Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

Jehovos liudytojų padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje

Jehovos liudytojų padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje

Jehovos liudytojai Kongo Demokratinėje Respublikoje savo veiklą pradėjo dvidešimto amžiaus penktajame dešimtmetyje. Nuo to laiko jiems teko pergyventi karą, valdžia buvo uždraudusi jų veiklą, juos persekiojo kitą tikėjimą išpažįstantys žmonės.

Valdžios priešiškumas liovėsi 1993-iaisiais, kai aukščiausiasis teismas anuliavo vėliausią nutarimą, uždraudusį Jehovos liudytojų veiklą. Šiuo metu valdžia netrukdo jiems išpažinti savo tikėjimo. Tačiau kai kurios religinės grupės nesiliauja liudytojų užpuldinėti ir persekioti. Gentinės Kimbilikičio religijos išpažinėjai ne vieną liudytoją buvo pagrobę arba smarkiai sumušę. Vietinė valdžia dažniausiai užpuolikų nenubaudžia, kai kurie valdžios pareigūnai patys išpažįsta Kimbilikičio religiją. Jehovos liudytojų atstovai dėl teisėsaugos neveiklumo kreipėsi į aukštuosius šalies teismus.

Nemažai mokyklų Kongo Demokratinėje Respublikoje yra remiamos religinių organizacijų. Todėl už atsisakymą dalyvauti religiniuose mokyklos renginiuose moksleiviai Jehovos liudytojai iš daugelio mokyklų buvo pašalinti arba jiems nebūdavo išduodami atestatai. 2013-aisiais švietimo ministras išleido dekretą, draudžiantį religinę diskriminaciją visose šalies mokyklose. Išėjus šiam dekretui ir naujam švietimo įstatymui, dauguma mokyklų liudytojus priėmė atgal ar išdavė jiems atestatus.