Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

KAZACHSTANAS

Įkalinti už tikėjimą

Įkalinti už tikėjimą

2017 metų gegužės 2 dieną teisėjas Talgatas Sirlibajevas nuteisė Teimurą Achmedovą penkeriems metams kalėjimo už „religinės nesantaikos kurstymą“ ir „kitų piliečių menkinimą dėl jų religijos“. Be to, teisėjas uždraudė Teimurui trejus metus „užsiimti ideologine religine veikla“. Birželio 20 dieną Astanos miesto teismas, nepaisydamas tvirtų įrodymų Teimuro naudai, atmetė jo apeliaciją.

Iškelti kaltinimai neturi pagrindo

Teimurui pateikti kaltinimai yra paremti 2016 metais vykusiais pokalbiais tarp jo ir keleto neva Biblija ir Jehovos liudytojų mokymais susidomėjusių vyrų. Per šiuos taikius pokalbius, kurie vyko daugiau kaip septynių mėnesių laikotarpiu, Teimuras remdamasis Biblija aiškino savo požiūrį įvairiomis religinėmis temomis. Jam nežinant, pokalbiai buvo įrašinėjami ir paskui panaudoti prieš jį – Teimuras buvo apkaltintas Kazachstano Baudžiamojo kodekso 174 straipsnio 2 pastraipos pažeidimu. Šiuo straipsniu yra draudžiamas religinės neapykantos kurstymas, galintis įžeisti religinius piliečių įsitikinimus, bei draudžiama skleisti propagandą, kad kuris nors pilietis yra ypatingesnis, pranašesnis ar menkesnis už kitus dėl savo religijos.

Tačiau Teimuras teigia, kad jokių įstatymų nepažeidė. Jo laisvę išpažinti savo religiją ar tikėjimą gina Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (toliau – Paktas). Pakto 18 ir 19 straipsniuose garantuojama „teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę“ bei „teisė į saviraiškos laisvę“.

Kaip laikomasi Pakto nuostatų, stebi JT Žmogaus teisių komitetas (toliau – Komitetas). Jis jau anksčiau yra atkreipęs dėmesį, kad Kazachstane asmenims, kurie naudojasi religijos ir įsitikinimų laisve, Baudžiamojo kodekso 174 straipsnis yra taikomas neteisėtai, nes „nusikalstama veikla jame yra apibrėžiama pernelyg plačiai“. 2016 metų rugpjūčio 9 dienos ataskaitoje Komitetas paragino Kazachstaną „užtikrinti, kad piliečiai galėtų nekliudomai naudotis religijos ir įsitikinimų laisve bei laisvai savo religiją ir įsitikinimus išpažinti. Valstybė turėtų apsvarstyti galimybę Konstitucijos 22 straipsnį suderinti su Paktu ir peržiūrėti visus susijusius įstatymus bei jų įgyvendinimo tvarką, kad būtų pašalinti visi apribojimai, peržengiantys Pakto 18 straipsnyje leidžiamus apribojimus.“

Buvęs JT specialusis pranešėjas religijos ir tikėjimo laisvės klausimais Heineris Bielefeldtas savo 2014 metų ataskaitoje kalbėjo apie „pernelyg plačiai apibrėžiamą nusikalstamą veiklą“ ir rekomendavo Kazachstanui „pernelyg plačius religinio pobūdžio pažeidimų ir ekstremizmo apibrėžimus“ pakeisti „aiškiais ir konkrečiais apibrėžimais“. To nepadarius įstatymas turės „neigiamą įtaką teisei į religijos ir įsitikinimų laisvę“.

Teimuras Achmedovas kalinamas neteisėtai

2017 metų sausio 20 dieną Astanos miesto Saryarkos 2-asis apylinkės teismas skyrė Teimurui kardomąjį kalinimą. Kalėjimo pareigūnai, norėdami priversti jį pripažinti kaltę, Teimurą mušė. Jam yra 61 metai. Dėl kraujuojančio auglio vyrui reikalingas skubus gydymas. Teimuro advokatai pateikė skundus JT kovos su neteisėtu įkalinimu darbo grupei ir JT specialiesiems pranešėjams religijos ir tikėjimo laisvės klausimais bei taikių susirinkimų ir asociacijų laisvės klausimais. 2017 metų birželio 20 dieną Astanos miesto teismui atmetus apeliaciją, Teimuro advokatai teiks tolesnes apeliacijas.

2017 metų spalio 2 dieną JT Darbo grupė nesankcionuoto sulaikymo klausimais (toliau – Darbo grupė) paskelbė sprendimą, kad Kazachstano vyriausybė T. Achmedovą įkalino neteisėtai ir kad jis turi būti tučtuojau paleistas. Darbo grupė padarė išvadą, kad vyro elgesys buvo „visiškai taikus ir neperžengė religijos laisvės ribų“ ir kad valdžia, jį įkalindama, parodė, jog Jehovos liudytojai yra diskriminuojami. Kitą dieną po Darbo grupės sprendimo paskelbimo T. Achmedovo advokatai pateikė skundą Kazachstano Aukščiausiajam Teismui ir paprašė, kad Teismas įvykdytų Darbo grupės sprendimą, vyrą išteisintų ir įsakytų jį tučtuojau paleisti į laisvę. Tikimasi, kad Kazachstano valdžia netrukus taip ir padarys.

 

Laiko juosta

 1. 2017 m. spalio 2 d.

  Darbo grupė paskelbė sprendimą, kad T. Achmedovas yra kalinamas neteisėtai ir kad turi būti tučtuojau paleistas.

 2. 2017 m. birželio 20 d.

  Astanos miesto teismas atmeta apeliaciją.

 3. 2017 m. gegužės 2 d.

  Pripažįstamas kaltu ir nuteisiamas penkeriems metams kalėjimo.

 4. 2017 m. kovo 13 d.

  Byla perduodama teismui.

 5. 2017 m. kovo 1 d.

  Atmetamas prašymas nutraukti baudžiamąjį procesą.

 6. 2017 m. vasario 20 d.

  Prašymas nutraukti baudžiamąjį procesą pateikiamas teismui.

 7. 2017 m. sausio 30 d.

  Astanos miesto teismas atmeta apeliacinį skundą.

 8. 2017 m. sausio 18 d.

  Teimuras Achmedovas suimamas ir jam teismas skiria du mėnesius kardomojo kalinimo.