Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2016 M. KOVO 1 D.
KIRGIZIJA

Ar nukentėjusieji nuo žiauraus policijos elgesio Ošo mieste sulauks teisingumo?

Ar nukentėjusieji nuo žiauraus policijos elgesio Ošo mieste sulauks teisingumo?

Kirgizijos generalinis prokuroras jau trečią kartą davė nurodymą Ošo miesto prokuratūrai ištirti, ar dešimčiai policininkų nereikia iškelti baudžiamąją bylą. 2015 metų rugpjūtį policija neteisėtai įsiveržė į Jehovos liudytojų sueigą ir žiauriai sumušė keletą dalyvių. Nepaisant aiškių įrodymų, kad policijos veiksmai neteisėti, Ošo miesto prokuratūra baudžiamąją bylą kelti atsisakė.

Neteisėtas išpuolis ir šiurkštūs policininkų veiksmai

2015 metų rugpjūčio 9-osios, sekmadienio, rytą dešimt pareigūnų iš Ošo policijos 10 departamento * įsiveržė į religinę sueigą, vykstančią išnuomotoje kavinėje, kur buvo taikiai susirinkę apie 40 žmonių. Vienas iš policininkų programą vedančiam Nurlanui Usupbajevui liepė tuoj pat baigti sueigą, nes ji „neteisėta“. Policininkai kelis kartus pagrasino visus sušaudysiantys. Kai vienas iš sueigos dalyvių, Tynčtykas Olzhobajevas, pamėgino nufilmuoti žiaurius policininkų veiksmus, šie nutempė jį į kitą kambarį ir sumušė.

Dešimt liudytojų vyrų pareigūnai pristatė į policijos nuovadą. Čia šešis iš jų sumušė, o tris, tarp jų ir Usupbajevą, smaugė. Tą pačią dieną vyrai buvo paleisti, o tie, kurie patyrė sunkius sužalojimus, kreipėsi į ligoninę.

Po dviejų dienų, rugpjūčio 11-ąją, policininkai Kozhobekas Kozubajevas ir Nurbekas Šerikbajevas, tie patys, kurie vadovavo išpuoliui ir liudytojų sumušimui, suėmė Usupbajevą kaltindami jį neteisėta religine veikla. Jo byla buvo svarstoma Ošo miesto teisme rugpjūčio 20-ąją ir 21-ąją.

Teismai palaiko liudytojų teisę išpažinti savo tikėjimą

Per teismo posėdį 10 departamento atstovas įrodinėjo, kad rugpjūčio 9-ąją vykusi religinė sueiga buvo neteisėta, nes Jehovos liudytojai Oše nėra registruoti. Prokuroras taip pat tvirtino, kad vaikų dalyvavimas sueigoje yra Kirgizijos religijų įstatymo pažeidimas, nes tas įstatymas draudžia verbuoti vaikus į religinę organizaciją.

Rugpjūčio 21-ąją Ošo miesto pirmininkaujantis teisėjas paskelbė, kad Usupbajevas neteisėta religine veikla kaltinamas be pagrindo. Teismas padarė išvadą, kad administracinė byla prieš jį turi būti nutraukta, nes nebuvo įrodyta, jog jis užsiėmė neteisėta religine veikla arba „verbavo“ vaikus.

Nesutikdamas su Usupbajevo išteisinimu, Ošo miesto prokuroras kreipėsi į Ošo srities teismą. Srities teismas atmetė prokuroro prašymą ir patvirtino pirmos instancijos teismo sprendimą Usupbajevą išteisinti. Srities teismas pakartojo, kad Jehovos liudytojai yra Kirgizijoje įregistruota religinė organizacija. Teismas, be to, pažymėjo, kad Aukščiausiojo Teismo Konstitucinė taryba jau yra paskelbusi nekonstitucine tą Kirgizijos įstatymo dalį, kuri reikalauja registruotis vietinei religinei organizacijai. * Tačiau prokuroras kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą; Teismas bylą nagrinės 2016 metų kovo 2-ąją.

Prokuroras davė nurodymą apklausti policininkus

Nagrinėjant Usupbajevo bylą, jis ir kiti, patyrę žiaurų elgesį rugpjūčio 9-ąją, padavė skundą Ošo miesto prokuratūrai. Jie prašė pateikti kaltinimus dešimčiai policininkų, kurie sumušė liudytojus. Prasidėjo dokumentų siuntinėjimo ir prašymų maratonas. Ošo miesto prokuroras tris kartus atsisakė kelti bylą, ir kaskart nukentėjusieji kreipėsi į generalinį prokurorą. Generalinis prokuroras du kartus atšaukė Ošo miesto prokuroro sprendimą ir nurodė jam persvarstyti bylą. Tačiau gavęs iš nukentėjusiųjų trečią prašymą, generalinis prokuroras jo nesvarstė, o grąžino Ošo miesto prokurorui. Šis paskiausias generalinio prokuroro nurodymas, datuotas 2016 metų sausio 21 diena, kelia abejonių, ar nukentėjusieji išvis kada nors sulauks teisingumo.

Jehovos liudytojai Kirgizijoje yra dėkingi už jų registraciją ir už pastaruosius teismo sprendimus Ošo mieste. Jie džiaugiasi, kad nešališki teisėjai drąsiai gina religijos laisvę: vadovaujasi įstatymu ir palaiko valdžios duotą pasižadėjimą gerbti tikėjimo laisvę. Tačiau jie yra susirūpinę, kad valstybės pareigūnai nesiima griežtų priemonių atiduoti į teismą policininkus, surengusius tą žiaurų išpuolį. Jehovos liudytojai prašo generalinę prokuratūrą imtis aiškių, konkrečių veiksmų ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn tuos, kas įvykdė šį smurto aktą.

^ pstr. 4 10 departamentas yra Kirgizijos Vidaus reikalų ministerijos padalinys.

^ pstr. 10 Sprendimas, datuotas 2014 metų rugsėjo 4 diena. Žiūrėk straipsnį „Kirgizijos Aukščiausiasis Teismas Jehovos liudytojams pripažino religijos laisvę“.