Rodyti straipsnį

IZRAELIS

Jehovos liudytojų padėtis Izraelyje

Jehovos liudytojų padėtis Izraelyje

Dabartinėje Izraelio teritorijoje Jehovos liudytojai savo veiklą pradėjo 1920-aisiais ir iš esmės džiaugiasi religijos laisve. 1963-iaisiais ir 2000-aisiais valdžia įregistravo jų juridinius asmenis, leidžiančius vykdyti jų veiklą. 2000-aisiais ir 2014-aisiais Jehovos liudytojai pateikė prašymą būti oficialiai pripažinti kaip religinė bendruomenė, bet jų prašymas vis dar svarstomas.

Izraelio įstatymas suteikia teisę visoms religinėms grupėms viešai išpažinti savo tikėjimą. Tačiau kraštutinių pažiūrų judaistų religinės grupės yra priešiškai nusistačiusios prieš liudytojų veiklą, todėl skatinamos religinės nepakantos liudytojus užgaulioja ir užpuldinėja.

Kraštutinių pažiūrų religinėms grupėms yra pavykę padaryti įtaką kai kuriems valdžios pareigūnams, kad šie suvaržytų Jehovos liudytojų teises, pavyzdžiui, teisę į susirinkimų laisvę. Kai vieno miesto valdžia nutraukė sutartį išnuomoti sporto centro patalpas liudytojų renginiui, liudytojai kreipėsi į teismą. Haifos apygardos teismas 2007-aisiais ir Aukščiausiasis teismas 2015-aisiais pareiškė, kad miesto valdžia diskriminavo Jehovos liudytojus dėl jų religijos. Teismai patvirtino liudytojų teisę į taikių susirinkimų laisvę. Tačiau religinė nepakanta prieš liudytojus vis dar pasireiškia.