Rodyti straipsnį

2017 M. GEGUŽĖS 3 D.
KAZACHSTANAS

Kazachstanas pamynė religijos laisvę – nuteisė Teimurą Achmedovą

Kazachstanas pamynė religijos laisvę – nuteisė Teimurą Achmedovą

2017 metų gegužės 2 dieną Astanos miesto teismas nuteisė Teimurą Achmedovą penkerių metų kalėjimo bausme vien už tai, kad kalbėjosi su kitais apie savo religinius įsitikinimus. Nuo šalies nepriklausomybės paskelbimo 1991-aisiais tai yra pirmas atvejis, kai Kazachstane Jehovos liudytojas nuteisiamas už religinę veiklą.

Teimuras buvo suimtas kardomajam kalinimui ir kalėjime praleido daugiau kaip tris mėnesius. Tarptautinės pastangos kalinimą pakeisti namų areštu, kol vyksta teismo procesas, rezultatų nedavė. Teimurui yra 61 metai, jis yra vedęs, turi tris sūnus. Vyro sveikata labai prasta.

Baudžiama už naudojimąsi religijos laisve

Teimuro sunkumai prasidėjo 2017-ųjų sausį, kai slaptoji policija – Kazachstano valstybės saugumo komitetas – suėmė jį už tai, kad neva pažeidė Baudžiamojo kodekso 174 straipsnio 2 pastraipą. Saugumo komitetas apkaltino jį religinės neapykantos kurstymu, neoficialiai pasakojant apie savo religinius įsitikinimus kitiems.

Teisėjas Talgatas Serlibajevas nusprendė, kad savo kalba Teimuras „kurstė religinę nesantaiką“ ir skleidė „propagandą, kad kai kurie piliečiai yra ypatingesni, pranašesni už kitus dėl savo religijos“. Teisėjas Teimurui taip pat uždraudė trejus metus užsiimti „ideologine religine veikla“, kitaip sakant, garbinti Dievą.

Pagrindinis Jehovos liudytojų advokatas Philipas Brumley sakė: „Valdžios institucijos įstatymą taiko visiškai klaidingai. 2016 metais keletas vyrų pasikvietė Teimurą į butą pasikalbėti apie jo religinius įsitikinimus. Jie net lankėsi jo namuose. Bet Teimuras nežinojo, kad jų pokalbiai yra įrašinėjami ir kad įrašai bus naudojami sufabrikuoti kaltinimus prieš jį. Tai tik parodo, ko valdžia yra pasiryžusi imtis, kad tik suvaržytų ir padarytų nusikalstama taikią religinę veiklą. Tai gryniausia teisingumo parodija.“

Teimuro šeima yra labai susirūpinusi dėl jo sveikatos. Nors jam nustatytas kraujuojantis auglys (įtariamas vėžys), valdžios pareigūnai atsisakė įkalinimą pakeisti namų areštu, be to, Teimurui nėra teikiama būtina medicinos pagalba. Jo advokatai pateikė skundus JT kovos su neteisėtu įkalinimu darbo grupei, JT specialiesiems pranešėjams religijos ir tikėjimo laisvės klausimais bei JT specialiesiems pranešėjams taikių susirinkimų ir asociacijų laisvės klausimais.

Ar religijos laisvė Kazachstane nebus numarinta?

Jehovos liudytojai Kazachstane, norėdami užsiimti savo religine veikla, jau patiria nemažai sunkumų. O neteisingas Teimuro įkalinimas – naujas, sukrečiantis smūgis jų veiklai. Jehovos liudytojų atstovai ir toliau kreipiasi į Kazachstano valdžią prašydami laikytis šalies tarptautinių įsipareigojimų gerbti teisę laisvai, be valdžios kišimosi išpažinti savo religinius įsitikinimus.