karo tarnybos atsisakantiems asmenims. Be to, 2007-ųjų lapkričio 26-ąją Komisija sukritikavo tvarką, pagal kurią į atsargą išleisti asmenys, dėl įsitikinimų atsisakantys dalyvauti kariniuose mokymuose, yra pakartotinai baudžiami.