Rodyti straipsnį

2017 M. SAUSIO 25 D.
PIETŲ KORĖJA

„Geriausias teismo sprendimas šiais metais“

„Geriausias teismo sprendimas šiais metais“

Trys jauni vyrai – Chje Min Kchimas, Lak Chun Čcho, Chjeong Keun Kchimas – iš apeliacinio teismo salės išėjo laisvi, džiaugdamiesi, kad už atsisakymą atlikti karo tarnybą jiems nebuvo skirta įkalinimo bausmė. Toks teismo sprendimas visus labai nustebino, nes už karo tarnybos atsisakymą Pietų Korėjoje kasmet įkalinami šimtai vyrų. Kadangi dėl tos pačios priežasties kalėjimo bausmę atliko minėtų jaunuolių tėčiai ir 19 000 kitų vyrų, jaunuoliai manė, kad tas pats laukia ir jų. Paskelbdamas istorinį sprendimą „nekalti“, Gvangdžu apeliacinis teismas padėjo pagrindą teigiamoms permainoms šiuo klausimu.

Priimtas „geriausias teismo sprendimas šiais metais“

Apie šį atvejį pranešė mažiausiai 200 naujienų tarnybų. Žiniasklaida atkreipė dėmesį ne tik į tai, kuo reikšmingas yra šis apeliacinio teismo sprendimas, bet ir į tai, kad apskritai visuomenę vis labiau domina atleidimo nuo karo tarnybos klausimas. Vienas laikraštis paminėjo, kad tai „geriausias teismo sprendimas šiais metais“, kitas laikraštis jį įtraukė tarp geriausių penkių teismo sprendimų, priimtų Pietų Korėjoje 2016-aisiais.

Apeliacinio teismo sprendimas rodo, kad teisės ekspertų bei teisėjų požiūris karo tarnybos klausimu keičiasi. Neseniai vykusių teismo procesų metu teisėjai įsitikino, kad kaltinamieji taip apsisprendžia, nes nuoširdžiai ir tvirtai laikosi savo įsitikinimų, todėl verčiant juos tarnauti kariuomenėje arba už atsisakymą atlikti karo tarnybą juos baudžiant yra pažeidžiama sąžinės laisvė. Teisėjai neapkaltino vyrų karo tarnybos vengimu ir per pastaruosius 20 mėnesių priėmė 16 sprendimų, palankių karo tarnybos atsisakantiems asmenims.

„Pokyčiai tikrai reikšmingi, – sako advokatas Tu Čin Ochas, atstovaujantis daugeliui karo tarnybos atsisakančių asmenų. Jis tęsia: „Džiaugiuosi matydamas, kad pirmos instancijos teismai, o dabar ir aukštesnės instancijos teismas vis dažniau nusprendžia išteisinti atsisakančiuosius karo tarnybos. Nors per kiekvieną posėdį tikimasi, kad prokuroras sprendimą apskųs, akivaizdu, kad Pietų Korėjos teisininkų požiūris keičiasi. O tai atkreipia visuomenės dėmesį į laukiamą Konstitucinio Teismo sprendimą dėl teisės laisvai reikšti savo įsitikinimus.“

Siekiama išlaikyti pusiausvyrą

Sprendimo, kurį turi priimti Pietų Korėjos Konstitucinis Teismas, laukia visa šalis. Šis aukščiausios instancijos teismas svarsto, ar nėra pažeidžiama Konstitucijos garantuojama sąžinės laisvė, kai pagal Karo prievolės įstatymą baudžiami asmenys, kurie naudodamiesi ta laisve atsisako atlikti karo tarnybą dėl nuoširdžių religinių ar kitokių įsitikinimų.

Jehovos liudytojų filialo Pietų Korėjoje atstovas Te Il Chongas sakė: „Tūkstančiai šeimų Pietų Korėjoje tikisi, kad sprendimu bus atsižvelgta į jaunuolių sąžinę ir jie nebus verčiami paminti savo įsitikinimus. Tikimės, kad Konstitucinis Teismas savo sprendimu parodys pagarbą šiems jaunuoliams.“