Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2015 M. BIRŽELIO 22 D.
GRUZIJA

Europos Žmogaus Teisių Teismas priima Gruzijos pripažinimą, kad šalis pažeidė Jehovos liudytojų teises

Europos Žmogaus Teisių Teismas priima Gruzijos pripažinimą, kad šalis pažeidė Jehovos liudytojų teises

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė Gruzijos vyriausybės pripažinimą, kad šalis pažeidė Jehovos liudytojų teises ir apribojo jų religijos ir susirinkimų bei asociacijos laisves. Byloje Jehovos liudytojų susivienijimas ir kiti prieš Gruziją buvo nagrinėjamas vyriausybės sprendimas anuliuoti Jehovos liudytojų dviejų juridinių asmenų registraciją. Dėl šio veiksmo 2001–2004 metais liudytojai patyrė smurtą ir priešiškumą.

EŽTT priima Gruzijos kaltės pripažinimą

2015 metų gegužės 21 dieną * savo sprendime EŽTT paminėjo, kad 2014-ųjų rugsėjį Gruzijos vyriausybė pateikė pareiškimą, kuriame išsakė „norą išreikšti apgailestavimą dėl [Jehovos liudytojų teisių] pažeidimo“. Pareiškime buvo pripažįstama, kad 2000-aisiais Gruzijos priimtas sprendimas išregistruoti liudytojų juridinius asmenis „buvo nepateisinamas“ ir kad tų juridinių asmenų perregistruoti nebuvo įmanoma dėl teisinės bazės trūkumų.

EŽTT šį vyriausybės pripažinimą priėmė kaip pakankamą pagrindą išspręsti bylą. Teismas atkreipė dėmesį, kad „tiek atsisakydami įregistruoti įvairias religines grupes, tiek jų įregistravimą anuliuodami įgalioti asmenys pažeidė ieškovo organizacijų teisę į religijos ir susirinkimų bei asociacijos laisvę, taip pažeisdami Konvencijos 11-ą ir 9-ą straipsnius“. Už liudytojų patirtą žalą ir teismo išlaidas Gruzija sutiko sumokėti 6000 eurų.

Juridinių asmenų panaikinimas iššaukė persekiojimą

Du juridiniai asmenys – Jehovos liudytojų susivienijimas bei Pensilvanijos „Sargybos bokšto“ Biblijos ir traktatų draugijos Gruzijos atstovybė – buvo teisiškai įregistruoti 1998 metais. Bet vienas kraštutinių nacionalistinių pažiūrų parlamentaras siekė, kad Jehovos liudytojų veikla visoje Gruzijoje būtų uždrausta. Kai kurie stačiatikių lyderiai ir ekstremistai jį palaikė: apie liudytojus skleidė melagingą propagandą ir kurstė prieš juos smurtą.

1999-ųjų balandį, atstovaudamas savo politinei partijai, parlamentaras Isanio-Samgorio rajono teismui Tbilisyje pateikė skundą, kuriuo siekė uždrausti Jehovos liudytojų veiklą ir anuliuoti jų abiejų juridinių asmenų registraciją. 1999-ųjų birželį teismo posėdį salėje stebėjo ir popai (stačiatikių šventikai) bei jų rėmėjai. O lauke popo pareigų netekęs Vasilis Mkalavišvilis kartu su sekėjais viešai degino Jehovos liudytojų literatūrą.

Ištyręs įrodymus Isanio-Samgorio rajono teismas parlamentaro tvirtinimus atmetė kaip nepagrįstus. Tada šis pateikė apeliaciją. 2000-ųjų birželio 26-ąją apeliacinis teismas rajono teismo sprendimą atšaukė ir pareiškė, kad Jehovos liudytojų juridiniai asmenys turi būti panaikinti. Pasinaudodami susiklosčiusia situacija, stačiatikių ekstremistai prieš liudytojus suorganizavo virtinę smurtinių išpuolių. 2001 metų vasario 22 dieną Gruzijos Aukščiausiasis Teismas paliko galioti apeliacinio teismo sprendimą, tvirtindamas, kad dėl esamos teisinės bazės nėra jokios kitos išeities, kaip tik nuspręsti liudytojų nenaudai. Kadangi valstybės viduje daugiau teisinės gynybos priemonių nebebuvo, Jehovos liudytojai 2001 metų rugpjūčio 16 dieną kreipėsi į EŽTT.

Po Gruzijos Aukščiausiojo Teismo sprendimo Jehovos liudytojus imta persekioti daug dažniau, smurtavimo prieš juos atvejų gerokai padaugėjo. Liudytojai patyrė šimtus išpuolių. Teisėsaugos pareigūnai dažniausiai tyčia liudytojų nesaugojo, kartais net patys prisidėdavo prie užpuolikų. Daug liudytojų patyrė sunkių sužalojimų. Religiniai ekstremistai įsiveržė į Jehovos liudytojų susirinkimų sales vykstant sueigoms, išnaršė ir padegė kai kurių namus, vogė ir naikino asmeninę nuosavybę, degino krikščionišką literatūrą. Valdžia neleido liudytojams įvežti į šalį literatūros ir konfiskavo anksčiau atvežtus leidinius. Taip pat liudytojams neleido rengti sueigų išnuomotose patalpose. Kadangi persekiojimai paaštrėjo ir vyriausybė atsisakė ginti nukentėjusiuosius, Gruzijos Jehovos liudytojai EŽTT pateikė skundą, kuriame paaiškino, kad su jais elgiamasi nederamai ir kad prie tokio elgesio prisideda teisėsaugos pareigūnai. Dvi panašias bylas EŽTT jau išsprendė liudytojų naudai. *

Kai padėtis Gruzijoje pagerėjo, liudytojai savo juridinius asmenis vėl įregistravo, kad galėtų turėti nuosavybę ir tvarkyti įvairius teisinius klausimus. Tuo metu Gruzijos valdžia suėmė ir įkalino pagrindinį kaltininką Mkalavišvilį bei kelis jo šalininkus. Aršus liudytojų persekiojimas liovėsi 2004-aisiais.

Dabartinė padėtis

Nors bėgant metams elgesys su Jehovos liudytojais Gruzijoje pagerėjo, vis dar pasitaiko atvejų, kai liudytojai dėl savo veiklos kam nors užkliūva. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija neseniai pranešė, kad 2014 metais užfiksuoti 63 dėl religinės neapykantos įvykdyti nusikaltimai prieš Gruzijos Jehovos liudytojus.

Michaelas Jonesas, vietos Jehovos liudytojų atstovas, pasakė: „Esame dėkingi Europos Žmogaus Teisių Teismui, kad suprato, kaip neteisingai pastaraisiais metais buvo elgiamasi su liudytojais. Džiaugiamės, kad Gruzija įsipareigojo ginti žmogaus teises, ir tikimės, kad šis naujas sprendimas, taip pat kiti mums palankūs Teismo nuosprendžiai prisidės prie teisingo elgesio su Gruzijos Jehovos liudytojais ir garantuos jiems dar didesnę religijos laisvę.“

^ pstr. 4 Sprendimą EŽTT priėmė 2015 m. balandžio 21 d., bet tik po mėnesio sprendimą paskelbė.

^ pstr. 10 Jehovos liudytojų Gldanio bendruomenės nariai ir kiti prieš Gruziją, Nr. 71156/01, 2007 m. gegužės 3 d.; Begheluris ir kiti prieš Gruziją, Nr. 28490/02, 2014 m. spalio 7 d.