Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

2014 M. SPALIO 14 D.
GRUZIJA

Europos Žmogaus Teisių Teismas ragina Gruziją laikytis įstatymų

Europos Žmogaus Teisių Teismas ragina Gruziją laikytis įstatymų

2014 metų spalio 7 dieną Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė Jehovos liudytojams Gruzijoje palankų sprendimą. Prieš daugiau kaip 12 metų byla Begeluris ir kiti prieš Gruziją šiam Teismui buvo pateikta po to, kai šalyje įvyko 30 incidentų, kurių metu smurtą arba užgauliojimus patyrė 99 žmonės, ir užkirsti tam kelią nepavyko jokiomis teisinėmis priemonėmis. Visi nukentėjusieji, išskyrus vieną, buvo Jehovos liudytojai. Viskas prasidėjo nuo to, kad policija išvaikė kelis didelius Jehovos liudytojų sambūrius. Vėliau išpuoliai peraugo į plataus masto smurtą, nukreiptą prieš liudytojus. Užpuolikai įsiverždavo į jų namus, užsipuldavo teismo salėje ar gatvėje.

EŽTT sprendime buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad savo šalyje ieškovai į atsakingus pareigūnus kreipėsi apie 160 kartų, nurodydami, jog kai kuriais atvejais smurtavo patys policininkai ar kiti pareigūnai. Tačiau šie skundai nedavė jokių rezultatų. Kadangi kaltininkai nebuvo baudžiami, puldinėjimai nesiliovė.

Išpuolis prieš Jehovos liudytojus, susirinkusius į sambūrį Zugdidžio mieste (2000 m. rugsėjo 8 d.)

2000-ųjų rugsėjo 8 dieną į religinį sambūrį Zugdidžio mieste susirinko apie 700 liudytojų. Netikėtai įsiveržę kaukėti greitojo reagavimo būrio policininkai padegė šiam renginiui sumontuotas laikinas konstrukcijas ir sumušė apie pusšimtį dalyvių. Nukentėjusieji tuoj pat parašė skundus. Tačiau valdžia nesiėmė jokių priemonių kaltininkams nubausti.

EŽTT smerkia Gruziją, kad negina savo piliečių

Kadangi teisėsaugos institucijos tinkamai neištyrė nusikaltimų, o užpuolikai taip ir nebuvo nubausti, 2002 metais nukentėjusieji drauge kreipėsi į EŽTT.

Spalio 7 dienos nutartyje Teismas konstatavo, kad „Gruzijos valdžia smurtautojams sudarė sąlygas nebaudžiamiems puldinėti Jehovos liudytojus visoje šalyje“. Be to, atkreipė dėmesį į tai, kad išpuoliai „buvo vykdomi dėl fanatiškos nepakantos Jehovos liudytojams“ ir kad teisėsaugos pareigūnai laikėsi „tokios pat priešiškos nuostatos. [...] Visa tai įrodo, kad valdžia bent jau toleravo tokį smurtą“.

„Gruzijos valdžia smurtautojams sudarė sąlygas nebaudžiamiems puldinėti Jehovos liudytojus visoje šalyje“

(Begeluris ir kiti prieš Gruziją, Nr. 28490/02, 2014 m. spalio 7 d., p. 40, pstr. 145).

Todėl EŽTT patvirtino, jog Gruzijos valdžia kalta dėl nežmoniško elgesio su 47 nukentėjusiaisiais, taip pat dėl to, kad 88 liudytojams rodė nepakantą bei pažeidė jų teisę į religijos laisvę. Be to, nurodė „padaryti galą savivalei, kurią Teismas konstatavo, ir atitaisyti žalą“, padarytą dėl valdžios neveiklumo ir „šališko požiūrio“. EŽTT paskyrė Gruzijai daugiau kaip 45 000 eurų baudą nukentėjusiesiems moralinei žalai atlyginti ir teismo išlaidoms padengti.

Jehovos liudytojų padėtis Gruzijoje gerėja

Nors nuo 2004-ųjų liudytojų padėtis Gruzijoje labai pagerėjo, vis dėlto ir toliau pasitaiko pavienių išpuolių ir priekabiavimų. 2013 metais užregistruoti 53 smurto atvejai. Begelurio bylos nutartis įpareigoja Gruzijos valdžią skubiai ir veiksmingai ištirti nusikaltimus, dėl kurių nukenčia šios šalies piliečiai. Jehovos liudytojai tikisi, kad valdžia teis nešališkai ir nubaus asmenis už nusikaltimus, įvykdytus iš religinių paskatų.